Истината, която разкрива Любовта

Иво Койчев

от Editor
921 четено
Сподели

Истината, която разкрива Любовта

Човек е създаден от Бог да обича, а не да мрази. Християните са призовани да обичат и да побеждават омразата с любов, защото духовно, вярата на християните е родена от Божията любов. Именно по това се различава християнството от другите религии, че основната характеристика на Бог е ЛЮБОВТА (1Йоан4:8)!

1 Йоаново 4:8 Който не люби, не познава Бога, защото Бог е любов.

Йоан 14:6: Иисус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца, освен чрез Мен.

Божията любов и истина са вплетени синергично, за да разкрият естеството и харектера на Бога. Любовта е естеството на Бога – същност и природа, докато Истината изразява тази Любов и я превръща в основен фактор към цялото творение.

Когато християните правят компромис и игнорират Истината за своя духовен живот, те се лишават от Божията любов и нейните творчески процеси, които освещават вярата и живота им. Ето защо силата на един християнин се крие в Истината, която изразява Божията любов.

Гръцкото значение на думата “ИСТИНА”

Гръцката дума за Истината употребена в Новия Завет е думата λήθεια aletheia, чието значение е свързано с достоверност или истинското състояние на нещата, които са свързани с Бога. Това не е истината от човешка перспектива, а ИСТИНАТА от Божията перспектива, чиято цел е да разкрие характеристиките на Божието естество. За това много е важно да свържем Божията истина не с факти, а с Любовта.  

Еврейското значение на думата “ИСТИНА”

Еврейската дума за Истина употребена в Стария Завет е думата אֱמֶת ’emethдоговореносткоято изработва в нас твърдост, вярност и надежност. Тук е важно да отбележим, че Божията истина е свързана с договореност, евреите разбират договореността като завет, който трябва да бъде спазен независимо какво се случва. В случая това потвърждава твоята истинност основани на твърдост, вярност и надежност, чийто характеристики са израз на Неговата Любов.

Разпознаване на Божията истина

Как бих могъл да разбера, че Истината, чрез която изграждам духовният си живот е Божията Истина? Мисля, че е важно да си отговорим на този въпрос, защото има опасност истината, чрез която изграждаме духовния си живот всъщност да се окаже, че е просто религиозна идеология. Такава беше “истината” на фарисеите и садукеите, които разпънаха Исус.

За да се предпазим от такъв вид “истина”, ние трябва да гледаме на истината като същност произлизаща от Божията любов. Затова Истината винаги трябва да сочи или да е свързана или да произлиза от Божията любов. Ако истината не свидетелства за Божията любов, то тази истина е религиозна идеология.

Божията истина няма да ни остави безплодни или в духовни плитчини, но основната й цел е да растем в Божията любов, като се трансформираме в същия образ на Христос, от което следва да бъдем свидетели на Неговата любов.

ИСТИНАТА ВИНАГИ СВЕДЕТЕЛСТВА ЗА ЛЮБОВТА

Само тогава можем да кажем, че тази Истина е Божията истина!

IKАвтор: Иво Койчев

 


Сподели

Може да харесате още

Translate »
error: