СЪНИЩА И ВИДЕНИЯ – Джейн Хамънд

от Editor
5,2K четено
Сподели

ПРЕДГОВОР ОТ  Д-Р  БИЛ ХАМЪН

Тази книга е от най-библейско балансираните презентации с пророческо откровение, която някога е била писана за предмета сънища и видения.

Познавам пророчица Джейн от седемнадесет години. Нейното пророческо разбиране е толкова голямо, колкото и на всеки друг пророчески човек, който някога съм срещал, а аз съм срещал хиляди такива хора в моите четиридесет и три години на пророческо служение. Познавам пророчицата от доста години, но не знам никой, който да надминава Джейн в духовното и разбиране за пророчеството, виденията и сънищата.

Тя е разпознала имената и е идентифицирала началствата над много нации по света. Аз предизвиках Джейн през 1988 година да извлече от помазанието си, да премине отвъд завесата и да разпознае демоничния, духовен началник, който Сатана беше поставил над мен и Christian International. Предизвиках я да направи това три пъти за период от осем години. Всеки път тя разпозна името, характеристиките, и назначението на злото началство, което дяволът беше поставил срещу нас. Ние застанахме срещу този нечестив княз, унищожихме го и разрушихме неговото назначение от ада.

Нека ви обясня колко практична и реална е Джейн в нейното служение.Аз свидетелствувах това и един човек дойде и ме попита: “Колко дълго е постила и се е молила, преди да премине отвъд завесата за да получи това откровение?” “Колко дълго е била скрита с Бог за да получи това откровение?” Да ви кажа истината, тя е получила това прясно откровение, докато е карала към Панама Сити с шест деца под осем годишна възраст в колата с нея. Много хора имат странни, мистични идеи за това какво се изисква за да получим ума на Христос чрез видения и сънища. Християните не получават свръхестествени знания за да служат с тях по начина, по който не-Християните го правят. Окултът, магьосниците, каналите на New Age, и другите психари и сатанисти трябва да преминат през определени гимнастики, трансове, и психически упражнения, за да могат да влязат в дадено умствено и емоционално състояние, което да им даде възможност, да получат свръхестествено откровение. Но Християните, които са новородени от Светия Дух, кръстени са от Него и са водени от Него, а също са се научили да упражняват вярата си, ще получават свръхестествени откровения, точно толкова естествено, колкото естествено бие сърцето им, и колкото естествено дишат дробовете им.Тези, които станат това, което аз наричам “въздухарски духовници”, обикновено стават много странни в техните видения, сънища, и пророческо служение.

Всеки, който чете тази книга ще извлече голяма полза от нея, ще бъде просветен и активиран в областта на пророческите видения и сънища. Изключително много препоръчвам тази книга като задължително четиво за всеки, който иска да разбира и пророчески да тълкува сънищата и виденията си. Няма да намерите по-библейски основан, Божествен и духовно зрял автор, отколкото писателя на тази книга. Прочетете с увереност истините представени в нея. Те са доказани принципи, които можете да практикувате с Божествена увереност. Джейн Хамън написа тази книга за петгодишен период от време.Вие ще прочетете за няколко часа това, което на Джейн и отне пет години да научи и да напише, но ще ви трябват месеци и години на практикуване на тези принципи за да може, да станете изкусни в сънуването на духовни сънища и тълкуването им в мъдростта на Бог. Започнете сега вашето просветително пътешествие в Пророческите Видения и Сънища.

Д-р Бил Хамън
Президент/Основател на
Christian International Ministry Network

ВЪВЕДЕНИЕ

ПРОРОЧЕСКИ ВИДЕНИЯ  И  СЪНИЩА

През 1980 година, докато бях в колежа в Далас, Тексас, аз сънувах един сън, който много ме разтърси. Видях моя по-малък брат да се разболява и да умира. Събудих се със сълзи, стичащи се по бузите ми и започнах да се моля за него. На следващия ден майка ми се обади от къщи, в друг щат, за да каже, че предната вечер апендикса на брат ми се спукал, докато е бил на лагер. Веднага го закарали в болницата и той бил толкова зле, че за малко наистина щял да умре! Изведнъж аз се осъзнах. Бог ми беше говорил чрез съня!

Сънищата и виденията отдавна са впечатлявали хората поради мистериозната им натура. Царете са се допитвали чрез тях, философите са се опитвали да поставят теория относно сънищата и виденията, пророците са извличали знание от тях, а учените са ги изследвали.

Писанията ни показват колко често Бог е използвал виденията и сънищата като средство за комуникация на Неговото Божествено послание към човека.В много случаи ние откриваме тези тайни, скрити, мистерии да съдържат откровения, които са повлияли на самия курс на библейската история.

Аз отдавна съм заинтригувана от сънища, особено след като често сънувам много детайлно и доста, вълнуващи събития. През 1980 година, обаче, започнах да преживявам сънища, които започваха да се случват често след това. Също така започнах да разпознавам, че виждах неща в сънищата, за които нямаше начин да ги знам с естественото си знание, и които по-късно се оказваха, че са истина. След това започнах да навлизам в едно пътешествие на разбиране за това как Бог лично ми говори относно моя личен живот и живота на много други хора, дори чрез видения и сънища. Бог иска да комуникира с човека чрез сънищата и виденията, но само след като ние получим разбиране как да отключим тайните скрити в тях, ще бъдем способни да се възползваме напълно от това, което Той казва.

Напоследък Христовото Тяло става все повече и повече в състояние да преживява откровения, дадени от Бог чрез видения и сънища.Деяния 2:16-18 декларира:

“Но това е казаното чрез пророк Иоила: -” И в последните дни, казва Бог, Ще излея от Духа Си  на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват,Юношите ви ще виждат видения, И старците ви ще сънуват сънища;Още и на слугите Си и на слугините Си ще изливам от Духа Си.В ония дни ще пророкуват.”

Изливането на Светия Дух и последващите го проявления на пророкуване, сънища и видения, са всъщност изпълнение на библейските обещания! Това беше обещано от пророк Йоил. Исус обеща на Своите последователи, че Той ще изпрати Утешител

“ Параклетос,” Такъв, Който да ходи рамо до рамо с тях. В деня на Неговото издигане към небето, Исус каза на учениците Си да отидат и да чакат за обещанието на Отец.Сънищата, виденията и пророкуването са част от това чудесно обещание!

Без съмнение, ние живеем в ден, когато Бог излива от Своя Дух върху мъжете и жените по всички нации в нова мярка. Ние сме видели по-велико освобождаване на Божия пророчески глас чрез пророците Му и на пророческите Му хора, отколкото всякога преди.Когато това прясно помазание идва и се увеличава, някои и от другите проявления на Светия Дух, като сънуване на сънища и виждане на видения, също ще се увеличават.

През последните няколко десетилетия съвременните психолози са изследвали сънищата и са открили много интересни тайни относно подсъзнателния ум.Чрез тяхното изследване хората са придобили разбиране за техническото оценяване на сънищата, но въпреки това, тази книга не е написана от тяхна гледна точка, а по-скоро тя ще изследва как Бог ни говори чрез сънища.

Лично аз съм имала доста лични преживявания със сънища и видения и през последните няколко години съм придобила по-голямо разбиране за това как да тълкувам тези откровения чрез внимателно изучаване на Писанията, чрез четене на християнски материали по предмета, както и чрез написване, и работене с много от моите сънища. Аз не се считам за експерт по тълкуване на сънища, въпреки че съм тълкувала сънища на много хора.Вярвам обаче, че всеки трябва да изследва собствените си сънища и да се научи да чува Божия Свят Дух чрез този Божествен отреден метод на комуникация.

Тази книга няма да има намерение да отговори на всеки детайл и технически въпрос, относно сънищата и виденията, защото индивидуалните сънища на всеки човек са напълно различни и символите използвани в сънищата, могат да варират изключително много. Надявам се, обаче да покажа, че вярващите в Библията Християни, трябва да започнат, да слушат езика на техните сънища и да внимават, защото Бог може да комуникира с тях чрез видения.

Ние трябва да започнем, да разпознаваме Божията цел и намерение за сънищата и виденията, как да се отнасяме към тях и в крайна сметка, как правилно да откликнем към това, което ни е било открито. Когато започнем “да се научим, да разпознаваме “ Божия Глас във виденията и сънищата, ние ще пожънем ползите на едно по-близко и интимно ходене с нашия Господ. (Евреи 5:14)

“Само признай беззаконието си, че си станала престъпница против Господа своя Бог,И безогледно си отивала при чужденците Под всяко зелено дърво,И че не сте послушали гласа Ми, казва Господ.” /Еремия 3:13/

Тази книга главно е насочена към хората, които имат взаимоотношение с Бог чрез нашия Господ и Спасител Исус Христос. Следователно, аз бих поканила всеки, който все още не е направил посвещение на сърцето и живота си към Исус Христос да се моли със следната молитва и да приеме Неговия дар на вечен живот:

Небесни Татко, аз Ти благодаря за Твоята велика любов, която имаш за мен.Аз признавам, че съм грешник и че имам нужда Ти да дойдеш в моя живот и да ме направиш нов човек.Прости ми затова, че съм живял живота си според моите собствени пътища, а не според това, което Ти си искал.Покайвам се за греха си и приемам дара на вечен живот, който Ти Си направил достъпен чрез Исус Христос. Аз признавам, че Исус дойде на земята, живя един безгрешен живот, беше разпънат, и проля кръвта Си за моите грехове, след това възкръсна отново, триумфира над смъртта, ада и гроба.Благодаря Ти, че Си ме направил част от семейството.Аз Те приемам в моя живот като моят личен Спасител, Господ и Цар, и приемам Светия Ти Дух, Който да ме води и насочва във всичката истина, в името на Исус, Амин!

1 ГЛАВА  БОЖИЯТА ЦЕЛ  ЗА  ВИДЕНИЯТА И  СЪНИЩАТА

“И рече: Слушайте сега думите Ми. Ако има пророк между вас, Аз Господ ще му стана познат чрез видение, на сън ще му говоря.” (Числа 12:6)

През последните години Църквата е започнала да осъзнава, че Бог иска и даже във всъщност, говори с хората Си.В продължение на векове, на Бог се гледаше като на един, който управлява нещата на вселената, но като че ли не познава детайлите в живота на децата Си. Когато Библейската истина започна да се възстановява, ние получихме повече и повече разбиране, че Бог е личен и всъщност е загрижен, дори и за най-малките детайли на живота ни.

Навсякъде в Писанията виждаме, че Бог винаги е желал да комуникира със Своите хора.От време на време, Той е говорил директно на слугите Си. В други времена Бог е използвал пророците като своя уста за да освободят Неговото послание. Съдии, царе, свещеници и дори музиканти, са носели Божиите инструкции към хората.В много случаи в Писанието, Бог е насочвал, коригирал, и инструктирал индивидуални личности чрез сънища и видения.

Употребата на сънища и видения е един от най-срещаните пътища, които Бог е комуникирал с човека в Библията. Има над петдесет препратки за сънища и видения, чрез които Бог е освобождавал послания.Авраам получи откровение относно обещаното му наследство чрез сънища и видения. Животът на Яков беше драстично променен чрез серия от сънища, в които бяха Божиите обещания за него относно потомството му. Бог откри съдбата на Йосиф чрез сънища. Пророци като Данаил, Авдий, Наум, и Захария, бяха често посещавани с откровения от Бог чрез видения и сънища.

В Новият Завет имаше огромна протекция върху детето Христос, тъй като Бог изпрати сънища на Йосиф и на мъдреците.Апостолите Петър, Павел, и Иоан също бяха посетени от Божия Дух във видения. Дори от време на време да са трудни, за да бъдат разбрани,сънищата и виденията, са били средства, чрез които Бог е комуникирал с хората Си.

КАКВО  СА СЪНИЩАТА?

Речникът на Уебстър дефинира сънят като “последователност от образи, или идеи, които идват в ума по време на спане.” Сънищата се сформират в подсъзнателния ум на човека на основата на образи, и символи, които са уникални за всяка индивидуална личност, в зависимост от нейния произход, преживявания, и настоящи обстоятелства в живота и.

Сънищата могат да комуникират с определени истини относно нас самите и могат да ни говорят за други хора по начин, който нашият съзнателен ум не може да приеме. Една от думите, използвана за сънища в гръцкия език е “enupnion”, която се дефинира като “нещо видяно в сън,” или “видение в сън.”

Сънищата могат да произлизат от естествения ум или да бъдат дадени като послание от Божия Дух и да бъдат приети в ума на човека.

КАКВО  СА  ВИДЕНИЯТА?

Речникът на Уебстър дефинира видението като “актът или способността да се схванат и видят абстрактни, или невидими предмети, като че ли са, ясни и видими.” Една Еврейска дума за видение е “chizzayown,” която буквално означава “откровение.”

В Новият Завет една от гръцките думи, преведена като видение е “horasis,” което означава “актът на гледане към нещо или вдъхновена поява на нещо.”

Сънищата и виденията са основно казано едно и също нещо, с изключение на това, че сънищата се появяват по време, когато човек спи, а виденията главно се отнасят за образи и откровения, които се приемат в картинна форма, докато човек е буден.

Често съм чувала хората да казват, че са имали сън, точно преди да се събудят сутринта, само че не са сигурни, че е било сън, тъй като те са смятали, че са напълно събудени по това време. Дали това е било сън или видение, не е толкова важно, по-важно е посланието на откровението.

Исус Навин 1:8 ни казва да размишляваме върху Божието Слово и през деня, и през нощта. Често такова размишление ще доведе до приемане на откровение чрез сън. От време на време, това може да бъде Божествено откровение, Бог да говори на индивидуалната личност чрез сън или може да бъде човешко откровение, т.е. под-съзнателният ви ум да ви открива вашите най-дълбоки вътрешни мисли.Псалм 16:8 потвърждава това, като казва:

“Винаги турям Господа пред себе си; Понеже Той е от дясно ми, аз няма да се поклатя.”

КОМУНИКАЦИЯ ЧРЕЗ  СЪНИЩА

Сънищата са послания, изпратени или от Божия Дух, или от нашата собствена душа, която се състои от ума, волята и емоциите ни.Нашият подсъзнателен ум, който е вътре в душата ни, осигурява екрана за да може тези послания, да бъдат излъчвани на него.

Духовните сънища са вдъхновени от Бог и комуникирани към нашия подсъзнателен ум. След това трябва да бъдат приети и разпознати от нашия съзнателен ум чрез вдъхновението на Святия Дух. Точно както телевизионните и радио вълни, които се излъчват по въздуха, трябва да бъдат хванати от приемника, за да могат да бъдат чути и хората да се наслаждават на тях. Така и сънищата постоянно биват излъчвани към нашия подсъзнателен ум по време на сън и от Божия Дух, и от нашата собствена душа.Ние трябва да се научим да включваме приемника си и да го настройваме на същата честота, така че посланията, които са излъчвани чрез сънища и видения, да бъдат хванати.

Михей 1:1 казва: “видя словото на Господ.”

Как той “видя” Словото на Господ.Вероятно той е видял определени образи, или картини върху екранът на умът си, които комуникираха определеното слово към него.

Ако човек трябва да сравни комуникацията на Духа на Господ чрез сънища, с другите методи на комуникация (например слово от Писанието, пророкуване, слово на знание и т.н.).Главната разлика е че сънищата се дават първо на нашия подсъзнателен ум, преди да бъдат приети от нашия съзнателен ум.

ПОМНЕНЕ НА  СЪНИЩАТА  НИ

Има хора, които казват, че не могат да приемат нищо от сънищата си, понеже не си спомнят какво са сънували и ако си спомнят случайно, те си спомнят само по-малки части от съня, които много не са свързани. Това се вижда и в Писанието, когато Фараон сънува сън, който го разтревожи много,той не можеше да си спомни какво всъщност беше сънувал. Най-накрая, Бог показа съня на Йосиф и му даде тълкуването.Едно писание в Йов 20:8, също описва това, като казва:

“Като сън ще отлети и няма да се намери, И като нощно видение ще изчезне.”

Специалистите по сънуването казват, че всеки сънува в един период от време, наречен Движение на бързото око.Така че, ако всеки сънува, всяка вечер по някое време, защо тогава хората не си спомнят какво са сънували? Има няколко обяснения. Едно от обясненията е, че Бог е създал ума да е постоянно активен двадесет и четири часа на ден. Всяка мисъл или образ, които минат, независимо дали през съзнателният или подсъзнателният ум, няма нужда да бъдат запомнени и изучавани. Друго обяснение може да бъде, че понеже сънищата не се приемат сериозно от нашата култура, а ние сме част от тази култура, тогава нашият съзнателен ум, просто отхвърля съня като нещо не толкова важно и бързо го забравя.Основно казано, ние просто си изключваме приемника.

Друга причина може да бъде факта, че понеже не разбираме веднага съня, ние смятаме, че той не е толкова важен и за това го изхвърляме от нашия съзнателен ум или търсим някакво значение. Важно е да започнем, да разбираме, че сънищата често биват пренесени в нашия подсъзнателен ум в символична форма и ще ни трябва време за да можем да изградим разбиране за собствения език на символи, който Бог използва в нашия живот.

Друга причина да не си спомняме винаги сънищата, може да бъде, понеже ние не сме решили, да си ги спомняме. Учените са установили, че химичната съставка наречена serotonin и norepinephrine, съществуват в паметта на мозъка и тези съставки трансферират една мисъл от краткотрайната памет към дълготрайната.Ако една мисъл или в този случай, ако един сън е нарочно запомнен чрез постоянно припомняне, тогава тази съставка “принтира” в дълготрайната памет. Ако, обаче това не се случи веднага след като човек се събуди, тогава много е вероятно сънят да бъде изгубен и забравен. Ако сънят се запази в паметта, тогава е по-лесно ние да си го припомним.Понякога, обаче дори и този метод на памет може да пропадне, тъй като аз съм имала много случаи, когато съм се събуждала през вечерта със сън, който съм искала да запомня.След като съм лягала в леглото и съм си го повтаряла няколко пъти, аз съм била уверена, че е невъзможно да забравя този сън, който е бил толкова ясен. Независимо от това, когато се събуждам сутринта, не мога да си спомня дори и общите детайли на съня.

Всеки, който е сериозен в сънищата си, трябва да бъде подготвен за такива случаи с тетрадка и химикал до леглото си. След това, когато човек се събуди посред нощ, той трябва да запише съня си и тогава да се върне и да спи спокойно, знаейки че сънят и всичките му детайли ще го чакат на сутринта. И най-накрая, трудността в запомнянето на сънищата ни, след като веднъж сме разпознали, че Бог е източника, може да бъде поради липсата, да чуем Неговия глас. Не трябва да бъдем апатични, или тъпи в чуване, когато нашият Отец ни говори. Ние трябва да позволим на Бог, да ни даде повече глад, който да бъде задоволен единствено от общение с Него. Чуването на Божия глас чрез видения и сънища ще увеличи интимността на взаимоотношението ни с Него.

БОГ ВСЕ  ОЩЕ  ГОВОРИ ДНЕС!

Бог все още говори днес и Той ще използва много методи за комуникация с човечеството. Бог говори и от Логоса (Писаното слово) и от Ремата (вдъхновено от Светия Дух слово, често извадено от Логоса, или чрез дарбите на Духа). Той ще ни говори чрез вътрешното свидетелство на нашия дух. Бог ще ни говори чрез съвет, чрез проповядване, също така ще използва природата, обстоятелствата и Божествения авторитет над нас, но ние трябва да имаме уши да чуват и сърца да приемат, това което ни казва.

Библията ни дава много причини за това защо Бог изпраща послания във видения и сънища.Главно това е, защото Той иска да комуникира нещо към нас чрез тези средства. Бог може да ни учи относно лични, вътрешни области на живота ни, може да извади наяве някакви външни неща, които трябва да бъдат променени, да ни открие области, върху които ние трябва да фокусираме и концентрираме молитвата и ходатайството си или да ни учи повече на Неговата любов и Неговия план за живота ни. Посланията, които Той може да докара до нас, ще бъдат уникални и различни.

Бог ще използва нашите сънища за да ни инструктира и съветва по време на спането ни. В Писанията, самият Бог често се е появявал на определени хора в сънища.Той се появи на Соломон и на Яков, както на други, и им показа плана Си за техния живота. В други случаи, Господен ангел се е появявал в сънища (ІІ Летописи1:7; Битие 28).

Бог също така говореше чрез символични сънища, като например сънят на Новуходоносор, сънищата на Йосиф и сънят на Данаил. Тези мъже имаха Божествена среща с техния Създател чрез сънища, които изискваха тълкувание за да може хората да се възползват от посланието, което се съдържаше в тях.

Сънят на Йосиф относно Мария и детето Христос, бяха ангелски появявания в сън, които донесоха инструкция относно протекцията и сигурността на бебето (Матей 1 и 2 глава).

Днес Бог все още говори чрез сънища и видения, но само тези, които настроят сърцата и духовете си към Неговия Дух, ще чуят и ще приемат всичко, което Бог има за тях.

2 ГЛАВА СЪНИЩА, ВИДЕНИЯ  И  ПРОРОЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ

“Картините са езика на Святия Дух.”
Пол Йонги Чо

През последните няколко десетилетия, Бог възстановява в Църквата си петкратното служение на апостола, пророка, евангелизатора, пастора и учителя (Ефесяни 4:11). От тези, най скоро Бог е установил служението на пророка. Пророците стоят като Божии представители и пророкуват Божиите Рема слова към индивидуални личности, църковни тела и дори градове и нации.

“Говорих още и чрез пророците, И явих им много видения;И чрез думите на пророците, служих си със сравнения.”/Осия 12:10/

Думата за “видение” в това писание, идва от Еврейската дума “chazown” която означава “откровение, сън и видение”. Всичко това са начини, по които Бог говори на пророците.

Заедно с пророците обаче, Бог е освободил пророческа мантия и върху други служители и светии, за да започнат да чуват Божия глас по-ясно и да приемат пророческото откровение чрез дарбите на Святия Дух. Бог е извикал пророчески хора с желание да бъдат използвани от Него, за да се вливат в дарбите на Светия Дух и да изграждат Христовото Тяло.

Чуването на Божия глас за нас самите, както и за другите хора, е станала главна жизнена част от нашето Християнско ходене. Д-р Бил Хамън от мрежата служения Christian International MinistriesNetwork, един от най-главните пионери на Пророческото движение, просто дефинира пророчеството като: “Бог да комуникира Неговите мисли и намерения към човечеството” или като “Бог да говори.”

“Когато се освобождава истинско пророчество, Святия Дух вдъхновява някой да комуникира Божиите чисти и точни думи към индивидуална личност или група от хора.Пророчеството може да дойде към един човек, когато Бог директно му говори или Бог може да използва друг човек, за да донесе посланието.”

Следователно, говорейки за сънища, когато се използва термина “пророчески сън”, той се отнася за сън, който Бог говори към определен човек за да може да прекара Божественото Си послание или за него самия, или за някой друг човек и ситуация.І Коринтяни 14:3 казва, че целта на пророчеството е да изгражда, увещава, и утешава Христовото Тяло. По този начин, един сън, който окуражава, изгражда и утешава, и е библейски в съдържанието си, може да бъде счетен за пророчески сън.

ИСТОРИЯ НА  СЪНИЩАТА  И ВИДЕНИЯТА

На много хора им е много трудно да приемат сънищата като неща, които да са значими за техния живот. Има няколко причини поради това. Едната е, понеже те не си ги спомнят, другата е поради това, че не разбират всички части, които са си спомнили, като резултат от което, те отхвърлят съня и го смятат за глупост.

Повечето хора са използвали фразата: “Не се притеснявай, това е просто сън,” в един или друг случай. За съжаление, тази простичка фраза ни разкрива теорията, поддържана от много хора, че сънищата са просто определени въображения и фантазии, които са образувани от нашия подсъзнателен ум, и които трябва да бъдат пренебрегнати.

От нашето детство ние сме били учени погрешно, че сънищата не означават нищо реално и че те не са толкова важни, и имат или съвсем малко, или никакво значение за нашия живот.Това не е задължителна грешка на нашите родители, а по скоро индикация за поученията на Западната култура, които имат много малко значение за езика на символизма, който е жизнено важен за тълкуването на сънища.

НАТУРАЛИЗЪМ  СПРЯМО СПИРИТУАЛИЗЪМ

Близо 400 година пр.Хр., Платон, гръцкият философ е изказал твърдението, че има три начина за получаване на едно истинско валидно знание. Първият е чрез петте сетива, вторият е чрез размишленията на ума, и третия чрез духовната област. Около 50 години след това, философът Аристотел, излязъл с твърдението, че петте сетива и разумът са всъщност истинско средство за получаване на едно валидно знание. Той напълно отрекъл всякаква валидност придавана на знание, което е придобито чрез духовни средства.

Това поучение се пренесло през вековете, докато се вкоренило добре в Западната цивилизация. След това, то е прокарало пътя си и в Църквата, като е отрекло всички доктрини, които са поучавали за спонтанния поток на откровение чрез Божия Дух, като пророчество, езици и тълкуване. Дори виденията и сънищата вече били смятани за просто, въображения.

За съжаление, голяма част от Църквата все още е в това поучение, като по този начин, затваря себе си от това да приеме, който и да е дар от Божия Дух, както и да приеме от многото свръхестествени пътища, които Бог избира за да комуникира с нас.За съжаление, много от същите тези Християни смятат, че окултните средства за получаване на откровения чрез хороскопи, четене на карти, на длан и т.н. са реални и валидни методи.Те смятат тези окултни практики като “забавление”, като в същото време са учудени от невероятно точната информация, която се получава от такива среди.

Когато Бог започна да излива Духа Си в ранните 1900 години, Църквата започна да се събужда за реалността на дарбите на Светия Дух. Мъжете и жените започнаха да говорят с нови езици, да получават слово на откровение и знание и да получават сънища и видения. През 1940 години, Бог започна да освобождава свръх естествената Си сила в изцеление и чудеса, чрез хора като Уилиям Бранхъм, Орал Робъртс и Т.Л.Оборн. В движението Късният Дъжд и Харизматичното движение на Духа, дарът пророчество започна да излиза напред и във форма на пророческо презвитерство, и по време на цялото събрание.

Настоящото Пророческо движение е установило на ново библейските истини относно това, че Бог говори на хората по един личен начин.Още веднъж след много време на тъмнина, Църквата е приела духовната област като валиден източник на знание и в естественото, и в духовното.Там, където веднъж окултът е доминирал, що се отнася до “откровенията за бъдещето” чрез всякакви нелегитимни и човешки методи, сега Църквата се издига и приема Божествено пророческо прозрение от духовната област чрез дарбите на Святия Дух. Заедно с това изливане на Божия Дух е дошло желание в хората Му да разбират какво Той се опитва, да им каже чрез сънищата им.

СЪНИЩАТА  И ВИДЕНИЯТА  СА  ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА  ДЕЙСТВИЕТО НА СВЯТИЯ  ДУХ

“Но това е казаното чрез пророк Иоила: –
“И в последните дни, казва Бог, Ще излея от Духа Си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, Юношите ви ще виждат видения, И старците ви ще сънуват сънища.” /Деяния 2:16-17/

Това писание, изговорено на деня Петдесятница, след като Святия Дух бе излят върху 120 ученика в Горницата, беше цитирано от Петър като изпълнение на пророчеството на Иоил от 2:28. Той ни казва, че Святият Дух сега бива освободен върху всички хора и че пророкуването, сънищата и виденията са част от това освобождаване. Този израз на Божия Дух ще бъде освободен без Бог да гледа на лице, тъй като Той ще се изяви и към мъже, и към жени, и към млади, и към стари.

Тъй като Църквата сега започва все повече да осъзнава Божиите методи за комуникация, много започват да осъзнават, че Бог им говори по време на сън. Въпреки това, поради липса на знание някои пренебрегват сънищата като валидни средства за получаване на духовно прозрение.

“ Хората ми биват унищожени поради липса на знание.
”/Осия 4:6/

Помислете си за последствията, които щеше да има, ако Йосиф беше пренебрегнал съня, който му беше казал да вземе Мария и бебето Исус и да ги заведе в Египет, за да запази живота на детето (Матей 2:13). Или ако цар Авимелех трябваше да пренебрегне съня относно Сара, жената на Авраам, тогава потомството, от което Месия щеше да излезе, щеше да бъде примесено (Битие 20). Божиите планове щяха да бъдат силно афектирани, ако тези мъже не бяха приели несериозно предупрежденията, които им бяха дадени в сън.

СЪНИЩАТА НЕ СА ИНДИКАЦИЯ ЗА ДУХОВНОСТ

Може да бъде важно, да отбележим, че сънуването не е индикация за духовност или правилно стоене с Бог. Учените казват, че всеки сънува приблизително по един час на вечер. Някои могат да сънуват и повече, а някои по-малко. Някои имат по-голям капацитет да си спомнят това, което са сънували, а някои по-малък. Независимо от това, всеки сънува всяка вечер, с много малки изключения. Това включва и вярващите, и грешниците, праведните, и неправедните.

Бог говори на жената на Пилат в сън, като предупреди Пилат чрез нея да няма нищо общо с разпъването на Христос (Матей 27:19). Няма индикация за нейното духовно състояние и най вероятно, тя е била невярваща.

Цар Авимелех и неговият дом бяха под Божието проклятие, понеже Авраам го беше заблудил, че Сара беше негова сестра и по този начин Авимелех искаше да я вземе за своя жена (Битие 20). Независимо от това, преди той да успее да се ожени за нея, Бог говори на филистимския цар в сън.

“Но Бог дойде при Авимелеха в съня му, през нощта и му рече: Ето, ти умираш поради жената, която си взел; защото тя си има мъж.” /Битие 20:3/

Цар Авимелех послуша съня и се покая за грешката си, като върна Сара на съпруга и′. Сънят изискваше внимание и покорство от този богат и силен цар. Той се опита да даде дарове на Авраам заради грешката си, като ги благослови с овце, слуги и сребро. Може да бъде счетено, тъй като той бе Филистимски цар, че той не беше вярващ човек, но въпреки това, разпозна Божия Глас в съня и предприе бързо действие за да може да оправи нещата. Сънят вкара страх от Бог в него и понеже той кооперира с Божието Слово,беше благословен с деца и още много богатства. Археолозите дори са доказали, че земята Герар беше изключително просперираща по време на периода на Патриарсите.

По този начин, Библията ни показва, че сънищата се появяват в цялото човечество и че Бог говори, и все още може да говори на неправедните, както и на праведните в сънища.

УШИ ДА ЧУВАМЕ?

Бог се наслаждава да комуникира с хората Си, следователно, трябва да търсим, да увеличаваме способността си, да чуваме това, което Той казва. Ние трябва да разберем, че въпреки, че не винаги ще схванем веднага сънищата си, ние ще отворим едно съвсем ново и по-голямо авеню на откровение в Божиите цели за нашия живот, ако вземем достатъчно време за да разпознаем Божията комуникация чрез сънища и видения. Бог винаги говори, но ние дали чуваме това, което Той казва?

3 ГЛАВА ДУХОВНИ СЪНИЩА И ВИДЕНИЯ

Има няколко различни източника, които могат да произведат сън или видение в живота на един човек. Някои вярват, че сънищата произлизат изцяло от душата, като се произвеждат от нашия под-съзнателен ум и че виденията не са нищо повече от дневни сънища или продукт на нашето претоварено въображение. Други пък вярват, че всички сънища и видения са вдъхновени от Бог.

Противно на тези теории, Писанието подкрепя идеята, че има три вида сънища и видения; духовни сънища и видения, вдъхновени от Божият Дух; естествени или душевни сънища и видения, произведени от естествените процеси на човешкият ум, воля и емоции; и фалшиви, или окултни сънища и видения, които са вдъхновени от демони, или измамно вкарани от зли човеци.

За да се научим да тълкуваме сънища и видения, ще ни бъде от помощ, да разберем различните източници на вдъхновение, за да сме сигурни, че ще имаме правилен балансиран отклик.

Духовният сън или видение е нещо, което е мотивирано и вдъхновено от Божия Дух и комуникирано чрез нашия естествен ум за да може да докара едно Божествено послание. Това може да бъде лично откровение, прозрение в някоя естествена ситуация или предсказване на някои бъдещи събития.

СЪНИЩАТА , СРАВНЕНИ  С ЕЗИЦИ  И ТЪЛКУВАНЕ НА  ЕЗИЦИ

На много хора, които не са започнали да тълкуват сънищата си, често им е много трудно да схванат концепцията за откровение, идващо чрез серия от привидно нищо незначещи и несвързани картини, сцени и разговори. Как може нещо, което няма никакъв смисъл за естествения ум да съдържа откровение? Човек също така може да зададе този въпрос относно дарбите езици и тълкуване на езици, но както виждаме, те са напълно признати като валидни дарби на Светия Дух в много църкви днес.

Павел ни казва в І Коринтяни 14 глава, че когато един човек освободи послание на непознат език, то не ни ползва, освен ако няма тълкуване. Апостолът също така споменава, че човек, който говори чрез Божия Дух, говори тайни, които не могат да донесат изграждане, увещание или утеха към Тялото, освен ако не бъдат разтълкувани. Говоренето на езици, освобождава едно несигурно послание и въпреки че Бог може да говори, Църквата не може да се ползва от това, освен ако умът не може, да разбере значението зад посланието. Следователно, езикът който се освобождава в събранието е безсмислен или без никаква стойност, освен ако някой човек не се покори на Светия Дух за да даде тълкуването.

“Затова, който говори на непознат език, нека се моли за дарбата и да тълкува.” / І Коринтяни 14:13/

Подобно на това, един сън може да бъде пророческо послание към определен човек, но без вдъхновеното тълкуване на Светия Дух и правилното приложение, сънят става безсмислен и безценен.

Сънищата на Навуходоносор щяха да бъдат напълно безполезни и да бъдат повече товар, отколкото благословение, ако го нямаше Данаил, който да даде правилно тълкуване и приложение. По същия начин, сънищата на Фараон изискваха човек с пророческо прозрение за да разпознае сънищата и тълкуването им. Божествено надарените способности на Йосиф му дадоха възможността да направи, така че целият този район на света да оцелее в глада, тъй като той разпозна Божия план чрез съня и тълкуването му.

Има хора, които са надарени с езици и тълкуване, а има и такива, които имат Божествената способност да тълкуват сънища. Въпреки, че всички могат да тълкуват техните сънища, Бог дава специална благодат на някои хора.

Йосиф и Данаил бяха мъже помазани от Бог да тълкуват сънища и да променят съдби на нации. Без техните пророчески дарби, сънищата на царете щяха да имат несигурни послания и историята можеше да бъде засегната от това.

Следователно, точно както трябва да се молим, да можем, да тълкуваме нашите езици, така също трябва да се молим, да тълкуваме сънищата си. Въпреки че сънищата могат да издадат много неясен звук или значение от начало, веднъж когато получим просветление, ще бъдем изградени чрез този сън.

РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ДУХОВНИ СЪНИЩА

Има няколко вида духовни сънища, чрез които се случва комуникация между Бог и хората. Ние ще разгледаме сънища, които са:

1.Бог говори в нашия дух; 2.Нашият дух говори на Бог; 3.Бог ходатайства чрез нашия дух.

1. БОГ ГОВОРИ НА НАШИЯ ДУХ:

Първият вид духовен сън е, когато Божият Дух изговаря послание на нашия дух чрез нашата душа.Това са сънища, които са пророчески в естеството си, произлизат и са родени от Бог, като съдържат откровение за този, който сънува относно неговия живот, или обстоятелства, откровение за други хора, или откровения за общото Тяло от вярващи. Както целта на пророчеството, тези сънища имат цел да изграждат, увещават и утешават.

Пример за такъв сън ми беше даден от една жена, която заема здрава лидерска позиция.Тя сънувала много детайлно нашата църква по време на църковно събрание. В съня ние сме се покланяли на Бог, но ни е било много трудно да пробием в Божието присъствие. Когато нашият нов музикален лидер ни повел, ние сме преживели Божието присъствие, както не сме го правили преди. Славата на Бог била изявена в Неговата дреха, осветена в славни цветове. Това ни довело до нова комуникация един с друг, както и с нашия Господ.

Точно сън е бил, който окуражи човека, който го е сънувал за прекрасното присъствие на Бог по време на това време на пробив в поклонението. Също така този сън благослови нашия лидер на поклонение и му даде увереност в новата му позиция. И най-важното, този сън говореше за ново ниво на интензитет на поклонение и по-дълбоко проявление на Божието присъствие посред нашата църква, такова каквото Бог искаше да доведе, когато ние постоянстваме в нашето хваление.

Сънят изгради човека, който го беше сънувал, но съдържанието на съня и посланието му бяха пророчески, не само за тази жена, която го беше сънувала, но и за цялата църква.Беше интересно, че няколко месеца след този сън, няколко пророчески служители освобождаваха пророчески слова, изговаряйки ново ниво на поклонение и нова слава, която да се открие. Това потвърди посланието, което Бог доведе чрез сън.

СЪНЯТ ЗА ГРАДА НА ХИТЛЕР

Друг пример за този вид духовен сън, е  съня, който имах за един човек, наподобяващ Хитлер като диктатор. Той дойде в нашия град и започна да превзема къща след къща.Човекът използваше различни тактики при всяко семейство за да може да го накара, да влезе под неговото управление и да се отрече от Господ.При някой той използваше мъчения, докато при други изграждаше обсада като малко по малко ги изморяваше.След това, той застана пред моята врата.Аз се попитах: “какво трябва да стане за да му се покоря? Каква е цената ми?”  Тогава той изпрати войските си, но те не ме докоснаха.Вместо това взеха децата ми, знаейки, че това ще бъде най-ефективния начин да стигнат до мен.Сънят завърши с един глас, който каза: “Каква е твоята цена за да се отречеш от Господ?”

Този сън показва един страх, който вероятно бива споделен от повечето майки, като в същото време, той ми говореше за някои много специфични области в живота ми. Една от областите включваше моето посвещение към Господ в служението и освещението към семейството ми. Като съ-пастор на нашата църква аз често се бия с този баланс между служение и семейство. Докато семейството ми е приоритет, аз разпознавам, че не мога да се отрека и от Божия мандат върху моят живот за служение.Този сън дойде във времето, когато аз чувствах, че Бог ме насочва да правя определени неща, но бях загрижена за това как тези неща щяха да афектират върху семейния ми живот.Сънят ме подбуди да проверя себе си как трябва да откликна на Господ и на неговия призив върху моя живот, и как да балансирам отговорността за семейството ми.

Отвъд това послание обаче, Господ ме предизвиква, че Той поставя същия този въпрос към Христовото Тяло: “Каква е твоята цена да се отречеш от Господ и да направиш компромис с твоя призив?” Много пъти вярващите казват, че ще умрат за техния Господ, но когато стане въпрос за това да се покорят в някои много прости детайли и области, те като че ли не могат, да направят посвещение.Този сън беше послание не само към мен лично, но и към общото Тяло на Христос.

2. НАШИЯТ ДУХ, КОЙТО ВИКА КЪМ БОГ:

Вторият вид духовен сън е, когато нашият дух или душа викат към Бог в нашия сън.Сънища от този вид, в който нашият изкупен дух (или не изкупен дух в случай на невярващ) може да извика, или нашата душа може да преживее вътрешни мисли.Тези сънища могат да не съдържат директно послание към Бог, а по-скоро да идват от нашия собствен дух, откривайки нашата душа и вика й към Бог.Те произлизат от нашия дух като вик за Божията намеса в живота ни, независимо дали чрез насока, корекция или инструкция.

Една жена, която съветвах постоянно, имаше сън, че ще се събуди парализирана, неспособна да се движи, да говори и да се моли. Тя се опитваше да призове Господ за помощ, но не беше способна да извика името на Исус.Тази жена беше отчаяна за Божествена интервенция в живота й, в тези сънища. Когато я попитах дали се е чувствала безпомощна или парализирана над определени обстоятелства в живота й, тя ми каза със сълзи, че има такива обстоятелства. Сънища й бяха нейните викове към Бог за помощ в тези ситуации, които тя усещаше, че бяха извън контрола й.

Отново повечето от нашите сънища са лични, носейки със себе си откровение и инструкция.Тези сънища могат да ни открият вътрешни, скрити части на нашето духовно естество или душевна натура, или дори части на нашето духовно естество, които ние не сме разпознали по друг начин.Бог ще ни говори пророчески чрез този тип сънища.

ЗАСТРЕЛВАНЕТО НА БОЖИЯ МЪЖ НА ВЯРА

Веднъж сънувах, че застрелях един Божий мъж, който беше всеизвестен за уникалните си поучения  на вяра.След това аз изхвърлих пистолета и се опитах да покрия престъплението си.Аз не познавах този човек лично, но знаех какво неговите поучения представляваха за мен – моето ходене на вяра.

Бог използва този сън, който беше от моя дух, откривайки ми някои неща за мен, относно състоянието на собствената ми душа. Това ми помогна да определя областите, където бях “убила” собствената си вяра и се опитвах да покрия това убийство. Тези специфични области не бяха показани в съня, обаче сънят беше използван като катализатор, чрез който Бог можеше по-късно да ми говори и да ми донесе определени откровения.

Сънят ми помогна да разбера ситуации, за които се бях молила без да виждам отговори на молитвите си. Бог чу вика на сърцето ми и беше способен да раздвижи духовния ми човек за да открие ключове, които да превъзмогнат моята липса на вяра и по този начин, да мога, да приема Неговите обещания и осигуряване за мен.

3. БОЖИЯТ ДУХ ХОДАТАЙСТВА ЧРЕЗ НАШИЯ ДУХ

Последният вид духовен сън е, когато Божият Дух използва съня за да настрои нашия дух за нуждата от ходатайство.Римляни, осма глава, ни казва, че Духът ходатайства чрез нас, чрез “стенания, които не могат да бъдат изговорени”. Когато се молим, ние може и да не разбираме ясно защо се чувстваме по този начин, и защо усещаме товар, който да ни даде възможност, да позволим на Духа на Бог да се моли чрез нас, и въпреки това, чувстваме нуждата и спешността, да ходатайстваме.От време на врем, нашите сънища ще ни събуждат и ще ни подготвят за това, за да почнем, да се молим.

Аз лично съм преживявала сънища, които са се занимавали със ситуации на живот и смърт в моя живот.В един сън видях моя естествен брат да бъде убит в катастрофа с кола, където неговата кола се обърна няколко пъти и буквално го смаза. Аз се събудих с толкова голяма ревност от този сън, че сълзи се стичаха по бузите ми и започнах да се моля.На следващия ден майка ми се обади от другата страна на страната.Тя ми каза, че брат ми е преживял сериозна катастрофа предния ден.Неговата кола е била ударена и се е превъртяла няколко пъти, но брат ми е излязъл без драскотина.

Аз вярвам, че молитвата променя неща и като резултат от това, че Бог ме беше предупредил чрез моя сън и в резултат от моето покорство да стана и да се моля, и да се съглася с Божиите цели за моя брат, Бог спаси живота му.

Ние трябва да бъдем чувствителни към водителството на Божия Дух и да бъдем покорни да се молим, когато нашият дух бива раздвижен, понеже този вид духовен сън е още един начин, Бог да комуникира Своето сърце към нас.

Една жена веднъж сънува, че Бог накара духа й да ходатайства за сестра й в сънищата й. Тя сънувала, че сестра й започнала да има пристъпи и да пада на земята. В съня жената започнала да полага ръце на сестра си и да се моли за нея, смъмряйки болестта, и молейки Бог да я изцери. Било доста дълго време на молитва в съня, но когато тя свършила молитвата, сестра й била добре.

На следващият ден, сестра й, която беше в друг щат по това време, паднала и започнала да има пристъпи.За кратък период от време обаче, тя излязла от пристъпа и всичко било наред. Ходатайството, което ставало предната вечер в съня, без съмнение е предпазило жената от по-нататъшни усложнения и трудности

Следователно, ние виждаме, че има различни видове духовни сънища. Някои могат да бъдат буквални в тълкуването си, докато други могат да бъдат символични.При всеки случай обаче, Бог може да доведе разбиране, просветление, откровение и изграждане на човешкия дух и душа, когато човек настрои ухото си към Божия Дух.

4 ГЛАВА ЕСТЕСТВЕНИ СЪНИЩА  И  ВИДЕНИЯ

Не всички сънища са откровение, изпратено от Бог. Когато се събудим, не всички наши мисли, които минават през ума ни, са Божии мисли. По същият начин, когато спим нашият естествен ум продължава да продуцира естествени мисли. Неща, които са се случили в миналото, хора, които сме познавали, ситуации, с които в настоящето се занимаваме, обстоятелства или хора, които ни разстройват, всички тези неща могат да повлияят по определен начин на естествените ни сънища.

Не всички видения, също са от Бог, но могат да бъдат продукт на нашия естествен ум или въображение.Някои хора са много склонни през деня да избягват в един свят на фантазии, като позволяват на умовете им да скитат и да си създават различни сцени, места, разговори или преживявания.Тези преживявания могат да бъдат толкова реални, че човекът дори да не знае какво се случва около него в момента.

Тези сънища и видения не са произведени или повлияни от Божия Дух, а от душата, която съдържа ума, волята и емоциите на човека.Те ще имат голямо влияние в естествения ум.Следните неща, които са описани, са някои от начините, по които нашият естествен ум може да ни повлияе, особено в областта на сънищата.

ЕСТЕСТВЕНИТЕ  СЪНИЩА  РЕФЛЕКТИРАТ ДЕЙНОСТИТЕ  ПРЕЗ ДЕНЯ

Еклесиаст 5:3 ни казва, че сънят идва “чрез многото работа”или когато умовете ни са окупирани с определени проблеми, или обстоятелства. В някои случаи, по време на сън, човек може да намери разрешение на определен проблем или дори да намери нещо, което е било загубено. Това не означава, че той е получил Божествено откровение, а че подсъзнателният му ум се справя със ситуацията или му припомня определено място, където е бил изгубен предмета. Затова ние говорим като за душевни сънища.

Тъй като сънищата минават през нашия подсъзнателен ум, ние трябва да заключим, че много пъти нещата, за които сме размишлявали, ще бъдат обект на нашите сънища. По време на интензивни времена на духовно воюване, съдържанието на сънищата често ще е свързано със ситуации, които включват тъмни сили на врага. По време на времена на тежко служение,аз откривам себе си как се моля и служа по цяла вечер в сънищата си. По време на времената на изграждане на църквата и дома, моят съпруг, Том, сънуваше за всякакви конструкции по цяла вечер и се събуждаше по- изморен, откакто си е легнал.Това не са задължително духовни сънища, а просто нашият ум ни припомня активностите и дейностите, които сме имали през деня.

Когато спим, нашият подсъзнателен ум продължава да работи и да репродуцира информацията от деня. За човека, който е открил органичната химия, е казано,че след като се е борил с неправилните формули в продължение на доста дълго време, най-накрая, е намерил разрешението в сън. Отново това може да е бил Бог, Който му е говорил, но по-вероятно е било подсъзнателният му ум, да е продължавал да работи върху решението на дилемата, много след като съзнателният му ум вече си е почивал.

Има и други примери за душевни, естествени “откровения,” които се получават чрез сънища.Елиас Хове решил да създаде машина, която да помогне на жена му, да шие по-бързо.Той обаче, имал големи проблеми с това да накара иглата, да проработи. Една вечер сънувал как бил хванат от диваци, които носели копия с дупки в краищата си. След това той получил идеята да постави дупка на края на иглата, а не по средата и по този начин измислил шевната машина.

Робърт Луис Стивънсън бил вдъхновен с идеята за доктор Джекил и Мистър Хайд от сън. Съмнително е, дали този сън е бил вдъхновен от Бог, но така или иначе, или Бог, или Дяволът, или собствената душа на човека, могат да изразяват тъмната страна на неговата личност чрез сън. Резултатът е бил написването на тази класическа, светска литература.

Понякога сънищата могат да рефлектират това, което е било казано или извършвано през деня. Хората, които ние сме срещали или нещата, които може да сме видели, често се появяват в сънища, без да има някакво духовно значение, тъй като нашата душа (нашият ум, воля и емоции) продължават да процесират тази информация.

Пример за това беше един сън, който имах, когато бях дете. Аз бях заспала пред телевизора и сънувах за едно ново изобретение, което беше като четка, която издухваше въздух, който помагаше косата да се оформи в определена прическа.След като се събудих, бях много развълнувана, понеже имах тази чудесна идея за новото творение и исках да я споделя с някого. За щастие, преди да имах възможността да кажа на всеки за това, аз видях една реклама по телевизията, която рекламираше същите четки, които току що бяха излезли на пазара.Очевидно, в моето полусънено състояние, бях видяла тази реклама и след това, бях сънувала за това, че измислям такава четка.

Това беше просто моят подсъзнателен ум, който ми припомняше нещо, което моят съзнателен ум, дори не си спомняше да е видял. От една страна, Бог ми показваше творческите ми способности чрез този сън, но от друга, аз вярвам, че този сън беше душевен в естеството си, а не духовен.

ЕСТЕСТВЕНИТЕ СЪНИЩА  РЕФЛЕКТИРАТ ФИЗИЧЕСКИ  НУЖДИ

Като казвам, че не всеки сън е духовно послание от Бог, ние трябва да погледнем как нашите физически тела могат да подпомогнат за това какво сънят ни ще произведе. Много хора са чували терминът “сънища пица”, който се отнася за сънища, вдъхновени или от различни ситуации, или от храната, която ядем преди да си легнем. Специалистите по сънищата са забелязали, че определени храни или определени размишления, могат да афектират върху определени модели на сънуване. Това са естествени сънища, мотивирани от естествени стимули или дейности.

Една жена, с която говорих, ми каза, че всеки път, когато е вземала определено лекарство, тя преживявала ужасни кошмари.Когато спряла това лекарство, ужасните сънища също спрели. Няколко месеца по-късно, тя се опитала отново да вземе лекарството и имала същата реакция на ужасяващи сънища.Тези сънища е ясно, че са били резултат от естествения стимулант към нейната система.

Исая 29:8 ни казва:

“ Както гладният сънува ясно, че яде,Но, като се събуди, душата му е празна,Или както жадният сънува ясно, че пие,Но, като се събуди, ето той е примрял, и душата
 
му има охота,Така ще бъдат множествата на всичките народи,които воюват против Сионския хълм.”

Човек може да види, че понякога една телесна нужда като например глад или жажда, може да предизвика сън. Веднъж чух за някой, който е сънувал, че се събужда, става от леглото и отива в банята.Сънят изглеждал толкова реален, че човекът наистина го е направил и се ударил. Аз не усещам да има някакво духовно значение, което трябва да бъде преписано към такъв сън.Това било просто подсъзнателният ум, който откликвал на определени сигнали, изпратени от тялото, както когато физическото тяло на този човек откликнало към подсъзнателните мисли.

Една вечер, по време на няколкодневен пост, аз мога да си спомня как сънувах огромни трапези с най-любимите ми храни, поставени пред мен. Някои могат да кажат, че този сън искаше да покаже духовният ми глад и осигуряването, което Бог беше направил за да изпълни този глад. Вероятно, но по-скоро, сънят е бил естествен отклик от подсъзнателният ми ум, показвайки ми, че тялото ми е гладно.

В друг случай, сънувах, че бях излязла навън по време на зимата и не бях се облякла достатъчно топло.Спомням си как тичах към къщата си за да се измъкна от студа. Придържах се към определени дървета едно след друго и към големи скали, като търсех топлина. Когато се събудих открих, че съпругът ми беше откраднал юрганите и аз треперех от студ. Отново някои могат да придадат духовно значение на този сън, но по-вероятно е, просто моят под-съзнателен ум да е откликвал на факта, че на тялото ми, му е било студено

СЪНИЩАТА  ОТРАЗЯВАТ  РАЗМИШЛЕНИЯТА НА СЪРЦЕТО

Често, ние можем да бъдем толкова заети с дейностите и стреса от живота, че да не вземем малко време, където да забавим и да се справим с нещата, които може би ни притесняват.Нашите сънища ще вземат тази възможност за да ни накарат, да размислим за схващането и перспективата си върху определени неща.

Също така, някои травми или преживявания, които носят рани от миналото, могат да се появят в сънищата ни. От време на време, Бог ще използва тези естествени сънища за да донесе определено духовно послание към вас. В други случаи, нашите сънища могат да действат като нещо, което да припомня на душата ни, че все още има области на нараняване, които трябва да бъдат емоционално здрави.

Тъй като нещата, за които сме позволили на ума ни да размишлява по време на деня, често се появят по-късно в сънищата ни, важно е да размишляваме върху правилните неща. Ако вие не получавате никакви духовни откровения или сънища, които да се отнасят за духовни неща, може би ще се наложи, да проверите какво позволявате на ума ви, да размишлява. Бог е заповядал в Писанието, ние да размишляваме върху Неговото слово, ден и нощ.

“Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно, според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си, и тогава ще имаш добър успех {Или, постъпваш благоразумно.}” Исус Навин 1:8

Когато се храним и поглъщаме Божието Слово по време на деня, нашият ум ще продължава да асимилира истините, които ще сме прочели, по време на нощта.Псалм 119:55 ни казва:

“Нощем си спомних Твоето име, Господи, И опазих закона Ти.”

Когато внимаваме на Божието Слово към нас, нашите сънища ще вземат тази истина и ще я приложат в областите на естествения ни живот и ние ще преживеем неговата животопроменяща сила.

5 ГЛАВА ФАЛШИВИ ВИДЕНИЯ И СЪНИЩА

Захария 10:2 и Еремия 23:32, говорят за сънищата, които са фалшиви или дори окултни в естеството си.

“Ето, Аз съм против ония, които пророкуват лъжливи сънища, казва Господ, И, като ги разказват, с лъжите си и с надменността си правят людете Ми да се заблуждават,

Тогаз, когато Аз не съм ги изпратил, нито съм им заповядал;Прочее, те никак няма да ползуват тия люде, казва Господ.”/Еремия 23:32/

“Понеже идолите говориха суета, И чародеите видяха лъжливи видения, Разказаха неверни сънища, И утешаваха напразно,

Затова людете се скитат като стадо, Смущават се защото няма пастир.”/Захария 10:2/

Фалшив сън или видение е нещо, което има за цел да установи не божествени принципи или заблуди относно библейска истина в ума на този, който сънува или този, на който сънуващият разказва съня си.

При изследване на думата “фалшив” в горните писания, откриваме два различни типа различни сънища. Думата “фалшив” в Еремия 23:32 идва от еврейската дума, която говори за човек, който казва неистина или нарочно говори заблуда или лъжа.Тези предполагаеми “сънища” или “видения” се дават с цел да манипулират или да повлияят на индивидуални личности към един небожествен начин на мислене за да може това, да бъде от полза на този, който иска да ги заблуди.Това не са “сънища” или “видения” изобщо, но те произлизат от нечестиво въображение или от изкривяване на реалните истини, или валидните видения, за да могат мошениците да използват нещата за собствените си себични цели.

Думата “фалшив” в Захария 10:2, говори за деструктивно зло, идолопоклонство и заблуда.Това може да индикира нечестиво, заблудителни представи в човешкото сърце или да бъде индикатор за демонично проявление, идол, който говори фалшиви и лъжливи думи.

Второзаконие 13:1 поставя хората, които сънуват фалшиви сънища и фалшивите пророци в същата категория, като казва, че тяхната цел е да привлекат хората към чужди богове.

Ако се въздигне всред тебе пророк или съновидец и ти означи знамение или чудо, и се сбъдне знамението или чудото, поради което той ти говори, казвайки: Да идем след други богове, (които ти не си знаел), и да им служим, – да не слушаш думите на оня пророк или на оня съновидец; защото Господ вашият Бог ви изпитва, за да узнае дали любите Господа вашия Бог с цялото си сърце и с цялата си душа.

 /Второзаконие 13:1/

Някои от тези сънища или видения могат да бъдат окултни или демонични в произхода си, като имат за цел да пренесат техните “пророчески” послания. Други могат да произлизат от нашите собствени плътски умове, които искат да ни отвлекат от Божиите принципи и наставления. Ако някой се опитва да поучава или да проповядва послание, което е било вдъхновено от сън или видение, важно е той да се увери, че това, което проповядва е в съгласие с писаното Божие Слово.

“Тогава ми рече Господ: Лъжливо пророкуват пророците в името Ми; Аз не съм ги пратил, нито съм им заповядал, Нито съм им говорил; Те ви пророкуват лъжливо видение, гадание, Суетата и измамата на своето сърце.” /Еремия 14:14/

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КЪМ ТЕЗИ, КОИТО СЪНУВАТ

Когато тръгнем да разбираме сънищата си, ние трябва да бъдем внимателни, да не ставаме зависими или насочени от нашите сънища, всекидневно.Това е опасна основа и може да отвори човека за дух на грешка и заблуда. Отново тук идва душевният сън, който може да поведе хората настрани, като изговаря неща на нечестивите желания на сърцето им. Здравото поучение инструктира християните да бъдат внимателни за всички откровения, включително пророчества, сънища и видения и всичко трябва да бъде изследвано чрез принципите, които се намират в Божието Слово. Галатяни 1:8 ни предупреждава:

“Но ако и сами ние, или ангел от небето ви проповядва друго благовестие освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет.”

Човек трябва да бъде внимателен, да не бъде заблуден от ангели на светлината, които всъщност са демонични същества, представящи се за изпратени от Бог. Божието Слово ще бъде вашия водач, когато се научите да разпознавате между двете.

Един добър пример за това е историята на Мормонската религия.Тя се базира върху “виденията”, получени от “ангел” Морони към един човек на име Джоузеф Смит. Чрез доктрините, които получил във видения, била установена тази нова религия. Ако Джоузеф Смит беше изследвал тези видения и ги беше съпоставил с принципите, които се намират в Божието Слово, той щеше да открие, че тези нови “откровения” не са състоятелни, що се отнася за истината, която се намира в Писанието. И тогава нямаше да поведе толкова много хора в заблуда.

По същият начин, много добронамерени християни са били поведени в заблуда в скришния си живот, чрез неправилно разтълкуване на откровения, дадени им чрез видения, сънища, пророчества или дори чрез “тих, нежен глас”, който те усетили, че е Божия глас, а всъщност е бил тяхното неизцерено, заблудено сърце, което им е говорило.

“Който уповава на своето си сърце е безумен, А който ходи разумно, той ще се избави.” /Притчи 28:26/

“Защото Моите помисли не са като вашите помисли.Нито вашите пътища като Моите пътища, казва Господ.” /Исая 55:8/

Ние никога не трябва да разчитаме изцяло, върху което и да е от тези пророчески средства, за да бъдем водени във всекидневното си ходене, въпреки че от време на време, Бог може да избере, да изговори пророчески Рема слово към нас и да ни насочи чрез него. Ние трябва да бъдем водени от Духа на Бог чрез лична молитва и изучаване на Неговото слово, а не чрез постоянно тълкуване на сънища или дори пророчество. Само когато всекидневно следваме Исус Христос и здравата Библейска доктрина от Неговото слово, ние ще получим истинско откровение и тълкуване на духовните сънища и видения, когато дойдат.

СЪНИЩАТА НА ЧАРОДЕИТЕ

Захария 10:2 ни предупреждава за сънищата на чародеите:

“Понеже идолите говориха суета, И чародеите видяха лъжливи видения, Разказаха неверни сънища, И утешаваха напразно, Затова людете се скитат като стадо, Смущават се защото няма пастир.”

В деня, когато психарите и движението New Age изглежда, че прогресират, ние трябва да бъдем внимателни, да не обръщаме внимание на техните сънища като откровение. Само Бог дава истински откровения. Другите са вдъхновени от незадоволителни човешки мисли (хуманизъм) или от тъмни ангели и не водят хората към Бог.

Един пастор и автор по предмета за сънищата, Джон Уотсън обобщава това като казва:

“Много е важно да бъдем християни, които са базирани върху Библията и се покоряват на нея.Тестът за нашия характер ще рефлектира в  сънищата ни и нашето ходене с Бог. Изкривяванията могат да бъдат ограничени от нашето покорство към Бог и Неговите хора. Сънищата на бунтовниците често са доста опасни.”

КОШМАРИ

“Отличителният белег за един кошмар е това, че сънуващият се намира в опасност. Родителите правят изключение, когато  сънуват, че бебетата  или децата им се намират в проблем.”

Често, Бог ще използва един сън, който да ни изплаши или да ни стресне за да привлече вниманието ни. В някои случаи, Бог може да се опитва, да занимае човека, който сънува, относно определени области в неговия живот, за дълъг период от време, преди той да е имал този сън, но поради това, че човекът е тъп в чуване или вероятно пренебрегва гласа на Господ, той просто не е обърнал внимание. Следователно, той преживява едно такова неприятно преживяване, което много биха го нарекли “кошмар” или лош сън. Както споменахме по-рано, Цар Авимелех имаше един такъв сън, когато Бог му каза, че той е “мъртвец” понеже е взел жена на чужд мъж. Сънят го изплаши до точката, където той не само върна Сара на Авраам, но и го натовари с богатство като начин на извинение.

Не всички кошмари са от Бог, но също може да идват или от душевнат, или от демоничната област. Скрити области в нашия подсъзнателен ум или пък неща, които сме чели, видели, или сме чули, или области на загриженост, могат също да произведат страшни сънища. Тези душевни кошмари често могат да съдържат ключа, който ще отключи области, които се нуждаят от емоционално освобождение или изцеление, и следователно трябва да бъдат прегледани.

Някои кошмари обаче, могат да станат път за измъчващи, демонични демони, които да притесняват определен човек и да ограбват вътрешния му мир и радост. Аз лично съм преминала през период от време, около три месеца, където постоянно сънувах кошмари. В това време, наистина бях открила области на невидими страхове над моя живот, но тези сънища минаваха дори отвъд това и причиняваха такъв емоционален конфликт и объркване в мен, че аз започнах да се страхувам, да спя посред нощ, поради тези сънища. Молих се и взех духовна власт над тези сънища и накарах, и други хора да се молят с мен, докато този дух на объркване и притеснение, беше разчупен.

Аз не вярвам, че тези сънища са били вдъхновени от Бог, но Бог определено ме е накарал да конфронтирам скрити грехове чрез това време на конфликт. Важно е да разберем, че не всеки плашещ ни сън е със зъл произход, но той може да бъде използван от Бог, за да се справи с невидими области на нашата душа и да ни накара, да се изправим лице в лице с истината относно себе си.

“Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.”
/Иоан 8:32/

ДА СЕ СПРАВИМ С КОШМАРИТЕ

 Ако вие или някой, когото познавате, преживява голяма трудност в това да се справи с кошмари, които произвеждат само плод на страх, притеснение или терор в него, възможно е тези сънища да не са от Бог, а по скоро, да са от емоционалната или от демоничната област. Ако усетите област във вашата душа, която бива открита, вие трябва да бъдете внимателни и да запишете тези сънища, и да помолите за Божието водителство и насока относно тълкуването и приложението им. Ако е необходимо, вашият пастор или съветник, могат да помогнат, да решите как да се справите с това, което вие е било открито на сън.

Тези кошмари може да са отклик на нещо, с което вие сте позволили на вашия ум да се храни (филми, книги, небожествени мисли, страх и т.н.).Тези мисли, когато са посяти в ума ви, могат да прераснат в страховити мисли, и дори да станат области, където духове на тъмнина да започнат, да мъчат и притесняват. Когато се справяте с мисли доведени от дух на страх или други демонични демони, на вас ви е даден духовен авторитет над тези неща чрез Божието Слово. ІІ Коринтяни 10:4,5 стих казва:

“Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне крепости.Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа.”

“И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола, и той ще бяга от вас.”

/ Яков 4:7/

Усърдната молитва и употребата на Божието Слово ще донесат освобождение от такъв тормоз.Също така ще е мъдро да се потърси молитвена подкрепа от други, които могат да стоят с вас срещу такива атаки. Вярващите няма нужда да страдат, без никакъв смисъл от притеснение и тормоз от собствената си душа или от ръката на врага. Исус осигури за нас изцеление и освобождение от такова объркване, когато проля кръвта си на кръста и ни даде сила над цялата власт и сила на врага (Лука 10:19). Ние трябва да се хванем за пълното осигуряване, което Той направи за нашата духовна свобода и да ходим в свобода от страх, дори когато спим!

6 ГЛАВА РАЗРЕШАВАНЕ НА ДУХОВНИТЕ СЪНИЩА И ВИДЕНИЯ

А твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото.”

/Евреи 5:14/

Въпреки че няма лесен начин, по който може да се опише разграничаването между сънищата и виденията, които са стриктно в душата и тези, които са от демоничен произход, и тези, които са вдъхновени от Светия Дух, то човек може да се научи, да разграничава между тези три области, чрез усърдие и практика.Точно както ние можем да упражняваме духовните си сетива, “да се научим, да познаваме” гласът на Бог, така и със сънищата и виденията, ние можем да ги тестваме и дори да се упражняваме с тях, докато достигнем мястото, където е възможно да разграничим кой сън е от Бог и кой е от нашата собствена душа.

ОПРЕДЕЛЯЩИ ФАКТОРИ

Тъй като сънищата и виденията идват от различни източници, как може човек да определи дали определен сън или видение е пророческо или естествено, духовно или душевно; Божествено или демонично вдъхновено? Има няколко индикации, намиращи се в Божието Слово, които ще ни помогнат и ще ни насочат в това да разберем дали някоя форма на откровение, която сме приели е от Бог или не. Следните неща са някои въпроси, които трябва да бъдат зададени от всеки, който получава сънища, видения или откровения:

1. Посланието на съня или видението в съгласие ли е с доктрината, поученията и принципите на Божието Слово?

“Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата.”

/ІІ Тимотей 3:16/

Писаното Божие Слово в Библията, е стандарта, чрез който трябва да бъде съдено всяко откровение. Ние трябва да осъзнаем, че хората могат да имат много различни мнения, относно това как трябва да бъдат нещата, какво е истина и какви стандарти трябва да използваме в живота си, обаче Божието Слово е това, което ни дава пълните насоки, които управляват цялото човечество. Когато тълкуваме определено откровение много е важно тълкуването по никакъв начин да не противоречи на предписанията на Божието Слово.Всички духовни сънища или видения ще подкрепят и ще наблягат на Библейската истина. Ако не, вероятно това не е духовен сън, а по-скоро, душевен в естеството и произхода си. Не отивайте в Библията за да намерите някой странен стих, който да потвърди съня ви, а по-скоро изложете съня или видението на цялото Божие Слово.

2. Посланието на съня или видението в съгласие ли е с поученията, характера и естеството на Исус Христос?

Духовният сън или видение винаги ще прославят личността на Исус Христос и Неговите принципи. Ние намираме ученията на Христос, които се съдържат в Божието Слово. Исус дойде да освободи мъжете и жените от буквата на закона, която носи смърт. Той дойде, така че човечеството да бъде свободно и всички, които го приемат да имат мир. Всяко тълкувание, което поставя хората в робство от какъвто и да е вид, трябва да бъде преценено на базата на поученията на Исус и на Неговата неумираща любов, която показва към нас и която Той очаква ние да показваме един към друг. Всичките откровения от духовните сънища и видения ще ни водят към по-близко и по-посветено взаимоотношение с нашия Цар, Исус. Всяка мисъл, идваща от видения или сънища, която прави Исус по-малък от това да е Божият Син и нашият единствен път към спасението е ерес.

“Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.” /Иоан 14:6/

3. Посланието на сънят или видението води ли ни към правдата?

“Но ти, човече Божий, бягай от тия неща; и следвай правдата, благочестието, вярата, любовта, търпението, кротостта.”

 /І Тимотей 6:11/

Между поученията в Божието Слово, от Битие до Откровение, Бог насърчава Своите хора да водят живот, който е свободен от грях.Това включва и греховете на действията и греховете на отношенията на сърцето. Исус беше загрижен относно това какво човек мисли в сърцето си, точно толкова, както от това какво върши.Тълкуването на един духовен сън винаги ще води този, който го сънува и всички, за които се отнася това послание към по-чисто и свято ходене с Бог. Ако посланието на съня е по-служещо на себето или говорещо за душевни желания, това може да не е духовен сън.

4. Човекът, който приема съня или видението има ли лично взаимоотношение с Господ Исус Христос?

“И по това сме уверени, че Го познаваме, ако пазим заповедите Му.”

 /І Иоан 2:3/

Писанието записва случаи, където Бог комуникира с неправедните чрез сънища и видения, но най-често Той ще комуникира с децата Си. Много рядко Бог ще говори нещо повече, отколкото лично слово на насърчение към някой невярващ или някой, който не ходи в правилно взаимоотношение с Него. Откровението се дава за изграждане на някой и то много рядко ще дойде до човек, който лично не познава Христос.

Тези въпроси са базисни и основни на Християнската вяра и са насоки, чрез които всяко откровение трябва да бъде обсъждано.Тези, които приемат видения, не трябва да бъдат толкова превъзмогнати от самото преживяване, че да пропуснат, да измерят и съпоставят видението с Божиите стандарти.-

Например един посветен мъж, който се казвал Мохамед получил “видения” и “откровения” от ангел Гавраил, който го нарекъл пророк, точно както Исус. Исус бил поставен в същата категория, като Авраам и Мойсей. Божествеността на Исус била премахната чрез тези предполагаеми видения и следователно, Божиите стандарти, трябваше да бъдат отхвърлени като истинско откровение.

ОЩЕ ИНДИКАТОРИ ЗА ДУХОВНИ СЪНИЩА

Има и други индикатори в Писанието, които решават дали Бог е Този, Който говори, особено чрез сънища, и те трябва да привлекат нашето внимание. Тъй като ние гледаме към Божието Слово на нашите примери, нека да изследваме някои от индикаторите, които Бог е изпратил за да привлекат вниманието на човека.

Един от тях, който решава дали един сан е духовен, може да бъде раздвижването на вашия дух или дори емоциите ви, когато се събудите. Вие дори може да не сте директно свързани с това, което сте сънували или дори, да не си спомняте съня изобщо, но въпреки това, той да е раздвижил духа ви.

В книгата на Данаил, ние виждаме, че царят имаше сън, който много го разтревожи като в същото време, той не си спомняше какво всъщност бе сънувал. Когато това се случи, вие често може да си припомните съня, ако останете тихи пред Бог и го помолите да върне съня ви в паметта ви.

Друг индикатор за това дали един сън е духовен, може да бъде, че когато се събудите от съня, той ще ви накара да претърсите душата си и да си зададете въпроси на себе си, които по-късно биха могли, да бъдат отговорени и със съдържанието на съня. Много Библейски сънища са били душо претърсващи или насочващи видове сънища, които са накарали този, който ги е сънувал да прегледа живота си или насоката на живота си.

Друг решаващ фактор може да бъде, повтарянето на един сън, няколко вечери подред или сънуването на подобен сън. Духовен пример от Писанието за това са двата съня на Йосиф със слънцето и звездите и със сноповете зърно, които му се покланяха (Битие 37). В Битие 41, виждаме, че Фараон също имаше два подобни съня, които привлякоха вниманието му.

Исус често използваше подобни притчи за да наблегне на определен предмет и по-ясно да комуникира това, което искаше да каже. Подобно на това, един сън може да се повтори или можем да сънуваме подобен сън, който да привлече вниманието ни, или да наблегне върху определено нещо. Наново появяващите се сънища трябва да бъдат внимателно изследвани и анализирани, за да се открие Божественото послание зад тях. Посланието, което се съдържа вътре, много е вероятно да съдържа важен ключ към живота на този, който сънува или към обстоятелствата от живота му.

Докато всички горни фактори могат да решат дали един сън е духовен, то човек винаги трябва да бъде готов, да слуша всеки сън, който приема. Много пъти Бог ще ни даде сън, който изглежда не толкова важен и като че ли без никакви последствия. Често обаче, такива сънища могат да бъдат много важни. В усърдието си да приемаме и да тълкуваме виденията и сънищата, трябва да разпознаем, че дори и простите сънища и картини, може да носят Божия глас, и ние трябва да го чуем.

ДУХОВНИТЕ ВИДЕНИЯ ИДВАТ В РАЗЛИЧНИ ФОРМИ

Виденията могат да бъдат комуникирани по много начини. Божествени или ангелски появявания, видения тип транс, приемане на бъдещето или на различни духовни области с естествените очи, или дори с очите на духа вътре в нас, всичко това са начини, чрез които Бог дава видения.

Валаам беше Старозаветен пророк, описан като:

“Каза оня, който чу Божиите думи, Който видя видението от Всесилния, Който падна в изстъпление, но очите му бяха отворени:”

/Числа 24:4/

Петър изпадна в транс, когато получи видението за плаща, който се спускаше от небето.Това видение изглеждаше противно на всичко, което поучаваше Закона, но Бог говори на Петър три пъти в самото видение, докато Петър схвана посланието. Резултат от това видение беше, че Петър занесе евангелието на езичниците за пръв път.(Деяния 10:9-16)

Трансовете обаче, не са необходими,за да може един човек, да има видение. Когато Стефан беше убиван с камъни, той видя небесата отворени и Исус стоящ на дясната страна на Божия престол. Корнилий също имаше видение, докато се молеше и видя Господен ангел, който го инструктира да каже на Петър в Йопа. Исус каза, че “видя” Натанаил, докато той стоеше под смокинята.Как Той имаше това видение за Натанаил? Вероятно го беше видял с очите на Духа Си.(Деяния 7:55-56; 10:3-5; Йоан 1:48)

Виденията могат да дойдат по много начини, но винаги е важно да не съдим откровението от видението на базата на преживяване, а според Божието Слово, защото

“И не е чудно; защото сам сатана се преправя на светъл ангел.”

/ІІ Коринтяни 11:14/

ЦЕННОСТТА НА ДУШЕВНИТЕ СЪНИЩА

Душевните или естествените сънища не трябва да бъдат пренебрегвани, защото нашата собствена душа може да ни покаже неща относно нас самите, които може да сме пропуснали, да видим по друг начин.

По време на процеса на обучение е много мъдро да си записваме всички сънища, така че да можем, да разпознаваме по-добре между тези, които са духовни и тези, които са душевни в естеството си. След това, когато се научите да тълкувате това, което сте сънували, ще ви бъде по-лесно, да разрешавате дали посланието на съня ви е било дадено от вашата душа или от Божия Дух.

7 ГЛАВА СЪНИЩАТА ОТКРИВАТ СЪРЦЕТО

Една от главните функции на духовните сънища е да говорят за различните области на човешкото сърце. Сънищата се употребяват от Бог за да може Той да адресира области на духовна слабост или такива, които имат нужда от емоционално изцеление. Сънищата могат да накарат един човек да погледне в състоянието на сърцето си отвъд това, което може да схване с ума си.

Еремия 17:9 казва:

“Сърцето е измамливо повече от всичко, И е страшно болно; кой може да го познае?”

Писанията казват също така, че Бог претърсва сърцата ни и знае какво има вътре в нас. Дори ние самите не знаем наистина какви са дълбоките мисли и намерения на нашето човешко сърце, и следователно, трябва да разчитаме на Божия Дух да ни изпитва, да ни проверява и да ни открива дълбочините на сърцата ни. Притчи 20:5 казва:

“Намерението в сърцето на човека е като дълбока вода; но разумен човек ще го извади.”

Бог постоянно ни привлича в едно място на разпознаване на тези неща, които могат да бъдат в сърцето и ума ни и които не са според Неговите пътища и принципи. Неговото слово ясно ни казва, че нашите пътища не са Неговите пътища, нито нашите мисли, Неговите мисли (Исая 55:8). Божието желание е Той да комуникира с нас и да ни открие нашите собствени мисли без всички стени на защита или заблуда, които ние сме изградили около себе си като форма на протекция на душата си.

Давид обобщава това като се моли:

“Даже първенци седнаха и говореха против мене; Но слугата Ти размишляваше за Твоите повеления.Твоите свидетелства наистина са моя наслада И мои съветници”.

 /Псалм 119:23,24/

Това е молитвата на всеки светия, който се опитва да ходи свято пред Господ неговият Бог. За да може нашите сърца и съзнание, да бъдат очистени, ние трябва да се научим, да бъдем честни със себе си и с Бог, относно областите на слабост, грях и тъмните места, които съществуват в сърцето ни. Трябва да позволим на Бог, да ни покаже какво има вътре в нас, за да можем правилно да се справим с него, чрез покаяние, молитва и посвещение към промяна.

СЪНИЩАТА ПОДМИНАВАТ СТЕНИТЕ НА САМОЗАЩИТА

Бог използва сънищата за да ни открие най-вътрешното естество на сърцето ни. Тъй като сънищата се произвеждат от нашия подсъзнателен ум, обикновено те ще преминат бариерата и механизмите на предварителните идеи, които сме изградили в собствената си сила, а също и слабостите ни, и ще отидат директно в центъра на истината. Един личен пример за това е сън, който сънувах преди няколко години. Аз съм жена на пастор и съм доста активно въвлечена в служение. Чувствах, че всичко беше доста добре в моя живот, докато Бог не ми откри някои слаби области чрез следния сън:

КЪЩАТА И ЕЗЕРОТО

Сънят започна, когато видях една чудесна, огромна двуетажна къща. Аз ходех пред вратата и беше очевидно, че тази къща беше много богато декорирана, и беше изключително чиста и подредена. Въпреки това, започнах да ходя насам-натам и колкото повече навлизах през задния двор нещата започнаха да стават по-тъмни и по-тъмни. Открих някои стаи със заключени врати. Когато отворих една, а след това и друга стая, бях ужасена от нещата, които бяха в стаите, от тъмнината и от греха. След това, аз избягах от къщата със страх. Когато влязох през предния двор, видях моя малък четиригодишен син да стои до пътя. Той ме дразнеше и действаше като че ли ще застане по средата на пътя. Аз извиках: “върни се веднага”, но той продължи да ме дразни. След това той избяга от пътя и влезе в едно замръзнало езеро. Аз го преследвах до средата на езерото, когато езерото започна да се пропуква. Следващото нещо, което стана беше, че ледът се разчупи напълно и аз бях погълната от ледените води. След това се събудих.

Това беше много разстройващ за мен сън и аз веднага знаех, че Бог искаше да ми говори нещо чрез него. Когато се молих и питах Бог за значението на съня, усетих, че Неговият отклик беше: “Ако Аз ти покажа какво този сън означава, ти ще станеш по-отговорна да промениш определени области на живота си. Ще се покориш ли?” Без да зная кои са специфичните области, аз трябваше да спра и да помисля за момент. Много е присъщо на Бог да ни накара, да подпишем най-долната страна на контракта и след това, Той да попълни самия контракт. Аз обаче, знам и познавам моя Отец достатъчно добре, за да знам, че Неговото намерение е само добро за мен и за това отговорих: “ще се покоря.” Ето следователно, тълкуванието на съня:

Къщата представляваше мен самата.Отвън тя изглеждаше много добре. Отвътре повечето от предните стаи изглеждаха приемливи и добре подредени, но когато започнах да ходя в задния двор и в задната част на къщата, Бог ми показа стаите (областите) на живота ми, които аз не Му бях позволила, да изчисти.Това бяха стаи, които бяха тъмни и плашещи.Той ми показа някои неща, които аз бях пазила от Него, лични области, които никой друг не беше виждал, които бях отказала да покоря на Неговото докосване.След това, когато изтичах от къщата и видях сина ми на пътя, Бог ми показа, че той представляваше незрелите неща в моя живот, на които аз бях отказала да позволя, да пораснат. Ако си спомняте, синът ми си играеше с опасностите по пътя.Това всъщност представляваха тези области на незрялост, които ме караха да правя нещата по мой начин в собствения си живот. След това, когато синът ми изтича в езерото и в крайна сметка, и двамата пропаднахме, аз осъзнах, че ако трябваше да преследвам и да ходя по стъпките на тези незрели области на моя живот, краят ми ще бъде унищожение.

Естествено, това е много личен сън, но аз го споделям, за да демонстрирам как Бог може да ни покаже истинските мотиви, намерения и състояния на нашето сърце чрез сънища. Ако някой мъж или жена на Бог, които аз респектирам много, споделят тези убедителни истини с мен, аз може и да не ги приема напълно, поради различни настройки на ума си. Но тъй като това беше нещо, което аз самата открих чрез молитва, размишлявайки върху съня си, това направи тълкуването на съня да бъде много трудно за отричане. След това, аз се покаях за тези области и помолих Божията благодат да ми помогне, да продължа, да променям себе си, за да мога, да бъда по-угодна в Неговите очи.

РАЗБИРАНЕТО НА ЙОВ ЗА СЪНИЩАТА

Йов говори за Божието занимание с човешкото сърце чрез съня. Той показва, че дори когато Бог говори няколко пъти на нас чрез сън, ние все още можем да не схванем Божия глас. Чрез сън, често Бог иска да извърши Неговата цел:

“Защо се препираш с Него, Загдето Той не дава отчет ни за едно от Своите дела? Защото сигурно Бог говори веднъж и дваж, Само че човекът не внимава.В сън, в нощно видение,

Когато дълбок сън напада човеците, Когато сънуват на леглата си, Тогава Той отваря ушите на човеците, И запечатва поука в тях, За да отвърне човека от намерението му,И да извади гордостта из човека; Предпазва душата му от гроба, И живота му, за да не падне от меч.”

/Йов 33:13-18/

Това писание е богато с информация относно функцията на сънищата, които Бог употребява. В контекста на това, Йов се оплакваше на Бог, че Той е задържал значението на заниманието си с него и следователно, Йов заключи, че Бог се занимаваше с него, както би се занимавал с някой враг. Другият човек откликна на Йов, че Бог всъщност му говореше, но той не слушаше.

Бог е толкова верен към хората Си, че Той ще говори не само веднъж, но и два пъти за да прекара мислите Си към нас. Бог дори ще отиде отвъд това и ще търси да говори, и чрез нашия подсъзнателен ум, докато спим. Когато изследваме тези писания по- нататък, ние ще получим дори още по-голямо откровение.

НОЩНИ ВИДЕНИЯ

“В сън, в нощно видение, Когато дълбок сън напада човеците, Когато сънуват на леглата си…” (15 стих)

Това се отнася както за сънищата, така и за видения посред нощ. Както казах по-рано, има много малка разлика между сън и видение, тъй като едното се появява по време на сън, а другото е по-често в будно състояние. Сънищата се появяват и във времето на дълбоко спане, както и във времето на “дремане” или по-краткотрайна и по-лека почивка. Дремането се отнася за времена, когато вие все още не сте навлезли в дълбокия сън или пък се отнася за времето, точно преди пълното ви събуждане сутринта.

Лично аз, някои от най-живите си сънища, съм имала, по времето на дремане, когато съм се събудила сутринта и съм решила просто да поспя “още малко.” Повечето експерти по сънищата са съгласни, че най-често сънищата се появяват точно по това време.

БОГ ИЗПОЛЗВА СЪНИЩАТА ЗА ДА ОТВОРИ УШИТЕ НИ

“Тогава Той отваря ушите на човеците, И запечатва поука в тях.”

(16 стих)

Поради нашите заети програми, много пъти ушите ни не са отворени да чуват Божия глас. От време на време, може да усещаме как Светият Дух започва, да се опитва, да докосне сърцата ни, но ние просто не отделяме време, за да чуем какво има Той да каже. Бог може да избере, да ни говори по време на нашите молитвени времена чрез своя тих и нежен глас. Също така Той може да избере времената, които не изглеждат толкова подходящи за спиране на нашите дейности и пълно схващане на това, което ни казва.

Като майка с три малки деца, Бог често е отговарял на моя въпрос или ми е давал определено откровение, по време на доста шумни и активни времена. Ако трябва да бъда честна, понякога аз получавам това, което Той казва напълно, докато други пъти ми е много трудно, да схвана пълнотата на думите Му.

За да може нещо да бъде напълно прието от Бог, ние не трябва да бъдем само с отворени уши, но и сърцата ни трябва също така, да бъдат подготвени. Когато подготвяме сърцата си за да приемаме, това ни дава възможност, не само да чуем словото, но и да го изпълним.

По време на нашите сънища, Бог подминава черупката, която заобгражда сърцата ни и ни прави да бъдем тъпи в слушане. Сънищата ни дават уши, които чуват това, което Духът казва, но ние трябва внимателно да насочим ума си към това, че Духът наистина може да ни говори по време на сън. Адам Кларк, един популярен библейски коментатор, описва това по следния начин:

“Сънят или видението в най-простата му форма не може да ни свърши работа; отварянето на разбирането и изливането на светлината е това, което прави хората мъдри за спасение.”

Ние виждаме следователно, че трябва да отворим сърцата си и ушите си, за да можем напълно да приемем откровението чрез сънищата.

СЪНИЩАТА НОСЯТ ИНСТРУКЦИИ

“Тогава Той отваря ушите на човеците, И запечатва поука в тях.”

/16 стих/

Еврейската дума тук за инструкция е “mocar” която се превежда и като инструкция и като наставление. Речникът на Уебстър дефинира наставлението като “актът на предупреждение или посочване на грешка, да смъмря с мекост, да съветвам някой срещу неправилни практики, да обърна внимание, да посъветвам, да насърча, да инструктирам или насоча, да припомня, да подтикна към изпълнение на задължение.” Бог ни инструктира по всички тези начини в сънищата и поставя отпечатък върху душата ни, който е точно толкова дълбок и траен, както са се използвали печати от восък, за да могат да щамповат определен документ.

СЪНИЩАТА ПОДМИНАВАТ СТЕНИТЕ НА ГОРДОСТ

“За да отвърне човека от намерението му и да извади гордостта из човека.”

/17 стих/

Този определен стих е особено важен в дискусията за сънищата, като ни открива истинското състояние на сърцето. Гордостта често ще постави покривало над грешните намерения и зли цели на сърцето ни. Също така тя винаги ще действа в заблуда и следователно, ние се крием зад гордостта и сме отворени за себезаблуда по този начин.

Когато Бог отмахне гордостта, ние трябва да се изправим лице в лице срещу нещата вътре в нас, които са нечестиви, незрели и дори грешни. Когато сънуваме, нашите сърца могат да се опитват, да ни покажат това, което е правилно, за да можем, да се обърнем от нечестивите си пътища. Когато се опитваме да се борим, да вършим добро във времето, докато сме будни, по същия начин, по време на съня ни, нашият под-съзнателен ум ни дава да разберем, че въпреки, че сме потиснали дадени области и не сме се предали временно на определени грехове, в сърцата ни остава битката за превъзмогване на греха.

Павел дискутира тази битка между плътския ни ум и духа ни.

“Защото зная, че в мене, сиреч, в плътта ми, не живее доброто; понеже желание за доброто имам, но не и сила да го върша. Защото не върша доброто, което желая; но злото, което не желая, него върша. Но ако върша това, което не желая, то вече не го върша аз, а грехът, който живее в мене. И тъй, намирам тоя закон, че при мене, който желая да върша доброто, злото е близо. Защото, колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон; но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми, и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми.” /Римляни 7:18-23/

Както апостол Павел, се биеше за да превъзмогне плътта и желанията й, така и ние сме винаги въвлечени в същата битка. Сънищата често ни откриват тези области, като ни дават способност да сме наясно с местата, където грехът, може да се опитва, да ни хване, без да го усетим.

СЪРЦЕТО ЗАБЛУЖДАВА

Сънищата са сформирани от мисли и образи в нашия ум и следователно, ние виждаме, че Бог ще ни покаже греха, който може да присъства в сърцето ни, и който нашият съзнателен ум отказва да признае. Бог иска ние да бъдем мъртви към греха и грехът да не ни управлява в смъртните ни тела. Бог иска нашето съзнание да бъде очистено от Светия Дух и нашите умове – съзнателен и подсъзнателен, да бъдат обновени(Римляни 6).

Областите на слабост и несъвършенство могат да се покажат в нашите сънища. Тъй като всеки е все още в процес на усъвършенстване, жизнено важно е никой да не изключва себе си, като си мисли: “ако има грях в сърцето ми, аз щях да зная за това.” Божието Слово ни казва, че нашите сърца ни заблуждават и за това ние трябва да позволим на Бог, постоянно да ни претърсва.

И виж дали има в мене оскърбителен път; И води ме по вечния път.” Пс. 139:24

ОБВИНЕНИ, НО НЕ ОСЪДЕНИ

Целта на Бог в това, че ни открива греха и слабостите ни чрез сънища е да ни въвлече в по-близко взаимоотношение с Себе Си. Нашите сънища не трябва да стават източник на осъждение за нас, но по-скоро, да ни накарат, да търсим това, което Бог иска, да ни каже. Всеки път, когато Бог ни обвинява за грях, това не е за да ни остави в безнадеждно състояние, но за да ни доведе до място на покаяние.

“Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.” /І Йоан 1:9/

“Защото скръбта по Бога докарва спасително покаяние, което не причинява разкаяние; но светската скръб докарва смърт.” /ІІ Коринтяни 7:10/

8 ГЛАВА СЪНЯТ НА НОВУХОДОНОСОР

В книгата Данаил, от 2-4 глава, ние виждаме историята на цар Новуходоносор и неговите сънища. Той се събуди една вечер, след като беше сънувал сън, който притесни духа му, но умът му не можеше да си спомни съня. Така че той изпрати до всички магьосници, баячи, астролози и искаше от тях да му кажат какъв е съня му и какво е тълкуванието му. Тази група каза на царя, че те ще бъдат щастливи да му кажат тълкуванието на съня, ако царят просто сподели съня с тях. Знаейки, обаче че астролозите ще говорят зло за него, царят настоя те да му кажат съня и след това да го разтълкуват. По този начин, той щеше да бъде сигурен, че откровението ще бъде правилно. ”И между другото,” прибави царя, “ако не можете да направите това, всички ще умрете!”

Данаил се считаше за мъдър човек в царския двор и следователно, също беше въвлечен в тази присъда. Нямаше никакъв натиск – или казваш съня и тълкуванието му, или умираш!

Така че, Данаил се помоли и поиска от Бог да му открие съня и тълкуването, и Господ беше верен да му отговори, като му даде нощно видение. С други думи, Данаил сънува същия сън, който царят имаше. Когато отиде при царя, той му каза, че тайната, която царят изискваше, не може да бъде разгадана от магьосниците или астролозите, от баячите или мъдреците. Той каза на Навуходоносор, че само Бог на небето ще му открие тази тайна .

“Царят проговаряйки рече на Даниила, чието име бе Валтасасар: Можеш ли да ми откриеш съня, който видях и значението му? В отговор Даниил рече на царя: Тайната, която царят изисква, не могат да явят на царя ни мъдреци, ни вражари, ни врачове, ни астролози. Но има Бог на небеса, Който открива тайни; и Той явява на цар Навуходоносора онова, що има да стане в последните дни. Ето съня ти и това, което си видял в главата си, на леглото си; Царю, размишленията ти дойдоха в ума ти на леглото ти за онова, което има да стане по-после; и Оня, Който открива тайни, ти е явил онова що има да стане. Но колкото за мене, тая тайна не ми се откри чрез някоя мъдрост, която имам аз повече от всичките живи, но за да се открие на царя значението на съня, и за да разбереш размишленията на сърцето си./Данаил 2:26-30/

След това Данаил продължи, като каза на царя съня и тълкуванието, което пророкуваше за царството на Навуходоносор, както и за по-великото царство, което щеше да дойде. Царят беше толкова развълнуван за този сън, че падна на лицето си и се поклони на Данаил, и каза, че неговият Бог трябва да бъде Бог на боговете. След това, той почете Данаил и го направи да бъде богат управник над областта.

Но царят не послуша съня, както правят мнозина, след като отмине тръпката на вълнуващото преживяване и той се върна в старите си греховни пътища.

Трета глава показва как Навуходоносор издигна статуя в своя чест и как тримата евреи отказаха да се преклонят пред нея. Той ги върза и ги хвърли в огнената пещ. Още веднъж царят имаше среща с Бога на Данаил, когато видя не трима, а четирима да ходят посред пламъците. Той ги извади отсред огъня и декларира, че техният Бог е над всички други богове. Но след това Навуходоносор отново се върна в нечестивите и идолопоклонническите си пътища.

Бог още веднъж започна да се занимава с Навуходоносор в нощно видение, в четвърта глава. Често Бог ще говори повече от веднъж, ако се опитва да докара нещо до нас. Царят имаше сън, който го уплаши и той искаше да знае какво беше значението му. Отново, Навуходоносор извика мъдреците, астролозите, магьосниците и отново те не можаха да дадат тълкуванието. Следователно, пак беше извикан Данаил.

След като царят разказа съня си на Данаил, той започна да му дава тълкуванието. Данаил каза на царя за величието на царството му, но затова Бог щеше да направи така, че Навуходоносор да бъде снишен много ниско и да бъде изгонен на полетата, и да живее със зверовете, да яде трева като воловете, докато той признае, че Всемогъщият управлява над царството на хората, и че Той дава управлението Си на когото иска. След това Данаил посъветва царя:

“Затова, царю, нека ти бъде угоден моя съвет да напуснеш греховете си чрез вършене правда и беззаконията си чрез правене благодеяния на бедните, негли се продължи благоденствието ти {Или: Се прости престъплението ти.}.”/Данаил 4:27/

Човек би помислил, че ако такова проклятие и бедствие бива пророкувано, човекът на когото се пророкува, ще направи всичко възможно, за да може това да не се случи върху него. Но не беше така с цар Навуходоносор. Само дванадесет месеца по-късно, той ходеше в палата си и започна да се хвали за това как ТОЙ беше построил великия Вавилон чрез мощта на НЕГОВАТА сила и за чест на НЕГОВАТА слава. Докато царят се хвалеше, глас дойде от небето, казвайки:

“ЦАРСТВОТО СЕ ОТТЕГЛИ ОТ ТЕБ!”

След това Бог изгони великия цар Навуходоносор от царството на хората и го вкара в полето,където той яде трева като волове, и където тялото му се мокреше от росата. Неговата коса започна да расте “като на орел” и ноктите му бяха дълги “като нокти на птица.”

СЪНЯТ ОТКРИ СЪРЦЕТО НА ЦАРЯ

Божието послание към цар Навуходоносор беше ясно показано чрез сънищата, които притесняваха ума му. Въпреки че не разбираше какво казваха сънищата, той знаеше, че има важно послание, което се съдържа в тях. Бог се занимаваше със сърцето му и го инструктираше да ходи в пътища на покаяние.

Бог ще се занимава и с нас по същия начин, от време на време, и ще ни дава сънища, които ние можем да не разбираме, но които ще притеснят мира в ума ни. От време на време, сънят трябва да бъде тълкуван и ние трябва да имаме Божествен отклик, за да се предпазим от последствията на греха и слабостта, които Бог се опитва да ни каже.

Ако царят беше внимавал на предупрежденията, които му бяха дадени и от съня, и от Данаил, той нямаше да се намери в такова пусто състояние. Великият управник на цял Вавилон беше станал луд човек, понеже бе отказал да се обърне от греха си на гордост и идолопоклонство.

Много велики хора през историята са били унищожени поради същите причини. Липса на покаяние, липса на признаване на Бог, упоритост, гордост и нечестие, всички тези неща допринесоха до неговото тъжно състояние.

БОЖИЯТ ДУХ ВОДИ ХОРАТА КЪМ ПОКАЯНИЕ

След един период от време разумът на царя се възвърна към него и най-накрая, той осъзна грешката си. Накрая Навуходоносор призна Бог и го благослови, и го хвали, като управник на Вечното Царство. След това, той беше възстановен към мястото си на почит като цар, като завърши с думите:

Сега аз Навуходоносор хваля, превъзнасям и славя небесния Цар; защото всичко що върши е с вярност, и пътищата Му са справедливи; а Той може да смири ония, които ходят горделиво.” /Данаил 4:37/

Бог знаеше как да привлече вниманието на Навуходоносор. Той започна със сънища и тълкуванието им, след това премина през съд, когато покаянието не беше произведено и най-накрая, кулминира с духовно разбиране, което върна живота му.

ДАНАИЛ БЕШЕ БОЖИЙ ПРОРОК

Данаил беше Божия пророк, Неговият говорител към великия цар Навуходоносор. Той имаше дарбата да тълкува сънища и ако царя ги беше послушал, щеше да бъде спасен от много главоболия. Данаил разтълкува сънищата чрез Божията благодат по същия начин, както се получава едно пророчество или слово на знание от Господ. Божият Дух откри сънищата и след това му даде тълкуването.

Тъй като тълкуването на сънища не е една от деветте дарби на Светия Дух, ние се научаваме да тълкуваме сънища по същия начин, както все едно се научаваме да пророкуваме, т.е. ние първо трябва да се научим, да чуваме Божия глас. Понеже съществува естествена способност да анализираме духовните сънища, то духовното тълкуване на сън идва, само когато сме способни да чуем и да разберем Божия глас.

Данаил се молеше на Господ няколко пъти, всеки ден и така той беше способен да знае Божия глас, когато по-късно се изправи срещу тълкуването на съня. Познаването на Бог и Неговия глас са жизнено важни, ако вие искате да приемате пълната полза от вашите сънища.

Бог беше способен да използва Данаил в тази важна роля, понеже той бе решил в сърцето си, да бъде човек на честност, интегритет и святост. Данаил не позволяваше да бъде осквернен от пътищата на Вавилон, той се пазеше чист. Поради това му посвещение да служи на своя Бог, дори и в плен, Бог избра да го надари със способността да тълкува видения и сънища. Писанията ни казват за посвещението на Данаил и за другите трима евреи:

“А на тия четири юноша Бог даде знание и разум във всяко учение и мъдрост; и Даниил можеше да проумява всички видения и сънувания. И като разговаря с тях царят, между всички тях не се намери подобен на Даниила, Анания, Мисаила и Азария; затова те стояха пред царя.И във всяко дело, което изискваше мъдрост и проумяване, за което царят ги попита, намери ги десет пъти по-добри от всичките врачове и вражари, които бяха в цялото му царство.”/Данаил 1:17,19,20/

Дарбата на Данаил дойде от Бог. Магьосниците и астролозите с техните окултни сили не можеха да дадат тълкуванието, което царят търсеше. Днес хората, които се хвалят с окултни и демонични сили да тълкуват сънища, не могат да дадат истинско Божествено откровение без силата на Светия Дух.

Данаил беше надарен от Единственият Истинен Бог и чрез чуването на Божия глас беше способен да говори в живота на управници на четири царства; Вавилонското царство, Мидо-Персийското царство, Гръцкото царство и Римското царство. Божията Божествена благодат му даде благоволение и прозрение, което афектираше цели нации.

В тези последни дни, Бог продължава да излива Духът Си върху всяка плът и Божиите мъже и жени се научават да чуват Неговия глас чрез духовните си дарби, както и чрез сънища и видения. Това ще даде дори възможност на цели нации да бъдат афектирани от Божието Слово, което излиза напред, понеже Божието Слово е това, което носи живот.

9 ГЛАВА СЪНИЩАТА И ВИДЕНИЯТА НОСЯТ ИЗГРАЖДАНЕ

Бог се грижи за всичко, което афектира и влияе на живота на Неговите деца. Желанието Му е да посрещне всички наши нужди според неговите велики богатства. Понякога, обаче, ние можем да не виждаме отговора на това, което търсим или вероятно отговорът ни се бави от доста време.Това е времето, когато сме склонни да загубим надежда или да се обезкуражим, или може би да се усъмним, че отговорът наистина е в Божията воля, в крайна сметка.Точно през тези времена, Бог може да говори на нашата нужда чрез сънища или дори чрез видения.

ВИДЕНИЕТО ЗА БЕБЕТО

Едно видение, което донесе голяма утеха и окуражение за мене и съпругът ми дойде чрез една жена, която живееше на четиридесет и пет мили от нас и която ние никога не бяхме срещали.Тя се молила в нейната гостна, един следобед, когато изведнъж образа на едно бебе се явил посред стаята, като бебето висяло във въздуха. Жената не можела да види на какво прилича бебето, но си мислила, че е било странно, че ръцете и краката на бебето, били покрити с чорапчета. След това тя се помолила за бебето, но не разбрала видението – до една седмица по-късно.

Съпругът ми и аз току-що имахме бебе, което беше родено с вроден дефект на лицето. Ние искахме да посветим бебето на Господ по време на едно от нашите вечерни служения в петък. Жената, която имаше видението, посещаваше нашето събрание и беше там тази вечер.Тъй като областта на кожата на сина ми беше толкова афектирана и чувствителна по това време, че ние трябваше да обличаме чорапчета на ръцете и краката му за да го предпазят от това, да не се нарани. Когато бебето беше поставено пред Бог в посвещение, жената осъзна, че моят син беше бебето, което й се появило в гостната.

Бог използва това видение да вдъхнови тази жена, да организира молитва за моя син по време на ранните дни на неговото детство и операциите, през които той премина. Също така, това донесе огромно окуражение и надежда за нас, по време на този сезон на травма в нашия живот.

СЪНИЩАТА И ВИДЕНИЯТА НОСЯТ УТЕХА И НАДЕЖДА

Сънищата могат да се занимават с области на нашия живот, в които ние имаме нужда и дори не сме осъзнали това. Бог говори на няколко хора в Писанията, когато те имаха специфични нужди в техния живот. В тези сънища и видения Той донесе утеха, откровение и надежда. Нека да погледнем някои от тези хора, техните нужди и как Бог говори на всяка нужда, сън или видение и как човекът откликна след това.

АВРААМ: БЪДЕЩО ОБИТАЛИЩЕ, ВРЕМЕ И НАСЛЕДСТВО

Авраам беше богат човек с много добитък, сребро и злато. Той беше считан за богат по всички човешки стандарти, само че нямаше наследник, на който да предаде това богатство или наследство. Бог се появи на Авраам във видение и му каза за наследника, който той щеше да има от собствените си чресла. Бог каза на Авраам, че потомството му ще бъде многочислено като звездите в небето. След това ние виждаме, че Авраам повярва на Бог и това му се счете за правда.(Римляни 4:3)

След това видение, дълбок сън слезе върху Авраам и Господ му показа определени неща относно бъдещото на нацията от хора, които щяха да бъдат родени от него.Господ му каза как те щяха да влязат в жестоко робство на друга нация (Египет) за 400 години и как Бог щеше да ги изкара, и да ги освободи от там, и те щяха да излязат с много имот, и да се върнат в земята, която Той им беше обещал. Сънят продължи и каза на Авраам как той щеше да умре в мир на стара възраст.

И в същия ден Господ направи завет с Аврам, като каза: На твоето потомство давам тая земя, от Египетската река до голямата река, реката Ефрат.”

/Битие 15:18/

След този сън Авраам и Господ направиха завет, че определената земя ще принадлежи на Авраам и на неговото потомство. Въпреки че Бог му откри, че за известно време неговите потомци ще бъдат роби, също така Той му беше обещал, че потомството му ще се върне и ще изиска тази земя, върху която Авраам стоеше като свое собствено притежание. Божието пророческо притежание към Авраам стана чрез сън.(Битие 15)

Интересно е да се види, че Бог инициира Неговия завет с човека чрез видение и сънища. Цялата Израелска нация е директен резултат от това как Бог говори на Авраам във видение и сън и как Авраам повярва на Божието Слово.

Следователно, ние виждаме, че Бог видя нуждата на Авраам за потомък и говори на тази нужда чрез видения и сънища. Авраам откликна на тези откровения, като направи завет с Господ.

Чрез процеса на вяра в неговия живот, той дори получи обещанието, дадено от Бог, въпреки че беше произвел Исмаил междувременно. Обещанията, които бяха дадени на Авраам чрез съня, се изпълниха в много поколения, които следваха след това, тъй като Израилтяните бяха заведени в робство в Египет и в крайна сметка, се върнаха в земята обещана на Авраам.

От време на време, пророческите обещания, които ние получаваме от Бог, могат да бъдат наследствени пророчества, които нашите деца и техните деца ще доведат до пълно изпълнение. Пророчествата към индивидуални личности изискват един цял живот за да бъдат изпълнени. Пророчествата към семейства могат да изискват едно поколение за да бъдат изпълнени. Пророчествата към нации могат да изискват векове за да бъдат изпълнени.

ЯКОВ: СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОСПЕРИТЕТ

В Битие 28 глава, виждаме как Яков върви към дома на Лаван за да си вземе жена. Яков, чието име означава “измамник”, беше решил да получи благословението на първородния от баща си и от Господ. Чрез измама той открадна правото на първороден от Исав и получи благословението, което би трябвало да бъде дадено на първородния. Неговият брат се ядоса и искаше да го убие за заблудата му, така че майка му, Ревека го изпрати да си търси жена в земята, където живееше брат й Лаван. По пътя Яков легна да спи и сънува един сън:

“И сънува, и ето стълба изправена на земята, чийто връх стигаше до небето; и Божиите ангели се качваха и слизаха по нея.И Господ стоеше над нея, и каза: Аз съм Господ, Бог на баща ти Авраама, и Бог на Исаака; земята на която лежиш ще дам на тебе и на потомството ти.”/Битие 28:12-13/

Господ продължава да уверява Яков, че ще бъде с него навсякъде, където отиде, и че Той ще го върне в земята, която му е обещал за притежание.

“Ето, Аз съм с тебе и ще те пазя, където и да идеш, и ще те върна пак в тая земя; защото няма да те оставя, докле не извърша това, за което ти говорих.”

/Битие 28:15/

Бог отново говори на Яков в сън в Битие 31 глава, когато той взе жените и децата, и стадата си и тайно избяга от Лаван, за който беше работил, и от който беше мамен в продължение на много години. В този сън Бог му даде план как да раздели добитъка от стадата на Лаван за себе си по честен начин. (Бог му показа една добра бизнес стратегия чрез съня.)

Този сън също така му откри, че е време той да си тръгва от земята и да се върне в земята на баща си. Сънят го накара да вземе притежанията си и да започне, да пътува, въпреки че той знаеше, че Лаван няма да бъде доволен, и че ще иска да го последва. Но тъй като Бог беше говорил, Яков знаеше, че Божият план беше най-добрия план, и че Бог ще е верен да изпълни обещанието Си, ако той се покори.

Яков беше потърсил благословението и в тези сънища той получи пророческото обещание за Божието благословение. Но трябваше да мине дълъг процес в живота му, в който период Бог позволи Лаван да мами Яков, докато старите греховни пътища на Яков бяха извадени на яве. Чрез духовен сън и ангелско посещение, Яков беше променен от “измамник” в “Израел, княз с Бог.” Чрез съня обещанието беше дадено и чрез Божия очистващ процес, то беше изпълнено.

Често сънищата ще ни предизвикват да се променяме, точно както Яков беше предизвикан към промяна. Само защото Бог директно не адресира грешките в характера му в тези сънища, не означаваше, че Бог одобряваше това, което се случва в живота на Яков. Подобно на това, когато получим слово от Господ, независимо дали е пророчество, видение или сън, трябва да знаем, че изхода на това слово ще зависи от нашето коопериране с Божия процес на узряване, очистване и покорство в нашия живот.

ЙОСИФ: БЪДЕЩО СЛУЖЕНИЕ, ОТКРИТО ЧРЕЗ СЪНИЩА

Йосиф беше младеж на седемнадесет години, когато имаше два съня, които като че ли нямаха нищо общо с него, освен това, че можеха да го вкарат в голям проблем. От всички деца на Яков, Йосиф беше най-обичания и зачитания от баща си.Това от своя страна, доведе до ревност и омраза от неговите братя към него. Писанията ни казват, че те “не можеха да говорят мирно с него.”Това създаде борби в дома на Яков.

Йосиф имаше два съня, в единия, от който снопите на братята му се покланяха на неговия сноп, а в другия, от който слънцето, луната и единадесетте звезди се поклониха на него. Той сподели тези сънища с братята си и разбираемо защо братята му го намразиха още повече. Дори и баща му го смъмри, въпреки че той внимаваше на това, което Йосиф казваше (Битие 37:5-11).

Когато Йосиф сподели тези сънища с братята си, той не направи това поради гордост или за да се хвали, а вероятно, понеже имаше повече ревност, отколкото мъдрост. Йосиф разказа тези сънища на братята си и това доведе до неговото продаване като роб в Египет. Въпреки това, той беше поставен в позиция, в която сънищата да могат, да бъдат изпълнени.

Ние трябва да се молим и да размисляме внимателно дали трябва да споделим сънищата си с всеки. Много хаос и тормоз могат да бъдат избегнати, ако използваме мъдрост при откровенията, които получаваме. Павел се молеше за Християните в Ефес, Бог да им даде мъдрост и откровение в Божието знание.

“Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да Го познаете.”/Ефесяни 1:17/

За съжаление, много повреди са нанесени в Христовото Тяло, поради това, че не се прилага мъдрост, след като се получи едно откровение. Важно е да имаме откровение, но както мъдростта без откровение може да направи така, че Божият Дух да бъде спрян, така откровението без мъдрост може да причини много главоболия. И двете неща трябва да бъдат приложени в правилен баланс, за да извършат Божиите крайни цели.

Обстоятелствата на Йосиф бяха оркестрирани от Бог, като по този начин той беше хвърлен в Божия план за живота му. Йосиф имаше Божието обещание чрез сънищата, които му даваха надежда, водителство и окуражение, и това го предпази да не забрави Бога на бащите си по време на трудните времена в неговия живот. Верността му да следва Божиите пътища, беше ключ към неговия успех.

Както Йосиф остана верен на Бог през времената на изпити и тестове, така и Бог остана верен към Йосиф, и изпълни сънищата. Бог постави Йосиф в позиция на министър-председател над египетската земя по време на времето на глад. Когато братята на Йосиф дойдоха за да търсят храна, те му се покориха и му се поклониха, точно както сънят предвиждаше.

Бог говори на нуждата на Йосиф за това да бъде приеман и обичан от братята си чрез тези сънища. От друга страна, Той имаше много повече наум, когато му даде тези сънища. Бог имаше съдба за него, която щеше да изисква дълъг процес, преди да бъде изпълнена и за това, Той обеща предварително нещата в сънищата.

Сънищата и виденията могат да открият вашето бъдещо служение и съдба. Но както личните пророчества, те много рядко ще открият процеса, през който Бог ще ви прекара за да може да изпълни, това което ви е обещал.

Йосиф откликна правилно на тези сънища, които му бяха дадени от Бог като остана верен на него, дори и в чужда земя и в доста трудни обстоятелства.Бог пък остана верен на Йосиф и в неговото време изпълни словото си към него и доведе тези сънища до изпълнение като спаси не само Йосиф, но и семейството му.

ГИДЕОН: ПОБЕДА, ПОТВЪРЖДЕНИЕ, УВЕРЕНОСТ И КУРАЖ МУ БЯХА ДАДЕНИ ПО ВРЕМЕ НА БИТКА

Гидеон беше окуражен от един сън, който беше сънуван от вражески войник. Сънят и тълкуването му бяха дадени, за да подхранят вярата на Гидеон. Той се подготвяше да застане срещу множество врагове с 300 човека според Божиите инструкции. Господ го насочи да отиде и да слуша това, което мъжете в лагера на врага казваха в навечерието на битката. Той чу един човек да говори с друг относно това какво беше сънувал:

“И като пристигна Гидеон, ето, един човек разказваше сън на другаря си, като говореше: Ето, видях сън, и ето, пита от ечемичен хляб, като се търкаляше в мадиамския стан, дойде до шатъра и го удари, та падна; и прекатури го така, че шатърът се събори. И другарят му в отговор рече: Това не е друго освен сабята на Гидеона Иоасовия син, израилтянина; Бог предаде в ръката му Мадиама и цялото ни множество. И като чу Гидеон разказа на съня и тълкуването му, поклони се; и като се върна в Израилевия стан, рече: Станете, защото Господ предаде в ръката ви мадиамското множество.”/Съдии 7:13-15/

Този сън послужи директно на нуждата на Гидеон от увереност за да може да влезе в бой с Мидиамците. Той вярно откликна на окуражението на Господ в този сън, като първо се поклони на Господ и след това се върна в Израилевия лагер, и декларира, че Господ вече е предал Мидиамците в техните ръце. Тази декларация даде на Израелтяните увереността и куража, от които се нуждаеха за да последват Гидеон в битката, с нетрадиционните оръжия, които те имаха (тромпети, кани и фенери).

Чрез този сън, както и с много други сънища, които Бог дава днес, увереността на Божията способност да достигне до победа в трудни ситуации, бива вкарана в нас. Бог винаги ще донесе надежда и кураж, когато се изправяме срещу битки, независимо дали са вътрешни конфликти или духовни войни. Той може да ни даде видение за победата, както в този сън или просто да ни даде увереност в Божията способност, да триумфира чрез нас, като ни говори в нашите сънища.

СОЛОМОН: МЪДРОСТ, УВЕРЕНОСТ И СНАБДЯВАНЕ НА НУЖДИТЕ

Соломон беше направен цар след баща си, цар Давид. Той беше човек, който обичаше Бог с цялото си сърце, но беше млад и имаше нужда от увереност в способността си да управлява Божиите хора така, както Бог би искал. Докато Соломон беше в Гаваон, Господ му се яви в сън.

“А в Гаваон Господ се яви на Соломона на сън през нощта; и рече Бог: Искай какво да ти дам.”/3 Царе 3:5/

Соломон помоли Бог за мъдрост да отличава добро от зло и за способността правилно да съди хората. Понеже това искане на Соломон беше угодно на Господ, Бог му даде велика дарба на мъдрост, толкова велика, че светът не беше виждал такъв еквивалент до тогава. Бог беше верен да отговори на вика на Своя слуга и Той говори, и освободи помазанието Си чрез сън.

Интересно е да видим, че преди този сън Соломон имаше нужда и му липсваше мъдрост и увереност в способността му да управлява. Но той управлява с увереност и мъдрост, след като Бог освободи тези качества в него. Следователно, когато Бог говори чрез духовен сън в определена нужда в нашия живот, Той може да ни предаде и благодат от Своя Дух, освобождаваща нова сила и откровение, които обширно да променят нашия характер и способности.

Соломон имаше и друг сън след като свърши изграждането на храма. Той ходатайстваше от страна на хората за неговото царство, когато Господ му се появи в сън. Бог изговори тези известни думи към него и даде на Соломон ключовете за освобождение на хората от земята.

“И людете Ми, които се наричат с Моето име, смирят себе си та се помолят, и потърсят лицето Ми, и се върнат от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха им и ще изцеля земята им.”/ІІ Летописи 7:14/

“Когато Соломон беше свършил градежа на Господния дом и на царската къща, и беше извършил всичко, което желаеше Соломон да направи, яви се Господ на Соломона втори път, както бе му се явил в Гаваон.”/3 Царе 9:1-2/

“А в Гаваон Господ се яви на Соломона на сън през нощта; и рече Бог: Искай какво да ти дам.”/3 Царе 3:5/

Това послание му беше дадено чрез откровението в сън.

Следователно, ние виждаме, че Бог често ще идентифицира една нужда в нашия живот и ще ни послужи със слово или послание относно тази нужда и след това ще чака за нашия отклик. Както в случая с някои от тези велики Божии мъже, нуждата не беше моментално посрещната, но обещанията, които се съдържаха в сънищата към тях им даваха решителността да преминат през трудните обстоятелства и да устоят, докато получат обещанието.

ЛИЧЕН ПРИМЕР: НАСОКА, ОТКРОВЕНИЕ, ВЗАИМООТНОШЕНИЕ

По време на една нужда в моя живот, Господ ми даде сън, който доведе яснота и инструкция, която беше животопроменяща. Бях във време на интензивно духовно воюване по молба на Бишоп Хамън, към който се отнасям за духовно надзирателство. Аз разпознах определена дейност в духовната област, която доведе нашето църковно тяло до духовно воюване с определено зло началство. Битката беше успешна, но аз започнах да преживявам сериозни физически проблеми по това време, които дори заплашваха живота ми. Докато лежах в леглото, сънувах един сън, който ми помогна да разбера какво се случваше.

РАЗБОЙНИКЪТ В ИЗЛОЖБЕНАТА ГАЛЕРИЯ

Сънят беше в една изложбена галерия, където аз държах една стая, моят съпруг (който е пастор на църквата ни), държеше друга стая и Бишоп Хамън държеше трета.Полицията пристигна като отчайващо търсеше разбойник.Те казаха, че той е извършил ужасни престъпления и че имат доказателства, че се намира някъде в изложбата в момента. Започнаха да търсят за доказателства и някак си така се случи, че аз останах сама с престъпника в моята стая. По това време, открих, че картините стоящи на стената описваха неговите престъпления по много графичен и ясен начин. Аз бях ужасена. Тогава престъпникът ми каза: “ако ме изложиш на ясен показ, аз ще се върна и ще направя същото нещо за теб. Ще те убия.” След това аз отново прибрах картините. Полицията дойде с Бишоп Хамън и със моя съпруг, Том, и аз намерих кураж да им дам картините. Полицията беше развълнувана да открие това, което те имаха нужда, за да могат да хванат престъпник. Когато те хванаха престъпника, той се обърна, посочи с пръст към мен и каза: “Ще се върна за теб.” Аз бях много изплашена. Започнах да треперя. Тогава Бишоп Хамън ми каза: “Не се притеснявай, Том и аз ще

спим до теб тази вечер.” След това се събудих.

Този сън дойде към мен като кошмар, тъй като аз се събудих ужасена, но веднага започнах да слушам Божия глас, тъй като Той ми обясни значението на съня. Очевидно, това че аз излагах наяве този престъпник, показваше нещата, които ние правехме по време на духовното воюване, като излагахме наяве плана на врага в духовната област. Това от своя страна, доведе до заплаха, че той ще отмъсти. Сънят показваше моите страхове относно силата и способността на дявола да ме нарани. Въпреки, че правех това, което беше правилно пред полицията (пред Бог), аз все още се страхувах от духовен контраудар, от страна на престъпника.

Най-важната част на съня обаче, беше коментара направен за това, че двамата мъже, ще спят от двете ми страни до мен.Това говореше за заветните взаимоотношения, в които бяхме и позицията на духовна власт и покритие, които изпълваха живота ми.

Господ ми показваше, че аз няма нужда да се боря с този “престъпник”, но трябва да разчитам на протекцията, която ми бе дадена от духовното покритие и щях да бъда на сигурно. Аз открих този сън на Бишоп Хамън и на съпруга ми, Том, и ги накарах да се молят върху мен за протекция. Моментално тялото ми беше заздравено и аз започнах да се изцерявам. След това съм прилагала тази истина, когато съм усещала, че съм под атаката на врага и винаги съм имала чудотворни резултати.

Мога също така да спомена, че заедно с това откровение, Бог ми послужи и се занима със областта на страх в моя живот. Въпреки, че аз съзнателно осъзнавах тази област на страх, също така се опитвах да поставя и една смела фасада около нея. Бог, обаче показа страха ми, справих се с него, като се покаях и бях освободена от тази парализираща хватка.

Този сън говори на една много реална нужда в моя живот и ми даде способност да устоя в деня на трудност. С него дойде и предаване на нова смелост и кураж за да извърша, това което Бог ме е призовал да върша, както и увереност, че Бог ще ме пази в духовните битки.

СЪНИЩАТА МОГАТ ДА ОСВОБОДЯТ ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДАВАНЕ ОТ БОГ

Точно както Соломон получи Божествено предаване на мъдрост чрез сън, така Бог може да предаде и на нас това, от което имаме нужда.

Докато съпругът ми и аз строяхме новия си дом, преживях доста притеснения относно нужните финанси за определените промени, които бяхме направили. Най-скъпата промяна беше поставянето на покрива на къщата и в това време на протягане на вяра аз имах следния сън:

ПОКРИВ ОТ ТАРАНТУЛИ

Всеки беше много развълнуван, понеже ние поставяхме новия ни покрив. Вълнението произлизаше от факта, че плочките на покрива бяха направени от един специален, много скъп материал и бяха най-добрите! Те бяха направени от изсушени тела на Паяци Тарантула! На мен ми беше доста трудно да видя какво толкова беше вълнуващо относно тези плочки. Ако ме бяхте попитали, щях да кажа, че ми изглеждаше много странно. След това, аз влизах в домовете на различни хора, които познавах и те отглеждаха с голяма радост и вълнение, малки паячета тарантула, като ги хранеха, слагаха ги да си лягат и т.н. Всичко това беше много странно за мен.

Аз бях объркана от този сън и си помислих: “със сигурност това не може да има изграждащо значение-всеки знае, че паяците са лоши.” Мислих си за този сън и късно вечерта, лежах си в леглото, все още се молих и размишлявах върху него.

Реших да стана и да погледна Паякът Тарантула в моята енциклопедия Британика. Ето какво се казваше там:

“В ранните векове се е вярвало, че ухапването от Паяка Тарантула е причинявало болест, наречена Тарантела, която има симптомите на това да имаш непреодолимо, неконтролируемо желание да танцуваш!”

После се казваше, че този танц, болестта и паякът – всички са наименувани по един град в Италия, наречен Таранто. Името на този град е много подобно на град в Канада, наречен Торонто, който по времето на писането на тази книга, е мястото на великото изливане на Божия Дух на радост.

Енциклопедията също така спомена, че ухапването от паяка, всъщност не е опасно за човешките същества. Този паяк е също така единственият, който агресивно преследва плячката си, вместо да я чака, да попадне в мрежата му.

Така че Господ използва този сън да ми каже, че Той щеше да покрие нашия дом с радост и танцуване, (което беше символизирано, колкото странно да звучи от паяка тарантула). Точно така, както хората се страхуват от ухапването на паяка, без да бъде основателно, така и аз се движех в страх вместо с вяра и Бог ме уверяваше, че притеснението ми беше неоснователно, понеже неговото осигуряване ще бъде с радост и изобилие.

Паяците също така бяха отглеждани в домовете на нашите църковни хора. Бог ме окуражи, че тази радост ще бъде излята във всеки дом, както и в нашата църква, и че ще произведе агресия да отидем и да преследваме духовните си врагове, и да ги унищожим.

Когато това тълкуване дойде към мен, аз бях изпълнена с радост и смях, и изведнъж бях пълна с вяра, като вярвах на това, което Бог ми беше обещал пророчески. Кой някога би си помислил, че един паяк тарантула ще донесе радост и наслада?!

СЪНИЩАТА И ЕМОЦИОНАЛНОТО ИЗЦЕЛЕНИЕ

Тъй като сънищата могат да открият това, което е вътре в човешкото сърце, определени емоционални проблеми, които са били подтискани и пренебрегвани от нашето съзнателно мислене, също могат да бъдат извадени наяве. Сънят често ще ни припомни, че тези неща на сърцето трябва да бъдат разрешени правилно, за да можем да бъдем цялостни като индивидуални личности.

Съзнателният ум може да усеща, че определени неща са наред, но често под-съзнателният ум няма да остави нещата несвършени до край и ще ни припомни чрез сън неща, които имат нужда от изцеление или на първо място от признание, че са там. Като често изважда наяве тези неща, в серия от сънища, подсъзнателният ни ум ще доведе до това съзнателният ни ум да бъде раздвижен и изцелението, ще бъде промоцирано.

Често ние изграждаме стени около тези области в живота си за ги предпазим от болката на нараняването. Бог ще използва съня обаче, за да подмине тези стени и да влезе директно там, където е източника на болката.

Човек, който е загубил няколко семейни членове по различни начини, за кратък период от време, дойде при мен и ми каза, че сънува тези хора всяка вечер. Съзнателно, той усещаше, че беше приел смъртта им и се притесняваше от това, че сънят припомняше тези неща. Аз го попитах дали е позволил на себе си да страда над загубата или постоянно е чувствал, че трябва да се държи здраво и да бъде силен пред другите, които също са страдали. Той помисли малко и отговори, че не се е справил наистина с мъката. Аз се помолих за него и помолих Бог да му помогне, и да го окуражи през този мъчителен процес.

По-късно, този човек дойде при мен и ми каза, че от тази вечер нататък, той не е имал повече подобни сънища и усеща, че вече е изцелен от трагедията на загубата си. Това, което неговият съзнателен ум не му позволяваше да чувства или да се занимава с него, подсъзнателният му ум не му даваше мира и не го оставяше да го забрави. Бог извади наяве неговото емоционално изцеление, като го подтикна да се справи с емоциите си чрез сънищата си.

10 ГЛАВА СЪНИЩАТА И ВИДЕНИЯТА ДАВАТ НАСОКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Често когато търсим насока от Господ за нашия живот, Той ще ни говори в сън или чрез образи и картини. Неговото Слово обещава че:

“Стъпките на човека се оправят от Господа; И Неговото благоволение е в пътя Му.”

Псалм 37:23 и Пс. 119:105

Бог винаги ще намери начин да говори на Своите хора. Понякога ние не осъзнаваме, че сме в неправилния път, понеже не виждаме или напълно не разбираме Божиите планови или пътища. В такива времена Бог ще намери начин да ни говори, тъй като сърцата ни искрено Го търсят и искат да правят това, което е правилно в Неговия поглед.

Такъв е случая с Йосиф относно раждането на Христос в Матей, първа и втора глава. Сънища, които освободиха насока, обграждаха благословената случка на раждането на нашия Спасител и ранното му детство.

СЪНЯТ НА ЙОСИФ ОТНОСНО МАРИЯ

Но, когато мислеше това, ето, ангел от Господа му се яви НАСЪНЕ и каза: Иосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото зачнатото в нея е от Светия Дух.Тя ще роди син, когото ще наречеш ИСУС {Спасител.}; защото Той е, Който ще спаси людете Си от греховете им.А всичко това стана за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва: “Ето девицата ще зачне и ще роди син; И ще го нарекат ЕМАНУИЛ” (което значи, Бог с нас).И тъй, Иосиф, като стана от сън, стори както му заповяда ангелът от Господа и взе жена си; но не я познаваше, докато тя роди [първородния си] син; и нарече го Исус.”/Матей 1:20-25/

Йосиф и Мария бяха сгодени, когато Мария се оказа с дете. Тъй като беше човек на честта, Йосиф планира да развали годежа по много тих начин, без да се въвличат други хора в това. Преди обаче да бъде способен, да го направи, Господен ангел му се яви в сън и му каза, да не се страхува, да вземе Мария като своя жена, защото тя не беше бременна от друг мъж, а това, което беше в нея, бе от Светия Дух и щеше да бъде наречено Исус, понеже Той щеше да спаси хората от греховете им (Матей 1:20,21). Йосиф направи така, както Господ му каза и взе Мария като своя съпруга, и тя роди син, когото те наименуваха, Исус.

Всеки ден Християните се молят в мощното име на Исус. Ние призоваваме това име, пеем песни, възвеличаващи това име, споделяме Евангелието за добрите новини за това име. Бог дори каза, че няма друго име под небето, чрез което хората да бъдат спасени, а само чрез името на Исус. И това име беше дадено на Детето Христос в един сън.

СЪНЯТ НА МЪДРЕЦИТЕ

В Матей 2:1-12, виждаме историята на МЪДРЕЦИТЕ, които търсеха новородения цар. Ирод се опита да ги изиграе и да ги накара, да му кажат къде е детето, за да може, да го унищожи.Те намериха Исус и му дадоха много подаръци, но преди да се върнат, Бог ги предупреди в сън, да не се връщат при Ирод, защото той искаше да убие детето.

“А, понеже бяха предупредени от Бога насъне да се не връщат при Ирода, те си отидоха през друг път в своята страна.”/Матей 2:12/

По този начин мъдреците си тръгнаха по друг път и отидоха до тяхната страна. Детето и живота му бяха запазени от заплахата за убийство от Ирод чрез тези мъдреци, които се покориха на насочващите думи на Господ чрез сън.

СЪНИЩАТА НА ЙОСИФ ОТНОСНО КЪДЕ ДА ЖИВЕЕ

Йосиф беше много чувствителен към Божиите сънища относно мястото, където да живее и времето на тяхното придвижване.

А след отиването им, ето, ангел от Господа се явява насъне на Иосифа и казва: Стани, вземи детето и майка му, и бягай в Египет, и остани там, докато ти река, защото Ирод ще потърси детето за да го погуби.”

/Матей 2:13/

Господният ангел го инструктира чрез сън, че Ирод искаше да унищожи живота на детето и следователно, той трябваше да стане, да вземе семейството си и да ги заведе в Египет, докато Бог не му каже какво да прави. Йосиф се покори и това доведе до изпълнение на пророчеството на Осия 11:1 :

“От Египет извиках Синът Си.”

Следващото преместване дойде, когато ангел се появи отново на Йосиф и го инструктира, че Ирод е умрял и че беше време, той да се завърне в Израелската земя.

“А като умря Ирод, ето ангел от Господа се явява насъне на Иосифа в Египет и казва.”/Матей 2:19/

След като започнаха пътешествието си, те чуха новините, че синът на Ирод управляваше в Юдея и за това се уплашиха. Така че Бог отново ги инструктира в сън да се заселят в Галилея.

“Но като чу, че над Юдея царувал Архелай, наместо баща си Ирода, страхуваше се да иде там; и, предупреден от Бога насъне, оттегли се в галилейските страни, дойде и се засели в един град наречен Назарет; за да се сбъдне реченото чрез пророците, че ще се нарече Назарей.”/Матей 2:22-23/

Всички тези придвижвания бяха насочвани и времето им беше според сънищата, които бяха дадени на Йосиф.

СЪНИЩА И ВИДЕНИЯ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тези насочващи сънища, бяха сънища на предупреждение относно опасности. Бог може да ни предупреждава, да направим нещо или да не направим нещо, което от друга страна, ще Му даде възможност, да ни предпази от определена опасност, която ние да не сме способни, да видим или да разпознаем. Много пъти такива сънища или видения могат да бъдат сметнати като фантазия или страх, когато всъщност Бог е Този, Който ни говори.

Ние трябва да се научим, да разпознаваме Божия Дух и откровенията от Него и да не ставаме параноици или да прочитаме опасност във всеки сън, който сънуваме. Ако не направим това, всъщност ние ще бъдем емоционално осакатени и ще влезем в робство. Когато се научим да разпознаваме Божия глас, по-ясно ще разпознаваме кога предупреждението идва от Него.

Веднъж когато разпознаем това, за което Бог ни предупреждава, ние трябва да бъдем покорни, да се предадем на молитва, така че всичкото зло, което има намерение да дойде срещу нас, да бъде отсечено. Само защото вие сте сънували нещо плашещо, което усещате, че е предупреждение за неща, които има да дойдат, не означава, че това може, да се случи. Много пъти в Писанието Бог е решавал да съди хората Си за тяхното непокорство, но след като някой Божий човек (например Мойсей) е ходатайствал от тяхна страна и се е молил Бог да окаже милост, Неговата ръка на съд е била оттеглена(Числа 14:11-20).

Ние трябва да останем чувствителни обаче, относно това как да се молим в тези ситуации. Например, много Християни са предвиждали смъртта на някой техен близък в сън. Това може да означава, че Бог иска човекът да се моли, за да отклони плана на смъртта или Бог може да предупреждава и подготвя Своето дете емоционално за това, че е решена воля, че ще се случи, или пък сънят може да има съвсем друго значение като цяло, например да говори за смърт на част от нас самите, или Бог да прави нещо ново в нашите естествени взаимоотношения.

СЪНЯТ НА АБРАХАМ ЛИНКЪЛН

Ние трябва да бъдем сигурни и да внимаваме във виденията и сънищата, които получаваме като предупреждения, а не просто, да ги пренебрегваме.Такъв сън беше даден и на Абрахам Линкълн, предната вечер преди убийството му.Той видял себе си как слиза по една стълба и влиза в стая с един ковчег и около него стоят войници. Когато попитал в съня какво се случва, някой му казал, че президентът е бил застрелян. След като се е събудил от този ужасяващ сън, той имал видение за себе си в една лодка, която го е отвеждала на дълго пътешествие към далечен бряг. И въпреки това, когато е трябвало да отива към театъра през следващата трагична вечер, той се е отказал от протекцията на гардовете и поставил себе си, буквално в пътя на убийствения куршум. Ако Абрахам Линкълн беше зачел съня като предупреждение, той можеше да вземе още предпазни мерки и да избегне тази преждевременна смърт.

ВИДЕНИЕТО ЗА ГОРЯЩАТА КЪЩА

В един случай в моя живот, аз имах видение за това как къщата ми гори. Не реагирах със страх, а се помолих и поисках от Бог да спре злото, което има намерение, да разруши къщата ми. След това не помислих втори път за видението.Три дни по-късно, когато сменях една лампичка в спалнята на сина ми, намерих един контакт, който беше прегорял и очевидно имаше потенциал да започне огън и пожар, който да изгори къщата, но чрез вниманието на предупреждението, което Бог ми даде, и чрез молитвената намеса, трагедията беше избегната.

СЪНИЩАТА И ВИДЕНИЯТА ГОВОРЯТ ЗА НАСОКА

Господ ще доведе откровение за насока чрез сънища и видения. Той даде определена насока на апостолите чрез преживяването на видения, които направиха валиден този израз на Светия Дух и Неговото откровение за днес.

“А в Дамаск имаше един ученик на име Анания; и Господ му рече във видение: Анание! А той рече: Ето ме, Господи.И Господ му рече: Стани и иди на улицата, която се нарича Права и попитай в къщата на Юда за един тарсянин на име Савел; защото, ето, той се моли; и е видял един човек на име Анания да влиза и да полага ръце на него, за да прогледа.”/Деяния 9:10-12/

В девета глава на Деяния, ние виждаме как Савел имаше среща с Господ Исус по пътя за Дамаск. Той видя светлина и чу Господ да му говори, но хората, които бяха с него не видяха нищо, а само чуха глас. Тази Божествена среща стана начина за обръщението на Савел и това доведе до края на гонението на светиите.

Когато Савел стана от земята, той беше сляп и трябваше да бъде воден за ръка до Дамаск, където остана сляп в продължение на три дни.

Междувременно, Господ се появи във видение на един ученик, който се казваше Анания и му даде определени насоки да отиде при човек, който се казва Савел и за който Анания бе чувал много лоши неща. Той поспори малко с Господ относно инструкциите Му и след това Господ му каза:

“А Господ му рече: Иди, защото той ми е съд избран да разгласява Моето име пред народите и царе, и пред израилтяните; защото Аз ще му покажа, колко много той трябва да пострада за името Ми.”/Деяния 9:15-16/

Това видение беше изключително насочващо, тъй като беше дадено на Павел, както беше видението, дадено на Павел, що се отнася до Македонеца.

“И яви се на Павла нощем видение: един македонец стоеше та му се молеше, казвайки: Дойди в Македония и помогни ни.”

Деяния 16:9

Това са Новозаветни примери за Бог, Който говори и насочва хората със специфични стъпки, чрез сънища и видения.Той продължава да говори и днес, на мъжете и жените, по същия начин, когато търсим искрено да изпълним Неговата воля.

РЕАЛНОСТТА НА СЪНИЩАТА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ РЕШЕНА ОТ РЕЗУЛТАТИТЕ

В светлината на видението на Павел за Македонския призив е важно да забележите, че не можете да определите валидността на един сън или видение от позитивните или негативните резултати, които той ще произведе. Когато Павел търсеше водителство от Светия Дух за да отиде в Македония, в крайна сметка се оказа, че там той беше бит с тридесет и девет удара с камшик и бе хвърлен в затвора. Само една жена и няколко от нейните приятели, бяха спечелени за Господ, както и девойката, която беше освободена от духа на питон.

За естествения ум, поради липсата на духовен плод, както и поради огромните болки и трудности, които Павел издържа, много хора биха заключили, че това е фалшиво видение от ада, което да го впримчи в тази ситуация.То обаче, беше част от Божия вечен план, не само за Павел, но и за целия регион на тази част от света.

Ние трябва да бъдем внимателни, да не съдим валидността на един сън или видение на базата на това колко продуктивни резултати, той може да произведе. Помнете, че Йона пророкува, че Бог ще унищожи Ниневия за три дена, но понеже хората се покаяха и извикаха към Бог, Неговата ръка на съд беше задържана в продължение почти на шестотин години. Йона не пророкува фалшиво слово, то наистина се изпълни, Бог просто промени времето, поради променените сърца на хората в този град.

11 ГЛАВА СЪНИЩАТА И ДАРБИТЕ НА СВЯТИЯ ДУХ

Къде отива Святият Дух, когато ние заспим, какво се случва на нашите духовни дарби по това време?

“Сънуването” не е една от деветте дарби на Святия Дух, но сънищата на един човек могат да станат канал, през който някои от тези духовни дарби да потекат. Тъй като много сънища са вдъхновени от Святия Дух, съвсем естествено е дарбите на един човек да се изявяват, когато човекът сънува, тъй като Духът на Бог не заспива. Естествено, Святият Дух пребъдва в нас през всичкото време, както и Неговите чудесни дарби.Той пребъдва в нас, независимо дали сме будни или заспали и дарбите, и призванията на Бог, също обитават в нас. Също така ще е важно да отбележим, че дарбите на Святия Дух са дадени за изграждане на Църквата и общо взето са активирани да благославят другите, а не само нас самите. Следователно, когато дарбите на Духа оперират в сънища, това няма да бъде нещо необичайно и също така няма да е необичайно посланието на съня, да се отнася за някой друг, а не само за този, който го сънува. Нека погледнем няколко примера за това как някои дарби на откровение могат да се изявят в сънища.

ПРОРОЧЕСТВО

Тези, които имат дарбата на пророчество, може да имат сънища, в които те да предсказват бъдещи събития. Патриарсите Авраам и Яков, както и пророк Данаил, бяха помазани от Бог с такива сънища, които предсказваха бъдещите събития не само за тях, но и за цели нации.

Естествено, не всички, които имат дарбата пророчество, могат да сънуват сънища за национално значими събития, но пък могат да имат откровение относно бъдещето на тях самите или в някакъв общ план. Тези сънища могат да дойдат във формата на символизъм или могат да бъдат буквални в значението си.

СЪНЯТ ЗА ЦЪРКВАТА, НАМИРАЩА СЕ В ОПАСНОСТ

Един пастор на голяма църква на западния бряг, веднъж ми разказа как е сънувал огромна група радикални демонстранти, които влезли в неговата църква, започнали да разрушават собствеността и да дразнят църковните членове. Сънят го е загрижил толкова много, че той построил огромна ограда пред църквата. До няколко месеца църквата се намерила сред огромни политически противоречия над някаква молитва в града, относно въпроси свързани с аборта. По време на вечерите на молитва, стотици радикалисти, нещастни за това, че хората се молят срещу тях, започнали да идват в църквата и да се опитат, да спрат молитвените събрания. Полицията била извикана за да може, да контролира тълпите и оградата, която е била конструирана, помогнала изключително много в това да опази живи и здрави църковните участници. Този сън беше много буквален в презентацията и в изпълнението си.

ВИЕЛИЦА ВЪВ ФЛОРИДА

Веднъж сънувах, че странна зимна буря удря крайбрежието на Флорида с ужасна виелица. Сънят продължи още по-детайлно и след това аз го записах и разтълкувах. Пет седмици по-късно, през март месец, една необикновена, зимна буря удари Флорида и имаше огромни виелици, и сняг. Аз не бях осъзнала по това време, че сънят всъщност предсказваше истинско събитие. Също така това доведе по-голяма яснота до тълкуването на останалата част от съня.

ДОМЪТ НА ИЗТОЧНИТЕ БОГОВЕ

Една жена веднъж ми разказа за един сън, като искаше да и помогна в тълкуването.Тя се беше придържала към този сън в продължение на няколко години, понеже той беше много жив за нея и беше я загрижил много. В съня, тя и съпругът и били в една къща, която очевидно била тяхна. Къщата имала декорации по стените, които приличали на източни богове. Когато жената и съпругът и седели заедно на масата, боговете започнали да се движат и да правят различни демонстрации на окултни сили в цялата

къща, което афектирало не само тях, но и останалите членове на дома.

Когато поговорихме за някои от различните значения на този сън и какво могат да символизират тези неща, бащата на жената започна да коментира върху факта, че тази двойка току- що е била придвижена в нов дом. След това той припомни на дъщеря си, че предишните собственици са били дълбоко въвлечени в източни религии и са оставили статуи и олтари в къщата, когато са се придвижили.

Сънят се отнасяше за определени духовни сили, които очевидно присъстваха в къщата, в резултат на дейността на предишните окупатори. Жената беше наясно за това, че трябваше да се справи с определени окултни духове, но никога не беше асоциирала съня с предишните собственици на дома. Сънят, който всъщност дойде няколко години преди те да притежават този дом, държеше ключа за справяне с тези окултни сили.

СЛОВО НА ЗНАНИЕ

Откровение отвъд естественото знание също идва чрез дарба на Светия Дух. Бог е верен да открие неща, които са жизнено важни за нашето духовно ходене, когато имаме нужди, които надхвърлят естествените ограничения.

ЛИПСВАЩИЯТ ХОДАТАЙ

Един пример за слово на знание, което да оперира в сънища, може да се види от случая в една църква, където изчезна една от младите дами от събранието. Тя била посветена на молитва в тяхната църква. Един ден напуснала работа и не се прибрала в къщи. Пасторът ни попита дали бихме се помолили и да видим какво Бог ще ни покаже относно нея, тъй като тя липсва няколко дни.

Същата вечер, преди да легна, да спя, аз помолих Господ да ми даде сън и да ми покаже къде е жената и дали е жива или мъртва. Когато легнах да спя,видях стара кабина близо до една мътна река, а наоколо имаше червена пръст. Аз не видях момичето в съня, но когато се събудих, имах чувството, че е добре.

Споделих съня на следващия ден с човек, който добре познаваше града, от който беше момичето. Той каза, че наистина има мътна река с червени брегове от червена пръст извън града. Същият следобед този човек ми се обади, че момичето е избягало от един мъж, който я бил отвлякъл, и че тя се е върнала обратно в града. Също така тя разказала как се била скрила в една кабина до една мътна река. Бог беше довел свръх естествено откровение и информация към мен чрез този сън и чрез дарбата слово на знание.

СЛОВО НА МЪДРОСТ

Словото на мъдрост съдържа думи на насока или духовна инструкция и съвет, които са предизвикани от Бог чрез Божествено откровение. Словото на мъдрост открива бъдещи съвети и цели на Бог. Както споменах по-раноq сънищата често могат да бъдат такива, които носят инструкция и насока. Те могат да донесат слово на мъдрост за специфичен проблем и обстоятелство или решение в живота на някой човек.

БИЗНЕС-СЪНИЩАТА НА ЯКОВ

Яков преживя Божествено слово на мъдрост чрез сън, когато смяташе да напусне дома на Лаван с притежанията си. Той се беше споразумял с Лаван коя част от стадото да бъде негова и това бяха тези животни, които имаха петна.Така Яков щеше да има честен дял от стадото като негова заплата.

По това време обаче, делът на Яков от стадото се умножаваше и Лаван започна да ревнува, понеже Яков ставаше по-богат, отколкото беше той самият. Лаван беше мамил Яков в продължение на двадесет години и беше променял заплата му десет пъти. Яков стана загрижен за това как Лаван ще откликне срещу новия му просперитет, затова Бог му изпрати сън и му даде мъдрост в тази объркваща ситуация.

“И по едно време, когато зачеваше стадото, подигнах очи и видях насъне, че, ето, козлите, които се качваха на стадото бяха шарени, капчести и сиви. И ангел Божий ми рече в съня: Якове; И аз отговорих: Ето ме. И той каза: Подигни сега очи и виж, че всичките козли, които се качват на стадото, са шарени, капчести и сиви; защото видях всичко, що ти прави Лаван. Аз съм Бог на Ветил, гдето ти помаза стълб с масло и гдето Ми се обрече. Стани сега, излез из тая земя и се върни в родината си.”

/Битие 31:10-13/

Този сън даде на Яков мъдростта, от която имаше нужда и плана на действие за да получи наследството, което Бог каза, че праведно му принадлежеше, и което Лаван се опитваше да му открадне.

По-късно, когато Лаван чу, че Яков е тръгнал с дъщерите му и със стадата, той се ядоса много, но Бог му изпрати сън, който го предупреди да не прави нищо на Яков, дори да не му говори лоши неща (Битие 31:24). Бог предпази наследството на Яков, като даде страх от Бог на Лаван чрез сън.

Ние можем да видим, че Бог желае да благославя хората Си с правилното наследство и тогава, винаги ще има “Лавановци” в този свят, които ще се опитат да ограбят благословението от Църквата и от Божиите хора. Ако ние обаче, сме чувствителни да чуем Божия глас и да приемем мъдрост от Неговия престол, дори и чрез сънища, Той ще ни покаже това, което ни принадлежи, без да правим компромис или да бъдем нечестни в бизнес сделките си. Яков чу гласа на Господ и понеже позволи на Божия процес да бъде завършен в неговия живот, той беше способен, да получи благословенията, които търсеше.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ В БИЗНЕСА

Един млад мъж, който работи брокер ме извика един ден за да ми разкаже сън, който е имал преди няколко седмици. В съня той е отишъл в офиса и включил компютъра си. Когато е погледнал на екрана, видял един символ, символът за кафето като индикира много по-висока пазарна цена. Специфично, той видял цифрата $1.44 долара. Кафето по това време се търгуваше за осемдесет и няколко цента. Ние и двамата коментирахме върху пророческото естество на съня и решихме да наблюдаваме да видим какво ще се случи с пазара на кафе. Три седмици по-късно, получих развълнувано телефонно обаждане от младия мъж. Той ми каза, че днес включил компютъра си и видял символа на кафето да мига с цената $1.44 долара, точно както е било предсказано в съня му! Един голям студ в Южна Америка издигнал цената до толкова високо. По това време минималната инвестиция на кафето би направила десетки хиляди долара печалба!

Когато Бог призовава Църквата си да се издигне и да вземе управлението на земята, Той призовава Своите бизнес хора да финансират установяването на Божието царство на земята.Това означава, че Бог ще говори на хората Си, на теб и на мен, ще ни даде възможности богатството на нечестивите да бъде запазено за праведния. (Притчи 13:22, Второзаконие 8:18)

Това няма да се случи само в духовната област, но и в осезаемото освобождаване на изобилни богатства в ръцете на Църквата! Точно както Господ накара Петър да отиде на риба за да хване рибата с монета в уста и това даде възможност, те да могат, да платят данъка си на кесаря, така Господ ще открие Божествени възможности за просперитет, понякога чрез свръхестествени откровения, чрез сънища и видения. Ние трябва да станем внимателни и да слушаме това, което Бог казва, за да можем да се възползваме напълно от благословенията и просперитета, които Той освобождава върху Своята Църква.

РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДУХОВЕТЕ

Тези, които имат дарбата разпознаване на духове, могат да открият, че тази духовна активност или специфично откровение в ситуации, могат да бъдат изявени и чрез техните сънища. Важно е да предупредим тези, които сънуват обаче, да не смятат, че понеже сънуват за нечестивите дела на някой друг, това индикира, че човекът е зъл, нечестив или че вие имате “разпознаване” на духовете, поради този сън. Има много други възможни тълкувания, които биха могли да бъдат по-точни. Помнете, разпознаването “на духове” не е разпознаване на “хора.” Много от хората с дарбата разпознаване на духове, могат да попаднат в критикарски дух, ако не са внимателни. Дарбите се дават за изграждане на Христовото Тяло, а не за донасяне на съд.

Духовните сили, обаче, които могат да повлияят на хора или ситуации, могат да бъдат разпознати чрез откровение от Светия Дух. Сънищата могат да бъдат един от пътищата, по които тази дарба оперира.

ОТРАВЯНЕ НА ЛИДЕРА

Веднъж сънувах как някой отрови лидера на нашето служение с намерение да го убие. Той не умря, но се разболя доста сериозно. Като пастори на църквата, моят съпруг и аз се изправихме за да помолим специална молитва за нашия лидер. Преди да можем, да се помолим обаче, някой изтича и прошепна в ухото ми, че не трябва да казваме пред всички какво се е случило, понеже човекът, който е извършил отравянето, бил точно в църквата ни. Така че не се спомена името на никой.

Когато се събудих от съня, аз се почувствах доста загрижена. Записах съня и започнах да се моля за значението му. Усещах, че той показваше една нова духовна атака, която идваше не само до лидера, но и до служението също така. Целта на тази атака беше да доведе не само до физическа смърт, но и до смърт на видението също. Тази смърт щеше да дойде като резултат от отравяне на умовете и щеше да бъде увековечена отвътре. Аз изследвах сърцето си веднага, за да видя дали Господ ще ми покаже нещо в моето сърце, което би могло да ме отрови.

Преди 9:00 същата сутрин, аз получих два телефонни разговора. Единият беше от ходатай на нашата църква, който са е молил и е усетил от Бог, че ще има духовна инфилтрация в църквата и тя ще се опита да доведе смърт. Той специфично спомена името на нашия лидер, но усещаше, че цялата църква, също ще бъде афектирана. Вторият разговор беше подобен, но този път човекът е имал сън, който му е открил дух на смърт, идващ срещу църквата ни.

Моят сън плюс двете допълнителни потвърждения на това, което усетих, че сънят означаваше, ни накараха да се молим като църква и да воюваме срещу плановете на врага. След като ние не се борим с плът и кръв, а срещу духовен враг, там е, където битката трябва да бъде спечелена (Ефесяни6:12).

ДУХЪТ НА ФЕРЕЗЕЙЦИТЕ

В друг случай, моят съпруг и аз щяхме да пътуваме отвъд океана и да служим на различни църкви за един период от време. Никога не сме били в тези църкви преди това, но една седмица преди да заминем, аз имах сън. Видях как ние стоим и проповядваме срещу “духа на Ферезейците” в една църква, в която трябваше да бъдем в четвъртък вечер.(Дори не бях сигурна къде щяхме да бъдем тази вечер, тъй като друг човек правеше програмата ни). Когато се събудих, аз записах съня и започнах да търся значението на това име.

Ферезейците бяха племе, изредено в Битие 15 глава, Второзаконие 7 глава и Книгата на Исус Навин и децата на Израел трябваше да ги гонят от Ханаан. Тяхното име означава разделение или спор, борба.

Когато пристигнахме в църквата, в която трябваше да служим, беше очевидно, че тя беше пълна с разделение, спорове и борби. Дори лидерството на църквата беше разделено относно насоката, в която църквата поемаше. Ние бяхме способни да ги окуражим, да застанат срещу силите на тъмнината, които идваха, да ги унищожат. Бог беше толкова много загрижен за ситуацията на църквата, че Той изпрати сън, за да ме предупреди срещу какво щяхме да се изправим.

ДАРБАТА ВЯРА

Дарбата вяра е свръхестествена способност да вярваме и да приемаме Божиите обещания, дори и в лицето на невъзможни обстоятелства.

ПРОВЕРКАТА

Моят съпруг и аз вярвахме на Бог за нов дом. Една нощ сънувах, че някой влиза при нас и дава огромен чек и ни казва: “Ето постройте си нова къща”. Сумата върху чека беше доста голяма и много необичайна, тъй като не беше кръгло число. Ние естествено, бяхме много развълнувани.

Когато се събудих, аз записах съня и специфичната сума, която беше на този чек. Споделих го с моя съпруг и се молихме да приемем това благословение от Господ.

Седем месеца минаха и аз чаках за изпълнението на този сън, но никой все още не идваше да ми представи такъв чек!). Следователно, ние се почувствахме водени от Господ да продължим, да се подготвяме, като получим финансиране от една банка.

За наше голямо обезкуражение обаче, ние нямахме достатъчно пари за да направим пълния депозит, така че аз помолих банката дали те могат да направят баланса вместо нас. Казаха ми, че те не могат да ни дадат повече пари, понеже ние бяхме достигнали крайната точка за вземане на заем. Знаех някак си, че Бог имаше начин.

Жената ми каза, че тя ще види дали има нещо друго, което може да се направи. Аз и благодарих и зачаках на телефона. След петнадесет минути, тя се обади и ми каза, че няма да могат, да ни заемат всичко, от което се нуждаем. Те обаче, щяха да увеличат нашата възможност да вземем пари на заем. Тогава тя наименува цифрата, беше точно същата цифра, която аз бях сънувала седем месеца по-рано.

Сумата за получаване на заем беше абсолютно същата, която беше написана в моя тефтер! Чудото беше завършено от Бог, който беше оставил остатъка от парите, от които имахме нужда, точно дни преди да подпишем документите.

Този сън, със специфичните суми и изпълнението му, доведе до голяма вяра и свръх естествена способност да вярваме на Бог за снабдяването на всяка наша нужда.

Това са няколко примера за това колко по различен начин дарбите на откровение могат да оперират и да функционират в нашите сънища. Когато започнем да употребяваме и упражняваме нашите духовни дарби във времето, когато сме будни, същите тези дарби могат да произведат плод на откровение, генериран от Божия Дух, докато спим.

12 ГЛАВА СЪНИЩА, ВИДЕНИЯ И ДУХОВНО ВОЮВАНЕ

Когато пророческото движение на Духа продължава да се увеличава в Църквата, ще се увеличава и разбирането за духовната дейност в небесните области. Все повече и повече, ние научаваме и разпознаваме между началствата и властите, и тъмните управници, и как те действат на земята.

“Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.”

/Ефесяни 6:12/

В ІV Царе, откриваме историята за Елисей и за неговия слуга, когато бяха заобградени от Сирийските армии, които искаха да унищожат живота на Елисей. Всеки път, когато армиите на врага се опитваха да се придвижат срещу Израел, откриваха, че някой, вероятно шпионин, беше чул за техните планове. След това те научиха, че пророк Елисей беше този, който получава тази вътрешна информация относно техните стратегии, директно от Господ. Така че го издириха, обградиха лагера му и искаха да го убият.

Рано същата сутрин, Елисей и неговия слуга се събудиха и видяха огромната армия на врага около тях. Но Елисей не се притесни. Неговият слуга, от друга страна, започна да се паникьосва. Елисей съвсем спокойно му каза:

“А той отговори: Не бой се, защото ония, които са с нас, важат повече от ония, които са с тях.”

/4 Царе 6:16/

Аз мога да видя как слугата гледа към Елисей, като че ли той беше луд.”Какво имаш предвид? Има само двама тук и стотици от тях!” Елисей обаче, знаеше какво наистина се случва. Бог му беше дал духовно виждане, за да схване реално ситуацията.

Когато той се помоли за слугата си, активира същото това видение в него:

“И помоли се Елисей, казвайки: Моля Ти се, Господи, отвори му очите за да види. И Господ отвори очите на слугата, та видя, и, ето, хълмът бе пълен с огнени коне и колесници около Елисея.”

/Царе 6:17/

Точно както Бог показа на Елисей плановете на битката на царя на Сирия (Царе 6:8) и направи, така че победа да дойде в дома на Израел, така Бог ни открива плановете и тактиките на врага, дявола, така че ние да можем, да се бием и да го победим. Той открива такива планове чрез пророчество, слово на знание, мъдрост и разпознаване на духовете. От време на време, Бог може също така да ни предупреди за духовна активност чрез употребата на сънища и видения.

За мен е много учудващо да бъда съ-пастор на пророческа църква, когато няколко човека в тялото и дори хора, които живеят на друго място, са имали много подобни притеснителни сънища. От време на време, те са споделяли с мен сънищата си, само за да открият, че много други са имали подобни сънища като тях. Много пъти тези сънища носят откровение относно нашата небесна битка.

Отново молитвата е ключа за правилния отклик на такива видения или сънища. Бог издига ходатаи по света, които стават повече и повече настроени към Божиите откровения, и които са готови в един миг да организират и да влязат в битката чрез молитва.

Тези пророчески молитвени войни призовават Бог за Неговата Божествена и ангелска подкрепа, както направи Данаил, когато се биеше срещу княза на Персия (Данаил 10:13). Много пъти плановете, които биват открити в сън, ще дадат възможност на ходатаите да избегнат естествени бедствия, като например бури или земетресения. Някои са разказвали за това как са сънували деструктивни бури, които помитат техния град и буквално го изравняват със земята. Когато действително бурята започва в материалния свят, още на следващия ден техните молитви надделяват и пораженията са минимални.

Ние не трябва да пренебрегваме силата на молитвата що се отнася до тъмните сили, които са поставили плановете си срещу Божията Църква, но трябва да се издигнем със смелост и сила и да вземем правилния си авторитет, даден ни от Бог. За да бъдем максимално ефективни, ние трябва да използваме всяка легитимна област на получаване на Божествено откровение в небесните области, дали чрез пророчество, разпознаване на духове или сънища и видения.

ДУХЪТ НА СМЪРТ

В няколко случаи, аз съм имала много ясни и насочващи сънища относно демонични сили. В един случай, се биех с това, което си мислих, че е дух на немощ, проявяващ различни инфекции и болести една след друга. В един сън, една фигура наподобяваща на супермен се появи в леглото до мен и каза:“Аз съм духът на смърт и аз съм дошъл да взема живота ти!”

Моментално в първия момент, се уплаших в съня. След това в съня Духът на Бог се издигна смело в мен и конфронтира тази демонична сила.”Защо ми казваш това?” попитах аз. След това, видях този ужасяващ дух да започва, да трепери от страх.Той ме погледна назад над рамото си и изведнъж, аз видях Божият пръст, който го сочеше и му заповядваше: “кажи и кой си!”

Бог накара този демоничен дух, който ме притесняваше да открие себе си, така че аз да мога, да застана в авторитета, който ми е даден в името на Исус и да го победя. Аз се събудих и ние се молихме и разчупихме силата на духа на смърт и скоро след това, аз бях здрава отново.

ВОЮВАНЕ И ХОДАТАЙСТВО

В друг случай, аз сънувах, че летя във въздуха и връзвам различни орди от демонични сили, докато ходатаите от нашата църква ходят по земята и светеха с огромни фенери. В съня, си спомням как бях уплашена, обаче знаех, че имах силата и способността да направя това, което трябваше да бъде направено. Аз си спомням как специфично се занимавах с духа на чародейство, който идваше срещу нашето служение.

Когато се събудих през нощта, аз усетих, че наистина идва дух на чародейство срещу нас, по това време. Аз не му казах и дума все още, но той моментално знаеше какво Бог ми показа по това време. Той така ме стресна, че ако преди това, не се бях уплашила със сигурност, в този момент се уплаших.

Ние започнахме да се молим и да се движим в къщата си, смъмряйки духа на чародейство. Нашите деца всички лежаха на пода вместо в леглата си и очевидно бяха мъчени, защото се хвърляха насам натам и се бореха в съня си. Най-голямата ни дъщеря излезе от стаята си с кървящ нос и кръв течащ по врата и ръцете и. Беше ужасяваща гладка в светлината на това, което се случваше. Ние продължихме да се молим над нашата църква и църквите, свързани с нашето служение, докато усетихме, че духовната атака се вдигна.

Интересно е, че няколко други хора и локално, и транс-локално споменават за подобни преживявания по същото време, тази вечер. Бог ни откри чрез сън какво се случваше и войната, която трябваше да стане в момента.

Отново, важно е внимателно да оценяваме всеки сън, който включва демони или ангели, а не постоянно да гледаме за откровения относно демоничната дейност чрез сънища и видения. Ако направим така, ще се отворим към демонично влияние и заблуда. Но когато Бог определено ви раздвижи в сън и ви насочи да се молите, вие трябва да се биете с вяра, не със страх, като знаете, че Христос вече е победил в битката за вас. Вие трябва да вкарате победата във вашия живот на земята.

13 ГЛАВА СЪНИЩАТА И ВИДЕНИЯТА ДАВАТ ПРОРОЧЕСКО ПРОЗРЕНИЕ И ОТКРОВЕНИЕ

Както видяхме по-рано, когато дискутирахме няколко човека в Писанията, на които Бог говореше в сънища и видения, Бог много често ще говори относно бъдещи събития, които има да се случат. Чрез тези сънища, въпреки че могат да дойдат с много символизъм, Бог може да се опитва, да прекара послание относно промени или предизвикателства, които престоят да дойдат.

Някои хора имат такива сънища или видения с доста голяма точност и детайлно, като например идентификация на някой, когото те ще срещнат на някое място и какво ще бъде казано и направено в тези случаи. Други пъти сънищата и виденията могат да бъдат по-неясни, като само очертават бегло някои настоящи събития.

Един човек беше посред едно географско предвижване в живота си и той сънува сън, който му показа новия му дом съвсем детайлно, чак до предния двор. Когато той отиде на новото място и започна да търси къща, той намери абсолютно същата къща, която беше видял в съня си, до най-малкия детайл. Човекът знаеше, че Бог му беше говорил и това е неговия дом, който той трябва да купи.

СЪНЯТ С РЕПИТЕ

Аз имах един сън веднъж, че се връщам в къщи и откривам тревата до предния ми двор, измъкната и изпепелена и на нейно място, посети репи.Имаше редове до редове с репи.

Сега, на мен не ми харесва вкуса на репите. Няма значение как са приготвени, аз просто не ги харесвам.

На следващия ден, докато бяхме на пазар в града, един възрастен мъж дойде до мен, навря ми една огромна връзка с репи в лицето и ми каза:“Искаш ли да си купиш малко репи?” Моментално си спомних съня и бях малко шокирана. Аз казах: “ благодаря, но не, благодаря” и моментално влязох в колата си, затворих вратата и казах: “ Добре Господи, получих посланието. Какво се опитваш да ми кажеш?”

Когато започнах да се моля и да питам дали имаше някакво значение. Бог ми показа, че се готвеше да направи ново насаждане в моя живот. Той ми каза, че се подготвяше да изкорени нещата, които бяха удобни и приятни в моя живот и да ги замести с неща, които аз не харесвам, но които биха били добри за мен.

Тогава дойде време на очистване и растеж в моя живот. През следващата година, Бог ме прекара през време, когато трябваше да ям думите си, понеже аз винаги съм казвала: “Никога няма да направя това” или “никога няма да направя онова”. Всяко едно от тези “никога”, звучеше като горчива ряпа за мен, но в края, аз трябваше да се съглася, че това бяха добри неща за мен. Аз бях по-здрава и по-силна поради процеса, през който Бог ме прекара. Щеше да бъде много по-трудно за издържане, ако Бог не ме беше подготвил чрез този малък сън.

ЛИЧНИ СЪНИЩА ОТНОСНО БЪДЕЩЕТО

Ако Бог ви покаже нещо пророчески относно личното ви бъдеще, винаги е мъдро да предадете такова откровение на някой, който е в позиция на духовен авторитет, който може да ви съветва в тълкуването. Не е мъдро да вземате животопроменящи решения на базата на някой сън, а по скоро чрез потвърждение от двама или трима свидетели и чрез мъдър съвет.

“Дето няма мъдро ръководене, народът пропада, А в многото съветници има безопасност.”/Притчи 11:14/

Тези, които започнат да приемат всеки сън като лично пророчество за насока за тяхното бъдеще, поставят себе си в опасна позиция и ще бъдат заблудени.Тъй като ние всички имаме тъмни места в живота си, мъдро е да позволим някой да оцени и да разтълкува сънищата ни, особено ако те ще повлияят по какъвто и да е начин относно вземане на главно решение в живота ни. Отново, Бог иска да бъдем мъдри с откровението, което получаваме.

БОГ ЩЕ НИ ДАДЕ ОТКРОВЕНИЕ ЗА ДРУГИ ХОРА ЧРЕЗ ВИДЕНИЯ И СЪНИЩА

Това е много чувствителна област, относно Божиите цели в даването на сънища и видения, тъй като е област, където хората имат склонност да правят най-много грешки в тълкуването. Много пъти, когато вие сънувате за други хора, вие всъщност сънувате за някоя част от вас самите. Някои могат да сънуват за техния бос или техния пастор, или за техните родители и Бог може, да им показва нещо относно как те се отнасят към авторитета, или как те чувстват авторитета, който им е даден. Ние ще дискутираме това в по-голям детайл по-късно, в дискусията си за символизма. За сега нека кажем само как Бог всъщност говори и донася откровение относно живота на други хора в нашите сънища.

Много експерти по сънищата чувстват, че сънищата за някой друг, който няма осезаема връзка с този, който сънува, са много рядко пророчески в естеството си. Бог обаче, често ни дава откровение с цел да утешим другия човек или да ходатайстваме за него, когато чуем гласа на Бог. Тези, които са надарени пророчески, ходатаите и тези, които са в позиция на власт в църквата, като че ли по-често получават такъв тип откровения, в сравнение с тези, които не са, понеже такива хора са по-насочени към Божиите пътища на говорене и са в позиция да се справят с обстоятелствата, които Той им открива.

През времето, докато сме били пастори на църквата, която Бог ни е дал, Той ми е показвал чрез сън или видение, различни църковни членове да бъдат тъжни, объркани или разстроени. На следващия ден, когато случайно се обадя на някой за да видя как е, аз откривам, че той е в състоянието, което аз съм разпознала в съня. След това аз вече имам врата, да се моля за тях и да ги окуража с факта, че Бог е знаел, че това се случва в живота им, и че е предупредил, и други да се молят за тях.

От време на време, съм имала сън за някой и съм се събуждала с такава спешност да се моля, че съм била сигурна, че Бог се намесва в техния живот в точно този момент. Както споменах по-рано, за някои сънища относно живота на моя естествен брат, когато Бог ми е давал сън, са ме събуждали и аз съм започвала, да се моля и живота му е бил опазен.

Най-голямата област на внимание в тази сфера е да бъдем внимателни, да не налагаме сънищата си върху другите, особено ако вие усещате, че тяхната слабост е била извадена на показ или Бог ви е дал някоя насока, която те трябва да поемат. Това е еквивалентно на коригиращо или насочващо пророческо слово и трябва да бъде дадено само с правилното съгласие и покритие върху лидерството. Това ще опази човек, който споделя съня от това да дава неправилно тълкуване или дори от това да бъде неправилно разбрано тълкуванието му от този, с който споделя съня си. Също така това ще предпази човека да приеме неправилен съвет от този, който прeдлага откровението си.

Винаги ще е мъдро да имаме човек в лидерска позиция, който да може, да разгледа съня или откровението, за да реши дали то трябва да бъде споделено и ако да, как трябва да бъде споделено и кога. Междувременно, този, който е сънувал, трябва да се моли Божият план да бъде изпълнен в живота на другия човек.

Понякога Бог няма намерение съня или видението да бъдат споделени с някой, а само да бъде пренесена молитва за определения човек. Също така никога не е мъдро да споделим съня си с някой друг, трети човек, освен ако не търсите съвет относно вашия сън от лидерите. Да споделите такъв материал като сън с други хора, за които не се отнася, може да ви постави в позиция на клюкарстване или злословене от страна на човека, за когото се отнася съня.

Следователно, от една страна, Бог наистина говори относно други хора в сънищата ни и е важно ние да имаме изключително внимание и мъдрост в откликването на определения сън. Крайният резултат винаги трябва да бъде, човекът и църковното събрание да бъдат изградени.

СЪНИЩА И ОСВОБОЖДЕНИЯ

От време на време, Бог ще използва откровение от някой сън или видение, за да извърши освобождение за някой човек или ситуация. За съжаление, духовните проклятия могат да бъдат предавани от едно поколение на друго поради греховете на бащите ни. Писанието казва това по следния начин:

“Господ замина пред него и прогласи: Господ, Господ, Бог жалостив и милосърд, дълготърпелив, Който изобилва с милост и с вярност, Който пази милост за хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, но никак не обезвинява виновния, въздава беззаконието на бащите върху чадата и върху внуците им, до третото и до четвъртото поколение.Господ замина пред него и прогласи: Господ, Господ, Бог жалостив и милосърд, дълготърпелив, Който изобилва с милост и с вярност, Който пази милост за хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, но никак не обезвинява виновния, въздава беззаконието на бащите върху чадата и върху внуците им, до третото и до четвъртото поколение.”/Изход 34:6-7/

Една жена страдала по-рано от робство на анорексия в нейния живот. Това е неразположение към яденето, каращо повечето от жените да искат, да бъдат изключително слаби, което се постига чрез усилно повръщане и гладуване. Хората, които страдат от анорексия, използват това като средство да очистят себе си и по този начин да почувстват контрол над живота си. Тази жена беше получила освобождение и изцеление от Господ и бе способна да ходи в свобода в продължение на много години.

Много години след това обаче, нейната дъщеря тинейджърка започна да преживява същите проблеми и робство. През един период от време, когато тази жена се молеше и се биеше за живота на дъщеря си, Господ и даде сън, в който и показа едно наследствено проклятие, което афектираше дъщеря и, която беше свързана с него чрез прадедите и, които са били гръцки индианци.

В съня си, тя видяла индианските прадеди и редове от зелено зърно. Жената започнала да изследва същността на този сън и открила, че гръцките индианци са имали церемония на зеленото зърно, всяка година, в която те са го яли и след това са го повръщали. Те правили това в продължение на три дни, като форма на очистване и пречистване на душата. Тя е осъзнала, че всичкото това неразположение в хранителните и навици, с които е трябвало да се справя и с тези на дъщеря и, дошли като резултат от наследствено проклятие, което се предавало по семейна линия. След това, тя е била способна да се моли за дъщеря си и да доведе освобождение чрез Божия Дух, като днес и майката, и дъщерята ходят напълно свободни от това робство.

14 ГЛАВА РАЗБИРАНЕ ЕЗИКА НА СИМВОЛИЗМА

А те му казаха: Видяхме сън, а няма кой да го изтълкува. И Йосиф им рече: Тълкуванията не са ли от Бога? Разкажете ми го, моля.”

/Битие 40:8/

За да можем напълно да разберем посланията, които се съдържат в нашите видения или сънища, жизнено важно е да изграждаме разбиране за символизма. Когато един човек сънува сън или има видение, той може да има ясна картина за това, което Бог се опитва да му каже, понеже откровението може да бъде много директно и ясно, без да се нуждае от почти никакви умения за тълкуване, за да бъде разбрано. В повечето случаи, обаче, и при повечето хора, които сънуват сънища, и дори при повечето видения, сцените идват много несвързано с картини и разговори, които нямат много смисъл.

Повечето сънища биват комуникирани чрез символи като например: хора, места, неща и дейности. Точно тук имаме нужда от разбиране за езика на символизма. Някои хора сънуват кратки, точни сънища, а други сънуват, като че ли гледат дългометражен филм.

Няма значение каква е дължината на съня, единствено съдържанието и това, което Бог се опитва да комуникира с нас, е важно.

Доктор Гейл Дилейни, който прекарва огромна част от времето си в изучаване на сънищата от научна гледна точка казва: “Сънищата са много подобни на поезията. Вие ще ги разберете, само ако схванете метафората.” Разбирането на символизма е жизнено важно за тълкуването на съня.

Символизмът е най-основния, елементарен език. Старите култури са си записвали историята чрез употребата на картини и символи. Когато сте в чужда страна, вие няма нужда да се страхувате, че ще попаднете в неправилната тоалетна, тъй като има ясни знаци в повечето държави, чрез символ, които ще ви покажат ясно дали тоалетната е мъжка или женска. Когато пътувате по пътя, вие можете да видите пътните знаци във формата на символи. Причината за това е, че символите са основни и могат лесно да бъдат разбрани от всеки.

За съжаление, символите имат склонността да плашат хората и да ги карат, да си мислят, че те са прекалено трудни или прекалено дълбоки, за да бъдат разбрани. Както споменах по-рано, част от причината за това е отношението на нашата Западна култура, която има основна липса на търпение, що се отнася до символизма.

Но това не е така с Ориенталските култури на Източния свят, от който са част и Юдеите. Исус никога не се поколеба да говори на учениците Си, използвайки езика на символизма. В много случаи, Той даваше определени истини чрез употребата на притчи, които бяха много богати със символизъм. От време на време, притчите трябваше да бъдат тълкувани, тъй като значението им беше скрито.

Вие можете да попитате защо Исус просто не казваше това, което имаше предвид, без да покрива значението със символи? Причината може да е, понеже има дълбочина в символите, която не може да бъде изразена с обикновени думи. Символите дават по-голямо значение на това, което е написано.

Един популярен Християнски автор по въпроса за сънищата, Джон Станфорд, описва това по следния начин:

“Източната любезност на индиректно говорене е открита в този принцип, който показва, че всеки човек задържа най-добре това, което той е открил сам за себе си.Така че Бог често предпочита да говори индиректно. Ние можем да предпочитаме, да бъдем като Тома, който директно постави пръстите си в ръцете и страната на Исус, но Исус каза, че ще бъдем по-благословени, ако повярваме, без да видим директно.”

Въпреки, че символите може да ни отнемат повече усилия, за да бъдат разбрани, отколкото думите, струва си усилието, да научим този уникален език, за да можем по-пълно, да разбираме Божието послание към нас.

НЯМА КНИГА ЗА СИМВОЛИ

Тълкуването на сънища би било много лесно, ако някой беше написал книга, изреждайки всичките символи и тяхното значение, така че веднъж, когато сънуваме или имаме видение за нещо, просто да заместим правилните символи със съответното им тълкуване. За съжаление, това не работи, когато се опитваме да тълкуваме сънища. Понеже тези символи се изграждат индивидуално от собствения ум и произход на човека, напълно невъзможно е да има книга със символи, тъй като всеки символ означава нещо различно за всеки различен човек.

Например някой, който обича кучета, може да сънува как едно куче се появява в стаята с него. Сънят на този човек ще има различно значение от това, ако някой, който ужасно се страхува от кучета, има същия сън. Защо? Понеже кучето символизира различни неща за тези различни хора. За един то може да е символ на утеха, приятелство и сигурност, като при други може да представлява страх, опасност или заплашваща ситуация.

Тъй като тези символи често са вземани от индивидуалния, подсъзнателен ум на всеки човек, те ще представляват и различни неща за различните хора.

БОЖИЯТА КНИГА ОТ СИМВОЛИ

Библията трябва да бъде главния източник, в който човек да отива, за да получи разпознаване за значението на символите. Тя е богата на символизъм и често може да ни даде дълбочина на разбиране относно картините и образите. Въпреки че вие няма да намерите значението на всеки символ в Писанието, често то ще бъде в огромна помощ при донасянето на яснота относно това, което Господ казва. Също така Писанието често ще ви даде по-голямо потвърждение за тълкуването, което сте приели.

От време на време, може да бъде много полезно, да преглеждате и други материали, които се опитват, да разберат значението на определен символ. Също така един речник или енциклопедия могат да бъдат полезно средство, когато някой символ се появи в съня ви и той има много малко сходство с вашия съзнателен ум.

ДВОЙНИ ЗНАЧЕНИЯ В СЪНИЩАТА

Когато дискутираме символизма и значението му, е важно да разпознаем, че сънищата често могат да имат две значения. Някои говорят за това като за главно и вторично значение, докато други го наричат, вътрешно и външно значение.

Най-добрият Библейски пример за това е съня на Навуходоносор в 2 глава на Данаил, където той сънува един образ със златна глава, сребърни гърди и ръце, медни бедра и корем, железни крака и пръсти, примесени с кал и желязо. Данаил каза на царя, че сънят ще открие бъдещето, както и настоящето състояние на сърцето му.(Данаил 2:30) Данаил даде тълкуването за четирите царства и за идващия Месия, но от друга страна, можеше да има повече от едно послание в този сън, което Данаил избра в момента да не разкрива директно и това беше посланието, което засягаше духовното състояние на царя.

Образът можеше да представлява самия цар и състоянието на неговия живот, тъй като той стоеше върху крака от желязо и глина, което показва опасността от разруха и пропадане на царството на царя. Бог се занимаваше с неговото сърце, но Данаил извади наяве само пророческата част от съня, която се отнасяше за бъдещето.

В дискутирането за пророческите сънища относно бъдещето, живота на другите или духовното състояние на сърцето, ние не трябва да пренебрегваме, да погледнем отвъд главното тълкуване до това, което може да лежи и зад него. Бог може наистина да ни открива в същия сън и области на нашия личен живот, с които трябва да се справим.

Например, живеейки в дни на уникално духовно воюване, за нас би било естествено да разберем един сън относно бойно поле, някоя войнствена сцена или някоя друга военна картина като индикатор за това, че става битка в небесните места. Това наистина може да е факт и валидно тълкуване, но може да има още нещо, което Божият Дух се опитва да ни покаже, и това е вътрешната битка и конфликт, която нашия под-съзнателен ум или дух се опитва да разреши. Ако останем чувствителни в тези области и бъдем по-способни, да кооперираме с Бог, ние ще станем изцелени, цялостни личности.

Когато сънуваме за други хора, трябва да позволим на откровението на Светия Дух да ни доведе до правилно тълкуване; дали Той наистина ни показва нещо пророчески относно човека, за който сънуваме или се опитва да покаже нещо относно нас самите.

Като си спомня за съня, разказан по-рано, в който сина ми флиртуваше с опасни ситуации и в крайна сметка, направи и двамата да паднем в замръзналото езеро, ако бях погледнала на този сън от по-плитко ниво, бих предположила, че Бог иска да ми покаже опасно обстоятелство, което предстои пред сина ми. Това, обаче нямаше да бъде правилно тълкуване на съня, защото Бог се опитваше да се справи с моето сърце. Ако аз не бях внимателно и с молитва размислила върху съня, можеше да пропусна главното значение чрез някое по-плитко и неправилно тълкуване.

НЕВЯРНОТО СЕМЕЙСТВО

Друг личен пример, който може да помогне и да демонстрира това, което искам да кажа е един сън, който сънувах относно определено семейство от моята църква.Тази двойка много рядко посещаваше църква поради много причини. Аз също така знаех, обаче, че имаше определено незадоволство вътре в тях, което им пречеше напълно да се влеят в нещата.

В съня някой бе откраднал децата им и след известно време, крадецът ги върна в църквата и избяга. Ние бяхме изпълнени с радост, когато децата бяха върнати, обаче, когато се опитахме да контактуваме с хората, за да им кажем, че скъпоценните им деца са с нас, бяхме открили, че те бяха си сменили телефонния си номер и се бяха преместили в друг дом. Нямаше никакъв начин, по който да се свържем с тях и това беше много объркващо.

Когато се събудих, аз усетих, че този сън описва ситуацията на дадената двойка. Поради тяхното незадоволство, те се бяха изолирали от църквата, а имаха нужда от нас и ние всъщност имахме решението на техния проблем, но нямаше начин как да се свържем с тях. Свързах се с двойката за да ги окуража, да останат въвлечени в контакт с нас, така че, когато се издигнат нуждите, ние да бъдем способни, да им помогнем по всякакъв начин, по който можем. Аз не споделих специфичния сън с тях, но усетих, че само трябваше да направя това, което можех, за да ги предпазя от изолацията.

След това усетих, че бях направила това, което сънят ми казваше. Няколко месеца по-късно, обаче, усетих, че Бог искаше да ми каже нещо чрез този сън.

“Джейн, спомняш ли си съня относно тази двойка?”

“Да, Господи, като че ли те са по-добре, след като имах възможността да се моля за тях и да ги окуража.”

“Джейн, погледни отново на този сън, той не беше за тях, колкото за теб самата!”

Когато се помолих Бог да ми открие лично послание, аз видях как тази двойка представлява част от мен, която се бори с посвещение и вярност и как врагът е дошъл и откраднал децата ми (което представлява благословенията ми и наследството ми от Господ) поради това. Той ми показа, че както тази двойка в съня беше изолирала себе си, като беше сменила телефонния си номер и местожителството си, така и аз бях изолирала себе си, поради липса на достатъчно общение чрез молитва и изучаване на Словото. В съня, крадецът върна децата, но понеже беше изрязано общението, ние не можехме да ги върнем на правилния им собственик.

В моя живот Бог имаше много благословения, които искаше да ми върне, но първо аз трябваше да установя наново молитвеното взаимоотношение с Този, Който имаше всякакво разрешение на всеки проблем, срещу който се изправях. Бог се справяше с мен относно всеки проблем с молитва, а не чрез моята собствена сила и мъдрост. Този сън, като че ли имаше двойнствено значение и аз трябваше да откликна, и на двата аспекта на него.

Чрез покорство и зависимост от водителството на Светия Дух, дойде правилното тълкувание. Нечестивият човек може също да тълкува сънищата си и често може да разпознае вика на собственото си сърце и душа, но без Божието влияние, той ще пропусне пълнотата на откровението, което трябва да извлече от съня.

ОСНОВАТА НА ВИДЕНИЕТО ИЛИ НА СЪНЯ

Тъй като символите в сънищата и виденията идват от подсъзнателния ум и са подтикнати от Божия Дух, съвсем естествено е за съня да бъде поставен на основата на нашия живот. Йосиф разтълкува два съня, в Битие 40 глава, този на хлебопекаря и този на виночерпеца. На повърхността тези сънища изглеждаха много подобни по съдържание, обаче тълкуванията им бяха точно толкова различни, колкото са различни живота и смъртта.

Разликата в тези сънища идваше от начина на живот на различните хора. Единият сън беше на основата на човешкия живот, който беше угоден в служенето на господаря си, и следователно, носеше живот. Другият сън беше поставен върху действията и мотивите на сърцето на живота на другия човек и показваше неговата разруха. При тълкуването на един сън, ние трябва да изследваме какво се случва в нашия живот по времето на съня, за да можем, да разберем какво съня ни казва.

Сънищата не са ограничени само с настоящите ситуации, грях или трудности, но могат да се занимават и с отдавна стоящи проблеми или дори нещо от нашето минало, което ние се опитваме, да забравим. Бог обаче, знае всички неща и може да избере сън, който да ни припомни за някоя неизцелена част от нашия живот. Някои се борят с несигурност или страх от изгубване на идентичността или с области на болка и на непростителност. Тези области често ще изплуват по време на нашия сън, когато естествените защити са свалени. Дисбаланса в нашите личности, често бива идентифициран и ни се предлага разрешение чрез посланието на някой сън. Аз имах много интересен сън, който ясно показва този принцип.

МОМИЧЕТАТА ОТ КОЛЕЖА

Сънят беше развит в един колеж и включваше три момичета, които спяха в една стая в общежитието на колежа. Едно от момичетата беше богато, другото беше бедно, а третото беше в средно положение. Бедното момиче мразеше богатото момиче, богатото момиче много трудно можеше да стои заедно с бедното момиче, а момичето по средата постоянно се опитваше да помири и двете страни. Един ден бедното момиче отиде при нейния приятел, който беше груб, облечен в черно и изглеждаше като рокер, за да го накара да убие богатото момиче. Момичето по средата научи за тази сделка и извика баща си, за да дойде да помогне в ситуацията.Така че тази вечер, когато богатото момиче се разхождаше по моста и си идваше от уроци, бедното момиче и нейният груб приятел я спряха и започнаха да разкриват намеренията си.Изведнъж се появи средното момиче с нейния баща и застана между атакуващите и богатото момиче. Бедното момиче, осъзнавайки глупостта си, бързо се покая за това, което почти беше направила и каза на приятеля си да спре. Той обаче, беше решен и продължи да се конфронтира с бащата. Бащата се бореше с атакуващия мъж и в крайна сметка, го изхвърли от моста във водата. След това той взе трите момичета в ръцете си и им каза, че всъщност те бяха трите негови дъщери, които бяха разделени при раждането и сега са отново заедно като семейство.

Аз знам, че този сън звучи като лошаq драматична новела, но това беше начина, по който се разви. Ето какво Бог ми показа относно мен самата. Трите момичета представляваха различни части от мен; част, която беше много богата, уверена и сигурна; част, която беше духовно бедна, лесно хващана в емоции и уязвима към заблуда и във вършене на зло и третото момиче по средата, което винаги се опитваше да помири двете части от мен.

По времето, когато имах този сън, аз преминавах през огромни емоционални нагласи и промени в моя живот и служение, и като млада майка. Аз се чувствах сякаш съм дърпана в различни насоки, преживявах объркване и стрес.

Сънят се беше развил в общежитието на един колеж, което на мен ми говореше за време на обучение, което Бог потвърди по това време, тъй като аз се намирах във време на растеж. Бедното момиче изглежда искаше да унищожи богатото, а това, което беше по средата се опитваше да донесе баланс, затова тя отиде и извика баща си (Бог Отец), който унищожи атакуващия мъж (врагът на душата ми, облечен в черно).Бедното момиче беше променило сърцето и отношението си и крайният резултат беше, че Бог възстанови и трите момичета (всичките три части от мен) и те заживяха отново щастливо. Бог ми говореше за това да му позволя, да ме защити и да донесе баланс в моят живот.Това ми послужи с уникален мир за душата ми по време на други трудни времена.

Въпреки че има още относно този сън и още области на тълкуване, това е достатъчно как Бог ще използва определени герои в един сън, които да представляват различни части от индивидуалния живот на човека, който сънува за да му помогне, да се справи с трудности, вътре в неговата или нейната душа.

Знанието за обстоятелствата около живота на човека ще помогне в установяване на основата на съня и ще направи, така че да бъде дадено правилно тълкувание. Без разбирането за вътрешния конфликт, срещу който се изправях, щеше да ми бъде много трудно, да усетя правилното тълкуване на този сън. Следователно, изследването основите на съня, е важен аспект от тълкуването на сънища.

СЪНИЩАТА НА ДАНАИЛ

В Данаил 7 глава, ние намираме записани пророческите сънища на Данаил относно четирите звяра и тяхната съдба. Това е добър пример за висш символичен сън с огромно духовно значение. Ако вие никога не сте чели тази глава, аз ви окуражавам да го направите. Първата част се занимава със съня, а втората с тълкуванието. Когато прочетох съня, имах много малко разбиране за това какво би искал да каже, обаче, когато пълното тълкувание дойде, аз осъзнах, че бях оценила съня на базата на моето знание, а не на базата на откровение от Божия Дух.

Сънят притесни Данаил и той се помоли за яснота относно това, което съня можеше да означава. Откровението наистина беше за бъдещи събития, а не за събития в живота на Данаил. Сънят беше откровение относно царствата на света и нечестивия, който щеше да се издигне. Също така той говореше за Божия съд, който щеше да дойде и за управлението на Бог и на Неговите хора, които ще управляват вечно царство. Данаил завършва, като казва:

“Тук е краят на това нещо. Колкото за мене, Даниила, размишленията ми ме смущават много, и изгледът на лицето ми се измени; но запазих това нещо в сърцето си.”/Данаил 7:28/

Когато имаме сънища или видения от това естество Бог иска да доведе промяна в нашия живот. Някой път просто виждането на вечността е това, от което нашия духовен човек се нуждае, за да може да натисне във всекидневния си живот. Както Данаил обаче, ние трябва да бъдем внимателни относно това, да споделяме тези сънища прекалено отворено и с всеки, за да не би някой, да се опита, да направи доктрина от тях.

15 ГЛАВА ОСНОВНИ СИМВОЛИ

Писанието е много богато със символизъм. Всъщност, без основно разбиране за някои от символите, използвани от библейските писатели, много от посланието носено от Духа на Бог се загубва. Исус прекара доста време в поучение, като употребяваше притчи, които бяха изпълнени със символизъм.

За да се научите да разбирате своя собствен език на символизъм, който ще бъде употребяван в сънищата ви, може да ви помогне първо, да схванете символичното естество на Писанието. Някои символи се използват да характеризират повече от един предмет. Например лъвът се отнася символично и за Христос, и за Неговите светии, и за Сатана.

“Но един от старците ми каза: “Недей плака: ето лъвът, който е от Юдовото племе, който е Давидовият корен, превъзмогна, за да разгъне книгата и да разпечата нейните седем печата.”

/Откровение 5:5/

“Нечестивите бягат без да ги гони някой, А праведните са смели като млад лъв.”

/Притчи 28:1/

“Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне.”

/І Петрово 5:8/

Нека погледнем някои символи, които се използват в Писанието. Те могат да ни помогнат в разбиране на символите от нашите собствени сънища.

ХРИСТОС Е СИМВОЛИЗИРАН КАТО:

Лъв – Откровение 5:5

……………………………………………………………………………………………………

Агне – Откровение 5:6

……………………………………………………………………………………………………

Клонка – Еремия 23:5

……………………………………………………………………………………………………

Хляб – Йоан 6:48

……………………………………………………………………………………………………

Младоженец – Матей 9:15

……………………………………………………………………………………………………

Сутринната Звезда – Откровение 22:16

……………………………………………………………………………………………………

Пастир – І Петрово 5:4

……………………………………………………………………………………………………

Капитан на Армията – Исус Навиев 5:14

……………………………………………………………………………………………………

Главният Крайъгълен Камък – І Петрово 2:6

……………………………………………………………………………………………………

Вратата – Йоан 10:7

……………………………………………………………………………………………………

Основа – Исая 28:16

……………………………………………………………………………………………………

Извор Захария – 13:1

……………………………………………………………………………………………………

Главата на Тялото – Ефесяни 5:23

……………………………………………………………………………………………………

Светлина – Йоан 8:2

……………………………………………………………………………………………………

Изцелител – Матей 9:2

……………………………………………………………………………………………………

Слуга – Исая 53:11

……………………………………………………………………………………………………

Цар – Матей 21:5

……………………………………………………………………………………………………

Канара – І Коринтяни 10:4

……………………………………………………………………………………………………

Роза – Песен на Песните 2:1

……………………………………………………………………………………………………

Светилище – Исая 8:14

……………………………………………………………………………………………………

Скиптър – Числа 24:17

……………………………………………………………………………………………………

Управник – Матей 2:6

……………………………………………………………………………………………………

Съдия – Деяния 10:42

……………………………………………………………………………………………………

Войн – Псалм 24:8

……………………………………………………………………………………………………

Лоза – Йоан 15:2

СВЕТИИТЕ СА СИМВОЛИЗИРАНИ КАТО:

Невяста – Откровение 21:3

……………………………………………………………………………………………………

Сол – Матей 5:13

……………………………………………………………………………………………………

Дървета – Псалм 1:3

……………………………………………………………………………………………………

Клонки – Йоан 15:2

……………………………………………………………………………………………………

Риба – Матей 13:48

……………………………………………………………………………………………………

Елен – Псалм 42:1

……………………………………………………………………………………………………

Гълъби – Псалм 68:13

……………………………………………………………………………………………………

Орли – Псалм 103:5

……………………………………………………………………………………………………

Лъвове – Притчи 28:1

……………………………………………………………………………………………………

Агнета – Исая 40:11

……………………………………………………………………………………………………

Овце – Псалм 78:52

……………………………………………………………………………………………………

Войници – ІІ Тимотей 2:3

……………………………………………………………………………………………………

Състезатели в надбягване – І Коринтяни 9:24

……………………………………………………………………………………………………

Тяло – І Коринтяни 12:20

……………………………………………………………………………………………………

Слънцето – Съдии 5:31

……………………………………………………………………………………………………

Звездите – Данаил 12:3

……………………………………………………………………………………………………

Светлини – Матей 5:14

……………………………………………………………………………………………………

Съкровище – Изход 19:5

……………………………………………………………………………………………………

Богатства – Малахия 3:17

……………………………………………………………………………………………………

Съдове – ІІ Тимотей 2:20

……………………………………………………………………………………………………

Камъни – І Петрово 2:5

……………………………………………………………………………………………………

Бебета – Матей 11:25

……………………………………………………………………………………………………

Деца – Матей 18:3

……………………………………………………………………………………………………

Слуги – Матей:21

СВЕТИЯТ ДУХ Е СИМВОЛИЗИРАН КАТО:

Вода – Яков 3:5

……………………………………………………………………………………………………

Огън – Матей 3:11

……………………………………………………………………………………………………

Вятър – Йоан 3:8

……………………………………………………………………………………………………

Миро – Лука 10:34

……………………………………………………………………………………………………

Дъжд – Псалм 72:6

……………………………………………………………………………………………………

Гълъб – Матей 3:16

САТАНА Е СИМВОЛИЗИРАН КАТО:

Крадец – Йоан 10:10

……………………………………………………………………………………………………

Змия – Откровение 12:9

……………………………………………………………………………………………………

Червен Змей – Откровение 12:3

……………………………………………………………………………………………………

Светкавица – Лука 10:12

……………………………………………………………………………………………………

Този списък трябва да ни даде разбиране за това, че Писанието е пълно със символизъм и тези, които искат да извличат истина от него, трябва да имат основна концепция за този покрит начин на комуникиране.

СИМВОЛИЗМЪТ В ПРИТЧИТЕ

Както преди това споменахме, Исус прекара доста време, поучавайки учениците Си, като употребяваше притчи, които бяха пълни със символизъм. В Матей 13, ние откриваме притчата за плевелите и житото:

“Друга притча им предложи, като каза: Небесното царство се оприличава на човек, който е посял добро семе на нивата си;но, когато спяха човеците, неприятелят му дойде и пося плевели между житото, и си отиде.И когато поникна стволът и завърза плод, тогава се появиха и плевелите. А слугите на домакина дойдоха и му казаха: Господине, не пося ли ти добро семе на нивата си? Тогава откъде са плевелите? Той им каза: Някой неприятел е сторил това. А слугите му казаха: Като е тъй искаш ли да идем да го оплевим? А той каза: Не искам; да не би, като плевите плевелите, да изскубете заедно с тях и житото. Оставете да растат и двете заедно до жетва; а във време на жетва, ще река на жетварите: Съберете първо плевелите, и вържете ги на снопове за изгаряне, а житото приберете в житницата ми.”

/Матей 13:24-30/

В тази глава, Исус използва осем притчи, за да покаже истини за Божието Царство. Царството е сравнено със сеяч, който сее семе, със синапено семенце, със съкровище скрито в поле, с търговец, който търси скъпи перли, с мрежа, която е хвърлена в морето, с човек, който изважда стари и нови съкровища, както и притчата за семето и плевелите. Учениците дойдоха при Исус и Го помолиха да им обясни тази притча. След това Той започна да поставя значение на всеки един от символите.

Често ще ни е необходима помощ, когато тълкуваме символи в сънищата, затова нека да си направим списък с тези символи и да им предадем значение от другата страна. Използвайки, Исусовото тълкуване на символи в тази притча, следва списък със символите и техните значения:

Сеячът – Човешкият син

……………………………………………………………………………………………………

Полето – Светът

……………………………………………………………………………………………………

Семето – Децата на Царството

……………………………………………………………………………………………………

Плевелите – Децата на нечестивият

……………………………………………………………………………………………………

Врага – Дяволът

……………………………………………………………………………………………………

Жътвата – Краят на Света

……………………………………………………………………………………………………

Жътварите – Ангелите

……………………………………………………………………………………………………

След като предаде значение на всеки от символите, Исус ги свърза за да даде пълното тълкувание.

И тъй, както събират плевелите и ги изгарят в огън, така ще бъде и при свършека на века.Човешкият Син ще изпрати ангелите Си, които ще съберат от царството Му всичко що съблазнява, и ония, които вършат беззаконие, и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби.Тогава праведните ще блеснат като слънцето в царството на Отца си. Който има уши [да слуша], нека слуша.”

/Матей 13:40-43/

Ще ни е от помощ, когато тълкуваме сънища да използваме същия формат, който Исус използва. Първо, направете си списък със символите и им предайте значение, след това ги свържете и вижте цялостното значение. Естествено, за да имате правилно разбиране за тълкуването, вие трябва да бъдете чувствителни към Божия глас, не само да Го чувате, но и да се покорявате на това, което е било казано.

ЛИЧНИ СИМВОЛИ

Въпреки че няма книга със символи, която може да бъде дадена и да бъде насока в тълкуването на символите, има определени насоки, които могат да помогнат в установяването на разбиране на личните символи и личния език на човека. Аз бих искала да споделя няколко символа, които използвам в личното си тълкуване на сънища, като се надявам, че те ще могат да дадат способност на читателите, да разберат по-добре собствените си сънища.

ПРИМЕРИ ЗА ЛИЧНИ СИМВОЛИ

КЪЩИ В СЪНИЩА: Исус често използваше притчи, относно къща, която представлява живота на човек или личността му. В Матей 7, Той говори за къща, построена на канара и къща, построена на пясък, като по този начин разграничи двете различни основи, върху които бяха построени индивидуалните животи.

Доста често, когато сънувам относно някоя къща, Господ ми показва нещо за моя личен живот. Къщата често представлява мен. Аз поглеждам състоянието на къщата отвънка и отвътре и искам да видя какво говори това за моя личен живот.

Ако си спомняте съня, който споменах по-рано за къщата, която изглеждаше чудесна отвънка, както и първите и стаи, но и все по-тъмна и по-мръсна, колкото по навътре се навлезе, ще си спомните също как споменах, че това беше основното състояние на моята душа по това време:изглеждаща добре отвънка, но със скрити области, които имаха нужда от Божието очистващо докосване отвътре.

Аз съм преживяла много сънища, в които откривам нова врата в моята къща. Когато минех през вратата, откривах ново крило на къщата ми. Това говори за нови области в моят живот, които Бог отваря, независимо дали в моята личност, моята позиция или дарби и таланти, които Бог иска да изкара и които преди това не съм знаела, че съществуват.

По времето, когато строяхме нашата собствена къща, аз също така имах сънища, които включваха строеж на къща. Тези сънища имат различни тълкувания, някои са чисто на естествено ниво, тъй като много от времето ми беше окупирано със строежа на къщата. Но на духовно ниво, Бог използваше тези сънища, за да ми говори за област в моя живот или семейство, която тогава трябваше да бъде изградена.

Къщите също така могат да представляват минали времена от нашия живот и нещо, което Бог иска да адресира от определения период. Например, сънуването на детство може да говори за нещо от тази част на нашия живот, което Бог иска да адресира.Това може да ни даде възможност, да се справим с корен на страх в нашия живот, който е бил положен още в младостта ни или да посочи някаква травма или рана (директно или не директно). Отново, тъй като сънищата са символични, човек трябва да погледне отвъд привидно очевидната сцена в съня, за да може да схване какво сънят носи като духовна перспектива.

Като млад тинейджър, често сънувах различни съседски къщи от моето детство, които обикновено съдържаха зли и плашещи сцени. Аз си спомням моето детство като щастливо и безгрижно, и всичките ми посещения при съседите, като всичко друго, но не и травматични. След много години обаче, когато Бог отвори вратата на ума ми и ми върна паметта за един мъж в моето съседство, който имаше неправилен подход и намерение към мен, аз осъзнах за какво бяха тези сънища. Веднъж, когато Бог изцели тези травматични спомени и аз започнах да изследвам сънищата си, осъзнах, че Бог чрез моята подсъзнателна памет се справяше с неща, които моят съзнателен ум, всъщност беше блокирал.

ХОРАТА В СЪНИЩА: Както споменах по-рано, хората в сънища могат да имат няколко значения. Вие може пророчески да сънувате за някой друг или Бог може да ви показва част от вас самите. Първо, трябва да изследвате възможността сънят да се отнася за вас, преди да сметнете, че той се отнася за някой друг. Когато сънувате за друг човек, който познавате, трябва да бъдете внимателни, да не тълкувате повърхностно съня.

Например, когато сънувате, че вашият партньор е неверен към вас, не вземайте този сън като потвърждение на подозренията си, а по-скоро, Бог може би иска да се справи с вашата несигурност и с нуждата, да установите доверие във вашия брак. Разтърсващите сънища относно шефа ви в работата или пастора ви, не означават, че не трябва повече да се доверявате на тези хора, а може, да се занимават с вашия отклик към властта и способността ви, да се покорите на хората във власт.

Пример за това е един сън на една млада дама от нашата църква. В съня си, тя била на зъболекарския стол и едно друго младо момиче, с което тя имала някакви трудности, държала всички копчета, които управлявали зъболекарския стол. Младото момиче направило така, че столът да изскочи във въздуха и да изхвърли жената, която ударила главата си в тавана. Падането я накарало да не вижда вече ясно, така че е било много трудно, да реши дали младото момиче е направила това нарочно или било случайно. Ако жената беше разтълкувала повърхностно съня, тя можеше да усети, че младото момиче се опитва да я контролира или да я нарани. Всъщност, обаче, след като тя се допитала до Господ, усетила, че тълкуването било, че младото момиче представлява част от нея, с която тя се бори и тази част била незряла. Тя се опитвала да я контролира и да и причини вреда, което би я накарало да загуби зрението си и целта си. Всъщност, това било значението на съня и тя го взела като предупреждение от Господ и като възможност да търси зрялост в тази жизненоважна област на нейния живот.

Повечето хора, които започват да тълкуват сънища, ще влязат в проблем, ако сметнат, че сънят е пророчески относно някой друг, когато всъщност Бог се занимава с лични области от техния живот. Когато сънуваме за други хора и мислим какво Бог може да има предвид относно част от нашия живот, ние трябва да погледнем към личните качества в живота ни според това, което човекът, който сме сънували представлява. Как този човек ви кара да се чувствате? Може Бог да се опитва, да ви показва тъмни места във вашата личност, които трябва да бъдат оправени.

Например, когато сънувате за приятел, който се опитва да поставя натиск върху вас чрез манипулация, задайте си въпроса: “Дали това не е нещо, което аз правя с моите приятели?” или “Дали това не област в моя живот, която трябва да бъде променена?” След това бъдете чувствителни да чуете Божието приложение.

Когато в някой сън, човек ви плаши или ви съблазнява, погледнете към области във вашия собствен живот, където вие можете да правите същото с други хора. Или, както казах по-рано в моя сън за сина ми, аз всъщност не сънувах за сина си, а по-скоро, Бог искаше да се справи с области в моя живот, които бяха млади и незрели, преди да попречат на духовния ми растеж. Чуването и слушането на Светия Дух ще бъде важна част от откриването на истинското в един сън.

Чрез сънища за хора, Бог може също така да се опитва, да доведе баланс в различните части на нашето естество. Някои специалисти по съня се отнасят към тези области като мъжки/женски части от нас. Във всяка от нашите личности съществуват черти, които ние типично мислим че са мъжки или женски. Например, ние мислим за нежните, внимателни и покорни черти, като такива, които принадлежат на жената.Тези черти, които са специфирани като силни, интелектуални и авторитетни, са мъжките черти. Сънищата, включващи нашата майка, сестра или баба, може да адресират черти в женската им страна, докато сънища, включващи бащи, братя и други мъже от семейството, може да се занимават с мъжки черти в нас.

Когато този, който сънува е жена, Бог може да я предизвика, да изгради черти, които ще включват сила и решителност, докато Бог може да предизвика някой мъж да влезе в допир с тази област от себе си, която да позволи на чувствителност и нежност да излязат напред. Отново, няма правила и най-добре е да се допитаме до Господ за пълното разбиране на съня.

Ако Бог ви даде пророчески сън относно друг човек, важно е да използвате мъдрост в това, което ще направите със съня. Обикновено не е мъдро, просто да отидете при човека и да споделите съня, без присъствието на други хора, които също биха могли да дадат мъдър съвет. Има риск от нараняване на човека при тълкуването. Бог може да не иска изобщо, този, който е сънувал съня да го споделя, а може да му дава това откровение, да се моли и да бъде нащрек, за да може да окуражи, когато трябва другия човек. Тази тема ще бъде дискутирана по-детайлно в главата: Личен отклик на вашите сънища.

Този, който сънува също така трябва да помни, че когато сънува за друг човек пророчески, Бог може да се опитва, да му дава откровения за живота на другия човек, но сънят може да има също така и двойнствено значение, и да говори за области от личния живот на човека, който сънува.Не ограничавайте това, което Бог иска да ви открие.

ТЪЛПИ ОТ ХОРА В СЪНИЩА: Това може да представлява обществено мнение или чувства на натиск. Погледнете какъв е отклика ви към тълпите, вътре в съня. Бог може да се справя със страха от човеци или със страха на заставане срещу тълпата. Бог също така може да иска, да ви предизвика, да се издигнете над статуквото и да влезнете в нова област.

ЛЕТЕНЕТО В СЪНИЩА: В моите сънища, когато аз летя, обикновено трябва да упражнявам усилие – не летя с абсолютна лекота – но обикновено успявам да полетя, след като имам малко усилия в отлепването от земята. Нормално аз свързвам това с време на преодоляване и наградите, които ме чакат след победата. Преодоляването над определено нещо изисква усилие и затова аз имам трудност, докато полетя. Но веднъж, когато преодолея, имам нова прясна перспектива за ситуацията. Същото е и с летене в сън. Летенето към нови височини може да говори за нови области на помазание или надаряване, което Бог иска да има, за да се придвижа или към нови местности на свобода, които Бог иска да преживея. Летенето често ме изважда от обхвата на някой, който иска да ме атакува. Божието Слово е пълно с обещания за тези, които преодоляват и Бог често ми показва области, които трябва да преодолея и ползата от преодоляването им чрез летене.

“Но ония, които чакат Господа, ще подновят силата си, Ще се издигат с крила като орли, Ще тичат и няма да се уморят, Ще ходят и няма да отслабнат.”

/Исая 40:31/

И на този, който победи, и който се пази до край, за да върши дела чисти като Моите, ще дам власт над народите.”

/Откровение 2:26/

ЖИВОТНИТЕ В СЪНИЩА: Символът на животните представлява това, според което животните означават за личния живот на човека, но и от друга страна, някои животни може да носят някои определени характеристики в ума. Обикновено змиите плашат хората и затова представляват някакъв трик, опасност или нещо подмолно.Те могат също така да представляват и мъдрост (Мъдри като змии). Да сънувате огромни животни, като че ли ви минават направо отгоре и ви изравняват със земята, като например слон, динозавър или бик, може да говори за ситуации или емоции, от които се плашите.

Когато имате символ, който не разбирате вместо да разчитате на човешко обяснение и тълкуване най-добре е да се допитатате до Господ да ви даде просветление.Добре е да се използва и преживяното на други хора, които имат умения в тълкуването, но не бъдете вързани към тяхното обяснение на символизма.

Добър пример за това как Бог използва символи със сънища за животни, може да се види в книгата на Пастор Джеймс Райел, наречена Хипопотам в Градината.Той разказва за това как е сънувал сън, където е видял човек, който води огромен хипопотам в една градина. Когато е размишлявал върху съня, след като се е събудил, Бог му е показал, че хипопотамът бил като чуждо нещо, което той се е опитвал да подготви за неговата църква. Той сравнил хипопотамът с пророческото движение, сравнявайки няколко естествени характеристики на хипопотама с пророка, като например размера на устата му.

ЦВЕТОВЕТЕВ СЪНИЩАТА: Цветовете винаги са имали голямо символично значение дори и в нашата Западна култура. Различните флагове и знамена на държави са изпъстрени с цветове на базата на стандарта на определената страна. Знамето на Съединените Щати включва червено, което представлява кураж, бяло, което представлява чистота и синьо, което представлява лоялност.

Писанието използва символизма с цветовете, когато говори за злато, сребро, мед и т.н. Червеното често символизира кръвта на Исус и изкуплението, спасението, но също така може да символизира, и кураж, гняв (видях червено) и огън. Синьото често е мек цвят, който представлява надежда и изцеление, обаче и обратното може да бъде вярно, да говори за депресия или безнадеждност. Жълтото обикновено е ярко и е весел цвят, но също така може да представлява липса на кураж и страх. Зеленото често символизира живот, а бялото – святост и чистота. Пурпурното представлява лоялност и слава.Черното често може да представлява нечестие, тъмнина или зло.

Изследването на различните качества при различните цветове ще придаде дълбочина на тълкуването на някои елементи в съня на човека. Вашият любим цвят, появяващ се в сън, очевидно ще има различно значение, отколкото сънуването на цвят, за който не ви е грижа.

ДРЕХИТЕВ СЪНИЩА: Дрехите, които човек може да носи, могат да имат послание в съня, ако те са примерно всекидневни (удобни) или формални (неудобни и прекалено сложни). Много са сънували как пристигат в църква или в училище, или в работата си по бельо, или голи. Много тълкувания могат да имат за тази ситуация на базата на стоящите преживявания на човека, но аз обикновено тълкувам това или като време на неподготвеност или като страх от определени слабости или скрити неща да бъдат “изложени.”

ПАРИТЕ: Парите могат да бъдат главното нещо в сънищата на някои хора на базата на липсата им или изобилието им от финансови провизии по това време. Това може да показва желанието на човек за сигурност или власт. Също така може да бъде важно да погледнем на ролята на парите, финансите или материалния просперитет в сънищата на човека, както Исус каза:

“И тъй не се безпокойте, и не думайте: Какво ще ядем? или: Какво ще пием? или: Какво ще облечем?”/Матей 6:31/

СМЪРТТАВ СЪНИЩА: Смъртта може да ни предсказва физическа, явна смърт, а може да говори за това, че Бог ще донесе смърт на плътски области от нашия живот. От време на време, обаче, ние трябва да бъдем отворени към Бог, за да може Той да ни открие злите намерения на врага и след това, може да се молим и да объркаме неговите планове. Смъртта също така може да бъде видяна, когато човек се страхува или е несигурен. Тъй като крайния резултат от повечето страхове, лежи в страха от смъртта, това също може да афектира в сънища. Тези сънища също така могат да бъдат духовни, откриващи неща на нашето сърце или могат да бъдат душевни, които са като огледало на нашите страхове.

ЗАБРЕМЕНЯВАНЕ ИЛИ БЕБЕТАВ СЪНИЩА: Някои жени и дори някои мъже могат да сънуват за това, че имат бебе или са бременни. Те могат да имат склонността, да разтълкуват такъв сън като потвърждение за това, че ще имат естествено дете. Може обаче и да има, и духовно значение, като например да бъдеш бременен с видение или бебето може да представлява нещо, което Бог иска да роди в нашия живот или ситуация, което има нужда от постоянна грижа и внимание.

ЧИСЛА: Числата са доста символични и богати в значение. Ето общото значение на числата според Библейската номерология:

Едно – Единство, Бог

……………………………………………………………………………………………………

Две – Съгласие, Свидетелство

……………………………………………………………………………………………………

Три – Троица, Божественост

……………………………………………………………………………………………………

Четири – Земята (4 ветрища, 4 ъгъла)

……………………………………………………………………………………………………

Пет – Благодат/Изкупление, Петкратното служение

……………………………………………………………………………………………………

Шест – Човек

……………………………………………………………………………………………………

Седем – Съвършенство

……………………………………………………………………………………………………

Осем – Ново начало

……………………………………………………………………………………………………

Девет – Управление на Духа

……………………………………………………………………………………………………

Десет – Съд

……………………………………………………………………………………………………

Единадесет – Милост

……………………………………………………………………………………………………

Дванадесет – Божието управление

……………………………………………………………………………………………………

Тринадесет – Двойно благословение, двойно проклятие

……………………………………………………………………………………………………

ДРУГИ СИМВОЛИВ СЪНИЩА: Има различни символи в сънищата, във всяка област, които не могат да бъдат дискутирани. Но други общи символи могат да включват някои от следните:

Времеви условиякато бури, торнадо, сняг или дори слънчев ден, могат да хвърлят светлина в някой сън и да индикират за някакво послание, което наистина иска да комуникира.

Превозни средствав съня често могат да показват как хората се чувстват относно това, да бъдат в контрол на някои ситуации в живота им. Например, ако човекът кара кола, дали той я кара, дали той седи на мястото до шофьора или е на задната седалка, без да има какъвто и да е контрол и влияние за това къде отива? Дали човекът кара колело, дали се чувства, че кара много бавно, но в същото време прогресира напред? Дали той кара това колело в задръстена улица, като това поставя чувствата на човека в уязвимо състояние? Дали човекът сънува за това, че кара автобус, което възможно индикира чувствата, които са под натиск от мнозинството от хора в автобуса.

Интересна сцена се повтаря в един сън, за който няколко човека са ми разказвали, че са имали и това е отрязване на пръсти от ръцете. Ръката символизира сила, власт или контрол. Бог може да показва области, където тези хора чувстват, че загубват сила и контрол в техния живот.

Независимо какви са символите, които човек може да сънува, те трябва да бъдат открити от Святия Дух и анализирани със светлината на преживяванията на този, който ги сънува, а не чрез тълкуване, предадено от някой друг. Никога не налагайте тълкуване на символи, ако този, който сънува не свидетелствува за това. Бог ще даде на този, който сънува увереността и мира, когато правилното тълкуване на символ бъде открито.

16 ГЛАВА ПРАВИЛНО ТЪЛКУВАНЕ НА ВАШИТЕ СЪНИЩА И ВИДЕНИЯ

Бог иска да види живота на децата му променен от Неговата сила.Той ни дава всяка възможност да правим избори, за да можем да бъдем съобразни с образа на Неговия скъп Син, Исус. Когато Бог изкара напред словото Си, Той има намерение да извърши Своята цел в живота на този, който го чува (Римляни 8:29; Исая 55:10).

Преди обаче, човек да може, да откликне на Божия глас, жизнено важно е той да бъде способен ясно и точно да разтълкува това, което Бог му казва.

Каквото и Бог да ни говори, то винаги е най-доброто за нас, ако последваме водителството Му. Тъй като Той вижда края от началото, ние можем да бъдем уверени, че това, което ни моли да направим е за наше добро, както и за доброто на цялото Христово Тяло.

Същото нещо се отнася и за нашите сънища. Когато дойде един сън, който разпознавате като Божия глас, можете да бъдете сигурни, че след като ви говори в определена област, Бог също така ще иска да откликнете на това, което Той ви казва. Както споменах по-рано, научаването изкуството на тълкуване и разбиране на това, което бива пренасяно в съня е необходимо, преди човек да може, правилно да откликне. Валидността, целта и езикът на сънищата бяха дискутирани доста добре. Сега е важно да научите правилните принципи за тълкуване на сънища, така че да можете, да угодите на Бог, като откликнете правилно.

НИВА НА ПОМАЗАНИЯ ЗА ТЪЛКУВАНЕ НА СЪНИЩА

Точно както има различни нива на помазание за пророкуване, така има различни нива и помазание за тълкуване на сънища. Доктор Бил Хамън дискутира пет нива на пророчество в книгата си Пророци и Лично Пророчество.(1 том). Това са офиса на пророка, пророческото проповядване, пророческото презвитерство, дарът пророчество и духът на пророчество.

Като сравняваме помазанието на пророкуване с помазанието за тълкуване на сънища, можем да видим подобни неща в три области: офисът на пророка, дарбата на пророчество и духът на пророчество.Това може да ни помогне, да се научим, да тълкуваме сънищата и да разбираме различните дарби на Светия Дух, що се отнася до разпознаване на Божия глас в пророчество.

1. ОФИСЪТ НА ПРОРОКА

(Ефесяни 4:11;І Коринтяни 12:28)

Хората, които са призовани като петкратен служител на пророк, са надарени с по-висше ниво на помазание от останалите. Те не само насърчават чрез пророческото слово, но също така имат авторитет да донесат корекция, насока и инструкция. Пророците имат по-голямо ниво на откровение и често се движат с директни специфични думи.

Данаил и Йосиф бяха пророци, които бяха Божествено надарени да тълкуват сънища. Всъщност главното нещо на пророческите им служения беше тълкуването на сънища за техните национални лидери. Пророческото послание към тези хора и нации, беше освободено по молба на лидерите им, понеже сънищата им ги бяха притеснили. Това осигури възможност за тълкуване, което донесе Божието Слово, като то излезе напред и промени курса на историята в тези нации.

Някои хора в Христовото Тяло имат специален дар от Светия Дух да тълкуват сънища. Въпреки че това не е една от деветте дарби на Духа, пророческото естество на откровението от сънища изисква някои от тези дарби. Хората със силно пророческо помазание често могат да имат и свръхестествената способност да разпознават значението на сънища.

В тълкуването на сънища, тези, които са призовани да оперират в офиса на пророка, ще имат по-голямо ниво на разпознаване на Божието послание, когато сънуват сънища. Въпреки, че не всички пророци са Божествено надарени да се вливат в тълкуване на сънища, много намират, че Бог им е дал това специално откровение в тези неща. Пророческото ниво на пророкуване, обикновено ще включва по-голяма яснота и детайлност и вероятно ще осигури още по-голямо откровение в пророческото значение на символите.

Въпреки че човек няма нужда да бъде призован в офиса на пророк, за да тълкува съня на друг, то по-дълбоките, учебни и насочващи значения, често ще излязат от тези, които служат в силно пророческо помазание и мантия или от тези, които са в петкратното служение на власт.

Въпреки че пророците могат да имат по-силно ниво на надаряване за тълкуване, те също трябва да преминат през процеса и да се науча, да разпознават Божия глас в сънищата. Точно както са започнали да получават откровения за пророческото изливане, като са упражнявали дарбите си, така те трябва да активират себе си в търсене на Бог за тълкуване на техните сънища и духовните им сетива, ще бъдат обучени в по-голямо разпознаване.

2. ДАРБАТА ПРОРОКУВАНЕ

( І Коринтяни 12:10; 14:1, 3, 4, 6, 39)

Тази дарба е един от деветте дара на Светия Дух, споменат в І Коринтяни 12 и 14. В І Коринтяни 14:3, се казва, че главната цел на този дар е да носи назидание, увещание и утеха на слушателя. Павел казва да “копнеем за духовните дарби”,но също и “да искаме да пророкуваме”.

Тази дарба се дава на определени хора, но тя се различава от офиса на пророка, тъй като главната и цел е да изгражда Христовото Тяло, докато пророкът стои като Божия уста, която носи корекция, насока и по-авторитетни думи. Друга разлика е, че всички могат да бъдат активирани в духа на пророчество, докато не всички са в позиция на това да бъдат пророци.

Действането на тази дарба се сравнява със следващото ниво на тълкуване на сънища, това, което носи назидание /изграждане/ на слушателя. Тълкуването на това ниво е, както употребата на дара пророчество, колкото повече го упражнявате, толкова по-добри ставате.

“А твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото.”/Евреи 5:14/

Тълкуванията на сънищата в това естество могат да доведат и инструкция в живота на човека. Тези, които тълкуват собствените си сънища, на това ниво могат да приемат инструкция и насока, но трябва да намерят човек с позиция на лидерска власт в живота им, за да потвърди тълкуванията им, преди да направят главни промени в живота си.Точно както човек, който е надарен с дарбата на пророкуване, получава Рема думи за себе си и за другите, така и хората надарени с това ниво на тълкуване на сънища, може да сънуват сънища не само за тях, но и сънища, които съдържат слово от Господ за друг човек. Отново, трябва да има правилно надзираване върху тези, които споделят подобни сънища.

Много от това, което се прави на това ниво, се прави според нивото на вярата (Римляни 12:6). Ние трябва да имаме вяра в нашата способност да чуваме Божия глас и да комуникираме това, което чуваме. Нашата вяра ще направи така, че да бъдем сигурни, че това, което сме получили, наистина е от дара на Бог, а не само нещо, което сме измислили в умовете си. Вярата ни ще ни направи да бъдем покорни на това, което Бог казва.

Това ниво на тълкуване също така изисква помазанието на Светия Дух за яснота, както и основата на Божието Слово за да се избегнат ересите. Веднъж, когато сте получили тълкувание, независимо от съдържанието му (дали то ще коригира, насочва или просто изгражда), важно е да го сравните с принципите на Божието писано Слово. Всички откровения, пророчества и тълкувания на сънища, трябва да са съгласни и да излизат от принципите на Божието Слово.

3. ДУХЪТ НА ПРОРОЧЕСТВОТО:

“Тогава аз паднах пред нозете му да му се поклоня; но той ми рече: Недей; аз съм съслужител на тебе и на братята ти, които държат свидетелството за Исуса; поклони се Богу; защото духът на пророчеството е да свидетелствуваме за Исуса.”

/Откровение 19:10/

Хората може да не са пророци или дори да не оперират в дарбата пророкуване, но могат да се движат и да освобождават пророчески слова в общите събрания. Това не изисква задължително специални дарби или качества, а те просто служат под духа на пророчество. Единственото изискване е да бъдат покорни на Светия Дух. Тези, които започват да се вливат в това ниво, по-късно могат да открият, че всъщност са надарени и с по-голяма степен, например с дарбата пророкуване или с пророческия призив. Ето къде много светии започват да упражняват техните дарби и се научават, да се настройват към Божия глас.

Точно както средният светия може да оперира в духа на пророчество, така всеки светия може да участва в тълкуване на сън на това ниво. Чрез чувствителност към Божия Дух и към езика на тълкуване на сънищата, ние можем да получаваме откровения за собствените си сънища. Когато се научим да разпознаваме Божия глас в сънищата, по-голяма увереност ще се надигне и тогава истините могат да бъдат приложени и живота ни променен.

РАЗЛИЧНИ НИВА НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА СЪНИЩАТА И ВИДЕНИЯТА

Бог ще даде сънища и видения, които могат да имат различни нива на приложение. Сънищата и виденията могат да бъдат лични за човека, който преживява откровението, за други хора, за Църквата или за света (или за нации по света). Личните сънища и видения и тези, които ги сънуват, вече бяха обширно дискутирани. Нека погледнем сега някои примери на откровение за Църквата и за нациите.

СЪНИЩА И ВИДЕНИЯ ЗА ЦЪРКВАТА:

След като съпругът ми и аз пастируваме църква, в която наблягаме на чуването на Божия глас чрез дарбите на Светия Дух, както и чрез сънища и видения, на мен често ми се дават написани сънища и видения, които се отнасят за това, което Бог върши в нашата църква. Аз също преживявам сънища и видения относно нашето локално тяло от вярващи.

Също така получавам думи, които са приложими към цялото Тяло на Христос. Нека да ви споделя някои от тези неща.

СЪНЯТ ЗА ГОРЯЩАТА СГРАДА

В този сън аз бях като директор на огромно офис здание. Вървях по паркинга един ден и видях съпруга ми, Том, който също беше като директор на сградата. Ние все още не бяхме се оженили в съня.Отивахме към колите си и трябваше да минем четири нива на паркинга, докато стигнем до колите. По пътя си срещнахме някои доста груби и плашещо, изглеждащи хора.

Когато стигнахме до мястото, където бяха нашите коли, ние можахме да видим, като се обърнахме назад, фоайето на сградата. То гореше и беше цялото в пламъци! Първо, въпреки че бяхме загрижени, това не ни изплаши моментално. Но след това, изведнъж една електрическа кутия на стената близо до нас експлодира и изпрати пламъци навсякъде. Ние започнахме да бягаме от огъня. Когато стигнахме до края на паркинга, там имаше стена, в която Том проби една дупка и ние се спуснахме четири етажа надолу.

Когато стигнахме до земята, чухме шум над нас и видяхме как едно бебе стоеше във въздуха, близо до дупката на четвъртия етаж и гореше.Т ом бързо покри себе си със специален лосион против огън и хукна в сградата за да спасява бебето.

Междувременно аз конфронтирах плашещо, изглеждащите хора, които очевидно бяха запалили сградата. Арестувах ги в “името на Исус”. Бях много внимателна към тях. Когато един от тези хора започна да бяга, той промени ума си и каза, че ще дойде с мен, тъй като съм била толкова внимателна към него.

Том и аз взехме бебето и двамата затворника и ги закарахме в местния затвор, като ги предадохме на надзирателя.Докато напускахме полицейската станция, ние решихме да се оженим и да вземем, и да осиновим това бебе. Край на съня.

При тълкуването на този сън, който знаех, че беше от Бог, аз трябваше първо да реша какви бяха обстоятелствата, които сънят индикираше и какво означаваха различните символи. Следователно, започнах да се допитвам до Господ, да ме насочва в тълкуването.

В този случай, аз започнах да правя и списък с основните неща на съня, хората и символите. След това с молитва започнах да размишлявам и да попълвам празните места, когато идваше яснота от Господ. Крайният ми списък беше както следва:

Сградата…….Църквата и Общото Тяло на Христос (Като пастори, това представляваше място, където ние работихме)

Том и Аз (все още неженени)…Църковни членове и лидери, които все още не са обединени в единство

Хората със съмнителен характер…загубени души (ние ходехме точно рамо до рамо с тях)

Преминаването на четири нива….Бог довежда църквата и лидерите си на ново ниво.Числото четири представлява земята и възстановяването

Фоайето в пламъци……В църквата има пожар!

