За любовта на Отец като Първоизточник на сила в делото на Христос – Иво Койчев

от Editor
450 четено
Сподели

Кръстът е любовта на Христос КУЛТИВИРАНА от любовта на Отец към света (Йоан 3:16)! Смисълът на Христовата любов се крие в любовта на Отец. Ако не разбираме характера и любовта на Отец, как ще разбираме характера и любовта на Христос – обратното също е в сила. Тяхното действие е втъкано в преливащо един към друг действие на любовта-агапи, което се нарича БОЖЕСТВЕНО ЕДИНСТВО!

Идването на Христос не е просто да измести Яхвеистичният образ на Отец към Себе Си и да стане себичен Център за всичко, точно обратното, Той става Центърът за откровение на характера и любовта на Отец свързани с изкуплението на цялото човечество (1Йоан 4:8; Кол.1:15).

Отец е точно толкова въвлечен в изкуплението, колкото е самото физическо въвличане на Христос в Неговото страдание и смърт на Голгота. Отец не беше страничен наблюдател на Голготското страдание на Христос, а точно обратното, духовно, Той също НОСЕШЕ кръста – страданието и смъртта, на които Христос физически подчини Себе Си.

Йоан 10:30: Аз и Отец сме едно

Йоан 14:9: Иисус му каза: … Който е видял Мен, е видял Отца…

Йоан 14:11: Вярвайте Ми, че Аз съм в Отца и Отец – в Мен; или пък вярвайте Ми поради самите дела…

Йоан 14:20: В онзи ден ще познаете, че Аз съм в Своя Отец, и вие в Мен, и Аз във вас.

Йоан 15:10 … Аз опазих заповедите на Своя Отец и стоя в Неговата любов (до смърт – моя ред.)

И накрая ще завърша с това,  че като вярващи нашата новородена същност и идентичност в Христос е действие на същата възкръсенска сила чрез която Отец под въздействието на любовта-агапи възкръси Исус от мъртвите.

Йоан 10:17: Затова Ме люби Отец, защото Аз давам живота Си, за да го взема пак.

Римл. 8:11: И ако живее във вас Духът на Този, който възкреси Иисус от мъртвите, то Този, който възкреси Христос от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който живее във вас.

Римл. 8:14: Понеже, които се водят от Божия Дух, те са Божии синове.

Римл. 8:15: Защото не сте приели дух на робство, за да се страхувате отново, а сте приели Дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва, Отче!

Автор: Иво Койчев
IK


Сподели

Може да харесате още

Translate »
error: