Предизвикателствата пред Ромското Протестантство в България – Иво Койчев

от Editor
344 четено
Сподели

Предизвикателствата пред Ромското Протестантство в България. Моля се да отворим сърцата си за предизвикателствата, които стоят пред Ромското протестантство.

Години наред забелязвам един и същ ПРОБЛЕМ, който разяжда Ромското протестантство и обезсилва църквите в делото за което са призвани сред ромската общност. Този ПРОБЛЕМ се нарича ДЕНОМИНАЦИОННА ФРАГМЕНТИРАНОСТ, която е плод на пост-комунистическия ни преход. Ромското протестантство днес е разчленено и разделено на деноминационни парчета. Имам чувството, че дори Исус да се опита да ги събере, няма да успее. Затова, мисията за единство в Ромското протестантство, а именно Църквата да трансформира ромската общност, квартали и гета, е като МИСИЯ НЕВЪЗМОЖНА!? Не случайно Исус каза: … Всяко царство, разделено само против себе си, запустява; и дом, разделен сам против себе си, пада. (Лука 11:17).

От опита който имам сред ромското протестантство, бих искал да разгледаме пет основни характерни черти, които показват настоящето състояние на ромските църкви в България.

1.Ромската църква е субкултурална църква, която я прави ГЕТО-ЦЪРКВА, чиято характеристика, влияние и граници се определят от културата на гетото. Затова, днес виждаме църкви под влиянието на традиции и обичаи, коренящи се в ромското езичество.

2. Ромската църква е силно маргинализирана. Деноминационното членство на ромските църкви в България е повече фигуративно, отколкото като част от общото Тяло на Христос на регионално или национално ниво. Културалната гето-характеристика на Църквата я маргинализира духовно, социално и икономически, от живота и благословенията, които протичат в общото Тяло Христово на национално ниво.

3. Ромската църква не е ключов фактор за духовна и социална промяна в ромската общност. Нещо повече, тя прави така, че духовният и социален климат да бъде затворен над цялата общност. Нейните псевдо-духовни церемониални служби и литургийност не донасят никаква трайна вътрешна промяна в общността. Не съществува никакъв културален контраст между християнските ценности в църквите и общността отвън. Не е тайна, че моралът и етиката на ромските християни са изключително принизени. Каквито са езичниците, такива са и “християните”.

4. Една от основните причини днес да съществуват ромски гето-църкви е липсата на пастори-реформатори. Днес в Ромската църква има голям дефицит от пастори-реформатори, чиято визия за Царството да се простира извън границите на гетото. Поради тази причина Ромската църква не е предизвикана да излезе от своя културален гето комфорт – няма кой да я предизвика! В по-голямата си част много ромски пастори са невежи и неграмотни, което от своя страна води до блокиране на духовното и интелектуално израстване на локалната църква. Както официалната статистика, така и различните изследвания показват, че образователното ниво сред ромската общност е най-ниско в сравнение с останалите етнически групи. Въпросът ми е следният: как тази статистика за ромския етнос ще започне да се промяня, ако локалният пастор възпроизвежда своите невежество или неграмотност в членовете на църквата си? Оставям отговора на Вас.

5. Липсата на пастори-реформатори е обезсилило голяма част от ромските църкви по места. Това е довело до функциониране БЕЗ ВИДЕНИЕ И МАНДАТ, в дух на литургийност, чийто край е духовното оцеляване! Важно е да отбележим, че Ромската църква няма никакво локално, регионално и национално видение за настоящето поколение. За много ромски църкви по-важният фактор е социалният, отколкото духовният. За това виждаме църкви, които са здраво закотвени в материализма и които не носят никаква промяна. Точно обратното, те са отражение на оцеляващото гето-общество. Когато в една църква липсва видение основано върху ценностите на Божието царство, църковното тяло бива осакатено. Християните от локалната църковна общност се фрагментират в различни групи, по симпатии и интереси, което води до разцепление в църквата. Това е и причината много ромски църкви, да са основани от състезателен дух, което ги прави неефективни за Божията цел – трансформирането на ромската общност.

Автор: Иво Койчев
Иво Койчев


Сподели

Може да харесате още

Translate »
error: