Пророческият дар и Църквата

Сподели    Пророческият дар и Църквата Пророчеството е управителен дар на Духа (1Кор.12:28, 1:14:1-5) чрез Който Бог разкрива Своето естество, цел и намерение. Всъщност всички дарби на Духа имат тази цел да … Продължете с четенето на Пророческият дар и Църквата