Ние се молихме Бог да изпрати неговият огън върху Църквата. Пророческите думи идваха постоянно, относно това как Бог ще изпрати огън в църквата си. В Писанието огънят представлява три неща:

1.Съд (ІІ Солунци 1:8)

2.Очистване (І Коринтяни 3:13)

3.Присъствието и силата на Бог (Деяния 2:4, Евреи 12:29)

Електрическата кутия, която експлодира….Божията сила ще експлодира на ново ниво.

Бягането от огъня….Много църковни лидери се страхуват от огъня, който ще ги унищожи, така че те бягат от него, вместо да го прегърнат.

Бягането надолу четири нива….Четири представлява земята или света. Огънят на Бог пръска църквата от четирите стени и я вкарва в света.

Бебето, което гореше……Ново възстановително движение на Божия Дух, родено от огъня!

Том спасява бебето……Църковните лидери и членове трябва да се изправят лице в лице срещу пламъците за да могат да прегърнат това ново дете на Божия Дух.

Покрива себе си със лосион……представлява помазанието, ние трябва да бъдем покрити с помазанието на Духа за да получим Божествена протекция от пламъците.

Хората, които са запалили огъня……гонители на църквата, загубени души; въпреки че те искат да донесат разрушение върху църквата, вместо това се ражда нов плод. Бог може да използва езичниците и светските обстоятелства за да запали огън в нашия живот.

Арестуването на лошите момчета……Хванати от църквата, духовната власт “в името на Исус” превзема врага, неговите планове и неговите пратеници.

Ние бяхме внимателни към тях….Тези загубени души обаче, колкото зли намерения и да имаха, бяха спечелени от нашата милост и любов.

Закарахме престъпниците в затвора……Ние ги доведохме до Господ.

Том и аз се оженихме……Църквата, лидерите и членовете и се обединиха поради това преживяване с огъня.

Ние осиновихме бебето…….новото дете, което Бог роди от пламъците бе прегърнато от всички.

Тълкуването на този сън ми отне доста време. Това беше процес, в който аз инвестирах много молитва и размишление за период от няколко дни. Крайният резултат обаче, беше, че Бог ми показа плана Си за църквата, целите за това защо изпраща огъня и позитивните резултати, които ще дойдат, когато църковните лидери прегърнат новото движение, което ще бъде родено от този огън. Светия Дух със сигурност се движи с нови, вълнуващи предизвикателства в идващите дни.

СВЕТЪТ (ИЛИ СПЕЦИФИЧНИ НАЦИИ ОТ СВЕТА):

Това, което видяхме беше сън, който носеше послание, приложимо за Църквата. Бог предизвиква Църквата към ново ниво и към всичко, което то ще съдържа. Сега нека да разгледаме един пример за пророческо послание, което директно би било приложимо към състоянието на една нация или нации.

Бог винаги има пророци към нациите.Йона и Наум пророкуваха към Ниневия; Авдий пророкува към Едом; Исая, Еремия и други пророкуваха към Божиите избрани хора, Израел.

Когато влизаме в двадесет и първи век, Бог издига компания от пророци, които да бъдат изпратени до нациите на земята с Господното Слово в тяхната уста. Някои от тези откровения ще дойдат, както са идвали при старовременните пророци, чрез видения и сънища.

Едно такова видение, което лично преживях, дойде по време на една лидерска конференция в Холандия. Следва видението и откровението, което Господ доведе до нацията:

НЕЧЕСТИВОТО СЪГЛАШЕНИЕ

Когато стоях и се покланях на Господ по време на първата вечерна служба на лидерската конференция в Роермонд, Холандия, през Октомври 1992, аз видях в Духа кръг от пет огромни демонични сили, свързани заедно над Северна Европа. След това, един от демоните, идентифицира себе си като “Ашкелон, князът на холандците”. Това беше цялото видение.

Когато се върнах в хотелската си стая със съпруга ми и размишлявах върху това, което бях видяла и чула, аз започнах да споделям с него, чудейки се какво означава всичко това. Ние започнахме да се молим и да търсим Божието Слово, което да донесе по-голяма яснота на това видение.

Очевидно беше, че демоничните сили бяха поставени като управници над нации.

“Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.”/Ефесяни 6:12/

В десета глава на Данаил, ние четем за видението, което той получи по време на триседмичния си личен пост, в което Михаил, Господният архангел му се яви и му каза за небесната битка, която той е имал с принца, княза на Персийците, който беше управляващ тъмен ангел над тази географска област.

Така че, ясно беше, че това, което бях видяла, беше демоничен управляващ княз над тази област на Европа. Духът над Холандия идентифицира себе си като Ашкелон.

Когато погледнах в Библият, открих, че Ашкелон беше един от петте главни филистимски града. Ако си спомните, аз видях пет демонични духа в кръг. Другите четири града бяха Газа, Гаад, Екрон и Арждот.

Започнах да изследвам имената на тези градове и усетих, че това могат да бъдат и имената на другите духове, които видях в кръга. Те можеха да представляват други нации, обграждащи Холандия, примерно Германия, Франция, Белгия и Англия. Ето значенията на градовете и техните характеристики:

АШКЕЛОН: Той беше крайбрежен град във Филистиния. Там корабите идваха и търгуваха, като повечето стоки влизаха в земята през този град. В сравнение с това, Холандия е известна също като такава нация. Ротердам е най-голямото пристанище в света. Повечето търговия, идваща в Европа, идва от Холандия и пътува надолу по реките на другите нации.Ашкелон произлиза от дума, която значи да претеглям или да се забавям и е от корен на дума, която означава имиграция. Когато Том и аз се молихме за този дух, който беше афектирал Холандия, на Том му беше припомнено едно пътуване на децата на Израел (имиграцията на Израел към Ханаан).

Числа 13 и 14 глави записват историята как Господ заповядва на Израел да пресекат Йордан, но първо те изпратиха дванадесет съгледвачи в земята, за да видят срещу какво ще се изправят. Тогава десет от тях се върнаха с лоши известия, казвайки, че земята със сигурност е пълна с мляко и мед, точно както Бог е казал, но е също така много трудна за превземане. По това време Израел “притегли”, това което Бог каза, като го сравни с естествените обстоятелства и реши да не пресича Йордан. Божият гняв беше запален срещу Израел и Той ги осъди на скитане из пустинята в продължение на четиридесет години. На следващия ден те решиха да преминат Йордан. Въпреки че бяха предупредени от Бог, че Той не е с тях, те така или иначе, отидоха. Бяха напълно победени.

Децата на Израел “притеглиха” обещанието на Бог и “отложиха” влизането си в Ханаан, следователно, те пропуснаха Божествения прозорец на възможност и за това трябваше да се скитат в пустинята.

Същият този дух работеше срещу Църквата в Холандия. Той ги караше да “притеглят” движението на Божия Дух и да размишляват дали да го прегърнат или не, като по този начин отлагаха истината до точката, където хората бяха поставени в робство.

След като споделих това послание, един джентълмен дойде при мен след събранието и ми разказа как неговият дядо бил един от църковните бащи в Холандия през 1906 година, който бил отишъл в Уелс за да изучава Уелското съживление. Шест други мъже отишли за да видят какво се случва. Петима от тях се върнали и казали, че въпреки, че са знаели, че това движение било от Духа на Бог, те чувствали, че това ще породи много объркване, ако го вкарат в Църквата в Холандия. Следователно, те решили да не следват това, което Бог прави. Един човек обаче, дядото на този мъж почувствал, че това движение било от Бог и то трябва да бъде приложено. След като духовните предци на Холандия се противопоставили на това, той отишъл в Индонезия и станал част от огромно изливане на Божия Дух там.Интересно е, че пет към един, били тези, които не били съгласни, което е същото съотношение на съгледвачите, които изследваха Ханаанската земя, тъй като десет казаха да останат, а двама да продължат, за да я завземат.

Ние почувствахме, че Бог искаше да изложи на показ този “дух на притегляне и отлагане” над Холандците, така че те да бъдат свободни, да последват движението на Божия Дух. Взехме власт над този дух и воювахме срещу неговата сила. Господ беше способен да унищожи този тъмен княз и да го детронира от небесното му място на легитимна власт. Когато лидерите и хората на нацията откликнаха към Божието Слово и реагираха с пълна свобода да приемат и да прегърнат всичко, което Бог беше определил за тяхната земя, нещата се разчупиха. Битката все още се разразява в поднебесната, обаче откровението и приложението, което Бог освободи, доведе до по-голяма свобода.

Имената на другите градове, техните значения и съответната нация, които управляват както следва:

ГАЗА:означава крепост. Тя беше голям, комерсиален център на филистимците.Това се отнася за Англия, която отдавна е разпозната като световна сила в областта на търговията.

ГАД: означава преса или съд.Тя е разпозната като дома на Анакимите или исполините като Голиат.Това се отнася за Франция, един от световните лидери в производството на вино и нация, която се бори с духовните исполини на хуманизъм и неверие.

ЕКРОН: означава пусто и непълно място.То беше познато като разделена земя, както и като дом на храма на Веелзевул. Перверзиите и чародейството са властвали върху този град като идол. Това се отнася за демонични сили, поставени срещу нацията Белгия, нация разделена от култура и език. Според някои хора от Белгия, с които говорех на конференцията, тази земя имаше много свободни сексуални морални стандарти и високо ниво на окултна практика.

АШДОТ:  означава “крепост” и това беше военната мощ на филистимската земя и домът на храма на Дагон, богът на зърното. Учениците на Дагон често му се покланяли, като са се напивали с алкохол, направен от зърното (подобен на бирата). Този град се отнася за Германия, военната сила на Европа с огромен износ и индустрия на бира.

Отне ми време за да обясня доста детайлно, моето изследване за това видение, но с това искам да покажа, че въпреки, че първоначално нямах никакво разбиране за това, което виждах, имаше доста дълбоко откровение, което Бог искаше да доведе. Колкото повече изследвах тези градове, толкова подобия намирах между тях и европейските нации. Вярвам, че Бог ми даваше, да видя в небесната област, така че Божиите хора да имат по-добро разбиране за това кой е техния небесен враг и какви са неговите тактики, за да може Църквата, да спечели по-велика победа над управниците на тъмнината във високите места.

СТЪПКИ ЗА ТЪЛКУВАНЕ НА СЪНИЩА И ВИДЕНИЯ

Дали сте начинаещ или ветеран на сънища и видения, и тълкуването им, следните неща са някои насоки, които могат да бъдат приложени, когато се тълкуват откровения. Мъдро е да не започвате, да тълкувате сънища или видения на други хора, докато не сте установили достатъчно знание за собствения ви език на символизъм.Както при Данаил и Йосиф, Бог ще даде дарби на специални хора със способността Божествено да разпознават и да тълкуват видения и сънища. Ако вие не чувствате, че сте един от тези хора, не се отчайвайте. Вие също можете да се научите, да тълкувате вашите сънища и видения, като останете отворени за водителството на Светия Дух и усърдно изследвате това, което Бог ви открива.

Ето някои основни стъпки, които можете да последвате и, които ще ви помогнат в тълкуването на сънища и видения

  1. Молете се, преди да легнете и да спите, и помолете Бог да ви говори чрез сънищата ви. Понякога, ние “нямаме, понеже не искаме.” (Яков 4:2). Бог иска да говори на Своите хора, така че ние трябва да желаем, да чуваме това, което Той казва.
  1. След това, ние трябва да заспиваме с очакването да приемемдуховен сън. Тъй като всеки сънува всяка вечер, то активирането на очакване да приемем сън, ще издигне нашата чувствителност, да можем, да размислим върху това, което сме сънували, когато се събудим.

Същото е, както да включим радиото, за да приемем радио вълните, които се носят по въздуха. Бог винаги излъчва послания, но зависи от това на какво са настроени нашите приемници за да могат да получат определеното послание, което Той изпраща.

  1. Запишете сънят или видението симаксимално детайлно, колкото е възможно. Това най-добре се постига, като имате тефтер и молив до леглото си за да може веднага, когато се събудите, да го запишете. Някои им е по-лесно да използват касетофон до леглото си за да запишат съня през нощта и после да го препишат сутринта на лист. Запишете съня колкото е възможно, максимално бързо, без да се опитвате, да го тълкувате, докато го записвате или без да налагате някакво значение на символите по това време. Бъдете сигурни също така, че сте записали чувствата, с които сънят ви е оставил, т. е. как сте се почувствали след този сън.

На някои им е много трудно да запазят съня пресен, ако светнат лампата, за да могат да го запишат. Други пък, с които съм говорила, намират, че най-лесно е изобщо да не включват лампата. Те записват съня върху огромен тефтер, без да се притесняват за красив почерк и после го преписват на следващата сутрин.

  1. Най-добре е да имате тефтер,така че да можете, да преглеждате всичките си сънища и да си записвате какво те ви говорят. От време на време, Бог ще открива мислите Си чрез серия от сънища, които ще ви е по-лесно да видите записани на едно място.

Аз съм имала серия от сънища, всеки, от които се е появявал приблизително през един месец период от време и които са комуникирали едно продължително послание в една специфична област. Без обаче да имате тефтер, бихте пропуснали пълният размер на това, което Господ се опитва да ви каже.

  1. Вижте обстоятелствата около съня или видението. Срещу какви ситуации емоционално, физически или духовно сте се изправяли напоследък? Дали има въпрос, с който се борете или ситуация, която се опитвате да разберете.
  1. Опитайте се да схванете главното посланиена съня или видението. Какви са първичните ви чувства относно тълкуването на съня? Дали сънят е предупреждение или насока? Дали Бог се опитва да ви каже нещо за вас или за някой друг (отново ако чувствате, че сънят е пророчески за някой друг, бъдете сигурни, че сте отворени за възможността този сън да има и двойнствено значение.) Запишете тази информация.
  1. Изредете всеки предмет, характер и детайли започнете да размишлявате върху значението, което може да имат. Можете да се опитате, да изредите поне по три прилагателни, които ви идват за всеки символ. Ако не сте сигурни за значението на определен символ, но имате няколко идеи, запишете ги всичките и позволете на Бог да доведе по-голяма яснота, когато тълкуването започне, да идва към вас.

Когато тълкувам сънища, обикновено аз си правя списък с главните герои и записвам всичко, което чувствам, че определените символи може да означават. От време на врем, изреждам няколко възможни значения за един символ, като елиминирам тези, които не могат да бъдат приложени, когато значението започва, да се разгръща.

  1. Помнете, че сънищата и виденията могат да бъдат символични. Погледнете към главните герои, предмети и ситуации за да видите как Господ иска да изясни тяхната значимост, относно това какво означават. Живеем във време, когато ние трябва да разчитаме на чуването на Божия глас и на водителство на Святия Дух. Ако не получите просветление, не поставяйте натиск върху тълкуването. То ще дойде в Божието време, когато станете отворени да чуете от Него по предмета.
  1. Веднъж, когато дойде тълкуванието, бъдете сигурни да го сравните с Божието Слово. Всяко откровение, което не е в съгласие с Логоса (писаното) Божие Слово трябва да бъде отхвърлено, колкото логично и подходящо да изглежда. Ако то премине през теста и вие сте откликнали в молитва, Бог може да ви насочи, да го споделите с приятел, съветник или пастор за потвърждение и по-нататъшно откровение. Няма нужда да правите това с всеки сън обаче, но само с тези, които се отнасят до насока за промяна във вашия живот. Те трябва да бъдат валидирани с потвърждение от истински служител по този начин.

“Ето, трети път ида при вас. “От устата на двама или трима свидетели ще се потвърди всяка работа”/ІІ Коринтяни 13:1/

  1. Откликнетена вашия сън, по какъвто начин Бог ви насочва. Той може да изисква покаяние в някоя област от живота ви, покорство да направите нещо, като например да извикате или да послужите на някой друг или вероятно, Той ви насочва, да се молите. Каквото ви казва, направете го!

17 ГЛАВА ПРАВИЛНО ОТКЛИКВАНЕ НА ВАШИТЕ СЪНИЩА И ВИДЕНИЯ

“Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да Го познаете.”

 Ефесяни 1:17

Всеки път, когато Бог говореше на хора в Писанията, Той изискваше отклик. Когато Бог каза на Адам да не яде от дървото на познаване на доброто и злото, Той очакваше покорство. Когато Бог каза на Ной да построи ковчега, точно това и очакваше, той да направи. Когато Бог каза на Петър да отиде при езичниците, Той очакваше от Петър да остави ума си настрана и да отиде, и да служи с истината на спасението на тези, които не бяха от Юдейско потекло.

Когато Бог говори чрез писаното Си Слово, Той иска Неговите хора да разберат, че това, което словото Му казва, трябва да се изпълнява. Когато Бог говори чрез пророк или чрез някой, който служи с дарбите на Духа, словото трябва да бъде обсъдено и потвърдено, и след това изпълнено. Когато Той говори с тихия Си, нежен глас, Бог иска някакъв отклик на това, което е било изговорено. Той може да иска човекът да се моли за нещо, да размишлява върху определен стих или да отиде и да извърши нещо, или просто да стои тихо и да се наслаждава, като знае, че Той е Бог.

Същото е, когато Бог говори на човек чрез сън или видение. Той не само иска да комуникира нещо с този човек за да има информация по въпроса, но трябва да има правилен отклик към това, което Бог е казал. Яков 1:22 казва:

“Бивайте и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си”

/Яков 1:22/

Следователно, когато търсим Бог за правилно тълкуване на съня, ние трябва да се помолим:“Господи, ще ми кажеш ли как да откликна на това, което Си ми казал?”

ЛИЧНИ ОБЛАСТИ

Тъй като повечето сънища, които човек получава от Бог, ще се занимават с лични области в неговия или нейния живот, жизнено важно е да откликнем на всяка област, която Бог ни посочва. Много от тези лични сънища не трябва да бъдат споделяни с никой друг, но са между Бог и този, който ги сънува. Бог често ще иска да се задвижи в живота на човек, като доведе покаяние, освобождение и изцеление в много области на душата. Но Бог не иска да върши собствените Си дела, а по-скоро изисква кооперация с нас, за да ни докосне и да ни промени.

ГРЯХ:Може да има области на грях, които ще трябва да изоставим или области на плътта, от които ще трябва, да се отречем и да ги разпънем. Когато една област на грях бива открита, изповядайте я пред своя Отец, покайте се за греха и приемете свободата, която идва с простителността.

“Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.”/І Иоан 1:9/

БОЛКИ:Бог често може да открие области на емоционална рана или скрити неща в паметта чрез сън.Естественият ум може да отрече или да подтисне тези спомени, които са неприятни, но подсъзнателният ум складира тази информация. Някои сънища от това естество ще бъдат душевни сънища и тогава естествени неща от паметта, и стари болки ще излязат на повърхността. Бог обаче, може да използва сънищата, за да се справи с тези области. Той ще избере време за тези неща да дойдат до Неговата светлина, така че да може, да докосне тези области с Неговата любов и изцеление. Страховити сънища могат всъщност да откриват време на минали болки. Бог е Изцелителят на съкрушените!

“Духът на Господа е на Мене,Защото Ме е помазал да благовестявам на сиромасите; Прати Ме да проглася освобождение на пленниците,И прогледване на слепите,Да пусна на свобода угнетените.”/Лука 4:18/

ОПРЕСИЯ:Душевна загриженост и всякаква форма на грижа, както и демонична опресия, често ще бъдат разкрити чрез откровение в сън или видение. Разпъването на Исус на Голгота осигури изцеление за нашата душа, като дава на вярващите да се справят с всеки демоничен страх.

“И ако Аз чрез Веелзевула изгонвам бесовете, вашите синове чрез кого ги изгонват? Затова, те ще ви бъдат съдии.”/Лука 11:19/

Когато тези области на опресия биват открити, човек може да застане и да вземе властта, която му е дадена от Христос, и да спечели победата над врага на душата ни. Не се колебайте да карате и други хора, да се молят с вас, тъй като винаги има сила в общата молитва.

НАСТРОЙКИ НА УМА: Сънищата имат специален начин да изваждат наяве неправилните системи на вяра в нашия ум или нагласите на ума. Когато умът е неправилно настроен и това нещо бива открито или пък бъде изложено на неправилна система на вяра, която не е от Бог, ние трябва да позволим на истината на Божието Слово, да замести лъжата и да започне процеса на обновяване на ума ни. Често ще ни е от помощ да си запишем неправилното нещо, в което сме вярвали и да приложим Божието Слово, като запишем Писанието, което ни казва правилния принцип, чрез който ние трябва да живеем и отношението, което трябва да имаме.

“И недейте се съобразява с тоя век {Или: Свят.}, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, – това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено.”/Римляни 12:2/

“И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.”/Иоан 8:32 /

ПРОРОЧЕСКИ ОБЛАСТИ

Бог може да ви говори пророчески за вас, за някой друг или за бъдещи събития, които ще бъдат видяни в живота на индивидуални личности, църкви или дори световни събития чрез сънища.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Ако вие получите сън на предупреждение или към вас или към други, първият ви приоритет винаги е да се МОЛИТЕ! Няма заместител на молитвата като отклик към едно откровение. След това можете да проверите живота и действията си, за да можете да видите, дали има нещо в живота ви, което има нужда от промяна.Сънят на Навуходоносор беше сън на предупреждение, който изискваше да се предприемат драстични промени в живота му. Ако той беше внимавал на предупрежденията, той щеше да си спести много главоболия.

ОТКРОВЕНИЕ ЗА НАС САМИТЕ:Всеки път, когато човек усети, че Бог е говорил насочващо слово към него, независимо дали чрез сън, видение, пророческо слово или чрез изучаване на Божието Слово, има определени предпазни мерки, които трябва да бъдат съблюдавани, за да можем правилно да откликнем на такова слово. В книгата на Д-Р Бил Хамън Пророци и Лично Пророчество, той изрежда три стъпки за правилно процедиране в определянето на едно слово дали е насока от Господ или не. Тези стъпки са Словото, Волята и Начина, и могат да бъдат от помощ при научаването на правилния отклик към личното тълкуване на вашите сънища.

СЛОВОТО, ВОЛЯТА И НАЧИНЪТ

Първата стъпка, която човек трябва да предприеме в определяне волята на Бог е “Словото.” Когато вземаме тази стъпка, ние трябва да решим дали насоката, която чувстваме, че получаваме е Библейска в естеството си. Например, ако усетите, че откровението ви насочва да се разведете със съпруга или съпругата си или да се ожените за друг човек, вие трябва да бъдете ясно решени, че Писанието казва, че това не е истинско откровение от Бог, нито пък е волята Му.

При тази стъпка вие трябва да бъдете способни, да определите дали това “откровение” е Библейско. Ако не, напълно е опасно да се продължава в тази насока, тъй като Бог никога няма да направи, така че да насочва някой човек, да извърши нещо против Неговото Слово. То е стандарта, чрез който ние трябва да обсъждаме и измерваме всяко откровение.

Например дали следното послание на откровението ви, ще ви накара да излъжете, измамите или да нараните някого? Ако това е противно на принципите на Божието Слово, вероятно сте извлекли неточно тълкувание.

Веднъж, когато сте определили, че нещо не е Библейско, вие сте готови за следващата стъпка, “Волята.” Това ще бъде времето да определите дали това, което чувствате или сте решили е точно специфичната воля на Бог за вас. Има обща воля на Бог, която ни казва: “Идете по целия свят и проповядвайте евангелието,”но специфичната воля на Бог към всеки човек може да бъде, да отиде към определена нация или да сподели Евангелието с определените хора, с които работи, или които живеят до него, или може би ще бъде включен в молитвена група, за да се моли за тези, които са на предните линии на духовната битка.

Определянето на Божията специфична воля за вашия живот може да включва потвърждение, като например Божествено желание да извършите нещо, просветление от Писанията, получаване на пророческо слово от други чрез дарбите на Светия Дух, имането на свидетелство от Духа и потвърждението чрез Божествен съвет.

Ако вие сте получили зелената светлина на всяка една от тези първи две области, тогава сте готови да процедирате до третата стъпка, т. е. определянето на “Божият начин.” Начинът ще включва детайли относно правилното време как да извършите нещата, с кой да ги извършите, как ще дойде осигуряването за това и т.н. Това е област, където много хора ще направят грешка, като се предвижват напред в Божието време. Веднъж когато усетите, че нещата са ясни в тази област, вие ще бъдете на правилния път да изпълните Божията цел в тази специфична област на живота си.

ОТКРОВЕНИЯ ЗА ДРУГИТЕ: Ако сънят, който сте имали е за настъпващи пророчески събития за други хора, тогава ще е много важно, да процедирате с внимание. В повечето случаи най-добре е да представим случая пред Господ в молитва. Както в случая с дарбата на разпознаване на духове, Бог може да ви покаже област в живата на някой човек, но само с целта да се молите за човека, да се приближи по-близо до Господ. Тези сънища не трябва да бъдат споделяни с другите или използвани като материал за клюкарстване. Първо, вие може да нямате правилното тълкувание изобщо и второ, Бог никога няма да ви открие нещо,което да изложи наяве другия човек по начин, който би го наранил. Клюкарстването е диструктивна сила, която Бог не толерира. Бог обаче, може да ви насочи, да споделите съня с човека, само в границите на правилните пророчески процедури.

Ако сънят пророчески се занимава с бъдещи, предстоящи събития, ще имаме нужда от мъдрост, ако трябва да споделяме този сън. Отново измерете съня според Божието Слово за да се уверите, че той не е в конфликт с него и след това го представете пред Бог в молитва. Понякога тези времена на молитва могат да променят събитието от това дори, то да се случи. В други случаи, Бог просто ще подготви вас и възможно други хора за това, което има да се случи.

Бъдете внимателни относно това да не изградите доктрина около откровение, което се съдържа в някой сън.Това е много опасна област, която може да вкара човек в пълна заблуда.

ДУХОВНО ПРОЗРЕНИЕ: Пророческите сънища, занимаващи се с началства и власти, и дейности в духовната област, трябва също да бъдат грижовно измолени. Бог може да изисква времена на пост и молитва, и духовно воюване, за да се справите с определени крепости, които биват разпознати. Поради някои от моите преживявания за духовно воюване обаче, аз бих препоръчала да не се привличате прекалено дълбоко сами в това, но когато е възможно, споделете войната с други ходатаи под правилното покритие. Врагът обича да ни изкарва, да вършим собствените си неща, дори и добри неща като ходатайство, за да може да бъде способен, да ни отдели и по този начин, да ни унищожи.

Всеки човек изчистен чрез кръвта на Исус, изпълнен със Светия Дух и който има знание върху Божието Слово, има сила над цялата власт на врага. Библията обаче, също така говори за целта и ползата от това да се свържем с други хора в духовно воюване. Давид се движеше сам и се би с Голиат, и спечели, понеже никой друг в Израелската армия не искаше да се бие. Но главната част от войните на Израел се състояха, когато хората се свързваха заедно да сформират мощна армия и да работят заедно, довеждайки поражение над врага.

Словото на Бог ни казва във Второзаконие 32:30 че:

“Един ще гони хиляда, а двама десет хиляди.”

Това довежда до десетократно увеличение на силата в нашето воюване. Друго писание, което илюстрира същата точка е Левит 26:8, което казва:

“Петима от вас ще гонят стотина, а стотина от вас ще гонят десет хиляди; и неприятелите ви ще падат пред вас от нож.”/Левит 26:8/

Следователно, ако един сън изисква духовно воюване, молете се и ходатайствайте, но също така разчитайте на силата, която Бог е осигурил в свързването ви с други хора в обединена молитва.

ПРОРОЧЕСКИ ПРОТОКОЛ

В повечето пророчески ситуации е мъдро да представим съня на някой презвитер или пастор, тъй като той може да съдържа послание, което да има пророческо слово или слово за насока. Както с пророчеството, това, което се споделя, трябва да носи изграждане, увещание и утеха (І Коринтяни 14:3). Лидерството може да почувства или да не почувства, че в момента е подходящо да сподели съня с човека, за който се отнася съня.

Ако тези, на които сте дали съня за наблюдение, чувстват, че трябва да го споделите, тогава е мъдро да присъства и още един човек, за предпочитане някой от лидерска позиция, за да се избегне всякакво неправилно разбиране от страна на човека, за който се отнася съня.

Ако словото, което чувствате, че сте приели е за лидер или за пастира ви, важно е това слово да бъде предадено с дух на смирение, без съд или обвинение. Аз съм чувала за случай, където сън е бил хвърлен на бюрото на пастира с отношение на гордост и себеоправдание. Ясно е, че това не е Духа на Христос, нито отношението, което ние трябва да имаме един към друг, особено към духовните лидери.

Следването на тези простички насоки, ще ни помогне да се уверим, че веднъж, когато сме получили сън и сме го разтълкували, ние ще започнем да се движим и да откликваме на посланието на съня, така че да вършим нещата според Библейските стандарти и да процедираме с мъдрост. Това ще бъде протекция не само за нас, но и за другите около нас, които могат да разберат неправилно, това което се опитваме, да им споделим. Това също така ще ни помогне да следваме Божията воля с правилното надзираване, отчетност и съвет.

“Блажен оня човек, който е намерил мъдрост, И човек, който е придобил разум, Защото търговията с нея е по-износна от търговията със сребро, И печалбата от нея по-скъпа от чисто злато.”/Притчи 3:13, 14/

“Дето няма мъдро ръководене, народът пропада, А в многото съветници има безопасност.”/Притчи 11:14/

18 ГЛАВА ЗАРЪКА КЪМ ТЕЗИ, КОИТО СЪНУВАТ

Някои свръхестествено са надарени от Бог със способността да тълкуват сънища и видения, както други са надарени с дарбата на пророкуване. Но повечето от нас научават изкуството на тълкувание с времето и това ще включи процес на грешки и проблеми.

Не се обезкуражавайте, но бъдете търпеливи, когато се научавате да познавате Божия глас във вашите сънища и видения. Вземете необходимото време, за да изградите лично разбиране за символизма и как правилно да откликвате на откровението, това ще доведе нова награда за вашата душа и дух, когато Бог ви даде ново прозрение, изграждане, просветление, вдъхновение и утеха. Помнете, че вие имате ума на Христос и Божият Дух обитава във вас и ви дава силата да чувате Божия глас чрез сънища и видения. Нещата не зависят от вашия приятел, от вашия пастор или дори от мен. Що се отнася до тълкуване на сънища. Всичко зависи от вас!

Сънищата могат да бъдат активирани чрез вяра, точно както Данаил активира откровението, така че да може, да каже на цар на Навуходоносор съня и тълкуванието му (Данаил 2:19). По същият начин, виденията могат да бъдат активирани чрез молитва и молене на Бог да отвори нашите очи, точно както Елисей се помоли очите на слугата му да бъдат отворени (ІV Царе 6:17).

Веднъж когато Божиите хора се научат да разпознават Божия глас в сънищата и виденията, те ще започнат да виждат дори по-големи проявления на Божията сила на земята. Сънищата донесоха издигане на Божиите пророчески хора Йосиф и Данаил. Тълкуванието на сънища доведе тези Божии пророчески хора в присъствието на царе и им даде способност да освободят послания, които промениха нации.

Бог е обещал да излее Духа Си върху всяка плът през тези последни дни. Синовете и дъщерите трябва да пророкуват, по-възрастните хора трябва да сънуват сънища и по-младите да виждат видения. Бог не се респектира от личности. Бъдете сигурни, че ще получите пълната порция от пророчески сънища и видения в тези последни дни (Деяния 2:28).

Бог ни предизвика да чуваме Неговия глас и да приемем прясно предаване на изливането на Светия Дух. Този, който има уши да слуша, нека да чуе.

“Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да Го познаете, и да просвети очите на сърцето ви, за да познаете, каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от Него наследство, и колко превъзходно велика е силата Му към нас вярващите – сила, която е според действуването на могъщата Негова мощ.”

/Ефесяни 1:17-19/

Приятни Сънища!!!


Сподели

Може да харесате още

Translate »
error: