Антихрист

от Editor
380 четено
Сподели

Идентифицирането на Антихрист ще бъде много полезно за освобождаването на място в християнските книжарници. Много хора са били определяни като „Антихрист“ и след това на тяхно място е бил поставян някой друг. Общото при всички тези прогнози е, че никой след това не е написал книга, за да се извини за грешката си.

Застъпниците на фокусираната в Царството есхатология са посветени на прогресивната победа. Ние не очакваме светът да се влошава, а да се подобрява. Откъде да започнем, за да разкрием объркването? Тъй като апостол Йоан е първият, който използва термина „Антихрист“, най-добре е да започнем с него.

Дечица, последният час е и както сте чули, че идва антихрист, така сега има много антихристи. Затова знаем, че е последния час. Те излязоха от нас, но не бяха част от нас; защото, ако бяха част от нас, щяха да останат с нас. Но те излязоха, за да стане ясно, че всички те не са част от нас. (I Йоан 2:18–19)

Кой е лъжец, освен оня, който отрича, че Исус е Христос? Това е антихрист, който отрича Отец и Сина. (I Йоан 2:22)

Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много лъжепророци излязоха по света. По това познавайте Божия Дух: всеки дух, който изповяда, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога, а всеки дух, който не изповядва Исус, не е от Бога.

Това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че идва и сега е вече в света. (I Йоан 4:1–3)

Защото много измамници излязоха в света, които не изповядват идването на Исус Христос в плът. Такъв човек е измамник и антихрист. (II Йоан 7)

Апостол Йоан е не само първият библейски писател, който използва термина „Антихрист“, но и единственият. Тези четири пасажа са цялата основа на библейското знание, което имаме за Антихрист. То се вписва идеално в пълното отстъпление, за което Исус пророкува в Матей 24 глава. Йоан пише само няколко години преди разрушаването на Ерусалим, като предупреждава вярващите да изпитват духовете и да останат верни на истината за Исус.

Чилтън обобщава новозаветното значение на Антихрист.

„Първо, християните вече бяха предупредени за идването на Антихрист. Второ, става дума не за един, а за „много Антихристи“. Следователно понятието „Антихрист“ не може да бъде просто наименование на един индивид. Трето, Антихрист вече действаше, когато Йоан написа това… Очевидно, ако Антихрист вече присъстваше в I век, не става дума за личност, която да се появи в края на света. Четвърто, Антихрист е система на неверие, особено ереста на отричане на Личността и делото на Исус Христос. Пето, Антихристите са били преди това членове на християнската Църква, но са отстъпили. Сега тези отстъпници се опитваха да заблудят други християни, за да отклонят Църквата от Исус Христос“.

Тъй като Библията говори толкова малко за „Антихрист“, откъде вземат своя материал популярните книги? Повечето диспенсационалистки автори съчетават редица термини и изрази и ги наричат „Антихрист“. Те вземат човека на греха (II Солунци 2 глава); звярът от Откровение (Откровение 13 глава); мерзостта на запустението (Матей 24 глава); и князът (Данаил 9 глава); и така създават едно зло свръхчовешко същество, наречено „Антихрист“.

Това е неправилно тълкуване, което заблуждава хората и води до напълно измислени спекулации. То вреди на тези, които наистина вярват в него и прави християните да изглеждат смешни. Библията използва термина „Антихрист“ по уникален начин и го свързва с лъжеученията на хората през I, а не през XXI век.

Автор: д-р Стан Нютън

Stan Newton e1457602267299


Сподели

Може да харесате още

Translate »
error: