Три ключа на християнска сила във време на криза – Били Греъм

от Editor
409 четено
Сподели

Думата, която най-адекватно описва тази ера е криза. Политически конвулсии, национални катаклизми, расови вълнения, бунтове срещу съществуващия ред и революции са вече почти нормални събития. Знаем, че утрешните заглавия вероятно ще ни разкрият някоя нова криза.

Много хора се питат: “На къде се е запътила историята?“ Внимателният библейски ученик ще види, че Бог контролира съдбата. На фона на световното объркване, Божията всемогъща десница работи за Неговия непроменим план и предназначение. Царствата на този свят ще се превърнат в царства на Господ Исус Христос: “Защото Той трябва да царува, докато положи всички врагове под нозете Си” (1 Коринтяни 15:25).

Исус Христос ще се завърне на Земята. Имено Христос е в контрол. Той ще определи крайния резултат. Ако Библията е съвсем ясна по отношение на нещо, то е следното: „За онези, които Го очакват Той ще се яви втори път“ (Евреи 9:28).

Какво трябва да бъде отношението на християнина към Христовото идване? Един човек ми каза: „Е, Господ идва скоро, така че какво бихме могли да извършим изобщо?“

Подобно фаталистично отношение не беше поучавано от Господ Исус Христос. Когато Той говореше на учениците Си на Своето завръщане, Той каза: “Търгувайте с това, докато дойда“ (Лука 19:13), и „Блажен е оня слуга, чийто господар, като си дойде, ще намери, че прави точно това” (Матей 24:46).

Дуайт Л. Муди веднъж каза: „Аз гледам на този свят като на разрушен кораб. Неговата гибел е все по-близо и по-близо. Бог ми каза: “Муди, ето една спасителна лодка. Използвай я, за да спасиш максимален брой хора, преди корабът да потъне”. Ако хората чакаха края в дните на Муди (той почина през 1899 г.), колко по-близо трябва да сме днес до кулминацията на историята?

Ако някога е имало време, в което ние трябва да се качим в спасителните лодки и да спасяваме колкото се може повече хора, това е сега. Ето защо прокламираме благовестието в стратегическите центрове на света, където можем.

Вярваме, че това е ден на славна възможност да прокламираме спасителната благодат и сила на Христос, и да декларираме Евангелието срещу опозицията на всяка лъжлива идеология.

Джордж Уитфийлд, великият английски евангелизатор, каза: „Аз очаквам ежедневно идването на Божия Син.“ Но през това време той не е седял и да не прави нищо. Той “изхаби” живота си за да проповядва благовестието на Христос.

Пророк Даниил живя в езическа нация, в най-лошите възможни условия. Той знаеше, че Божият съд предстоеше, но не чакаше със скръстени ръце. Той отвори широко прозорците си към Ерусалим и се молеше. Той ходеше с Бога.

Не изглеждаше, че царуването на Ахав и Езавел в Израел щеше да бъде добра основа за велико пророческо служение. Но Илия ходеше с Бога и използваше предателството на страхливия цар Ахав и лукавата стратегия на злата царица Езавел като фон, върху които да отрази славата и силата на Бог.

Кризисните времена са времена, когато Христос трябва да бъде проповядван. Въпреки че никога не е имало световно съживление, аз вярвам, че може да бъдем на ръба на едно такова днес. Духът на Бог прави така, че силата Му да бъде усещана по целия свят. Чуваме за Божието движение в Африка, Азия, Латинска Америка, Северна Америка и Австралия. Това е славно време, в което човек може да се роди.

Аз съм открил, че хората по целия свят откликват на Евангелието на Исус Христос, ако го представим простичко и с християнско състрадание.

Има някои, които са в дълбоко отчаяние. Получавам много писма всеки ден от хора, които са обезкуражени, депресирани и готови да се откажат. Те се подават на песимизма и духа на нашето време. Един мъж в Англия ми писа: „Твърде късно е да се направи нещо за света.“

Това не е вярно. Не всичко е загубено. Ние все още имаме Библията, и „Божието слово не се връзва“ (2 Тимотей 2:9). Ние все още имаме Святия Дух. Ние все още имаме общение с вярващи. Ние все още имаме молитвите на Божия народ. Ние все още имаме една отворена врата към голямата част от света за провъзгласяване на Евангелието.

Има много неща, които трябва да бъдат придобити. Не забравяйте, че Исус каза: „Блажен онзи слуга, чийто господар, когато си дойде, го намери, че прави така.“ (Лука 12:43).

Бих искал да ви дам три ключa, които ще отворят врати на полезност и сила за вас. Първият е ключът на смирението – смирение родено от честна самооценка. От съществено значение за всички хора е да осъзнаят своите собствени слабости, грехове и провали. В Библията се казва: „Ако кажем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в нас“ (1 Йоан 1:8). Думата за грях тук е hamartia, която означава: “пропускане на целта, пропадане, недостатъчност”.

Да си признаем, че сме грешници е най-трудното нещо за нас, защото сме толкова горди. Ние искаме да чувстваме, че можем да бъдем добри, почтени и достойни, без никаква помощ от Бога. Но Бог е заявил: „Няма праведен, няма нито един“ (Римляни 3:10), и тъй като „всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога“ (Римляни 3:23), значи че и аз влизам в това число.

Библията ми казва, че съм съгрешил.

Съвестта ми казва, че съм съгрешил.

Разумът ми казва, че съм съгрешил.

Всяка част от моето естество посочва обвинително с пръст и вика, „Виновен! Виновен! Няма праведен!“  

Джон Бънян каза: „Когато видях Джон Бънян както Бог вижда Джон Бънян, не казах, че съм грешник, а че съм направо грях, от главата до петите.“ 

Великите пророци бяха използвани от Бога, защото бяха смирени. Те виждаха себе си както Бог ги виждаше и осъзнаваха истината за себе си. Когато изповядате заедно с Исая, „Аз съм човек с нечисти устни“ (Исая 6:5), ще застанете на прага на победоносния живот. Когато се изправите пред факта на собствената си неадекватност,  провал и греховност, вие сте направили първата стъпка към получаване на една славна и прекрасна лична победа, която ще носите в дните на криза, които ни предстоят.

Вторият ключ е признаването, че Божият стандарт за свят живот не е постижим чрез човешки усилия. Бог преди всичко е загрижен за това, което сте. Това, което вършите е резултат от това, което сте.

Няма начин сами по себе си да можем да произведем освещение. Нашето освещение е Христос. Няма начин само по себе си да можем да бъдем святи. Нашата святост е Христос. Това накара Павел да напише: „и да се намеря в Него, без да имам за своя правда онази, която е от закона, а онази, която е чрез вяра в Христос, т. е. правдата, която е от Бога въз основа на вяра.” (Филипяни 3:9).

Третият ключ е зависимостта от Святия Дух. Перифразирайки Галатяни 5:16 “Ходете с помощта на Духа.“ В Римляни 8:14 Павел пише: “Водените от Божия Дух са Божии синове.“ 

Не можете да живеете християнския живот чрез собствената си сила и способност. Святият Дух трябва да живее във вас и да изразява Себе Си чрез вас. Павел каза: „животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.“ (Галатяни 2:20). „Така и вие смятайте себе си за мъртви за греха, а живи за Бога в Христос Исус.“ (Римляни 6:11). Грехът няма да ви управлява, когато позволите на Святия Дух да живее живота на Христос чрез вас. Това е живот чрез вяра, доверие и зависимост от Бога.

Ако погледнем към нашите собствени ресурси, нашата собствена сила или нашите собствени способности, както Петър направи, когато ходеше по водата, ще се провалим. По време на тези кризисни дни, ние трябва да помним, че много хора се препъват по пътя на живота. Ние трябва да спасим колкото можем, преди края.

Бог работи дори в разгара на кризата. Сред проблемите, песимизмът и отчаянието на нашите дни, Бог върши Своето дело. Нека осъзнаем, че има неща, които не можем да направим. Нека бъдем верни в нещата, които Той ни е призовал да правим.

Ще се предадете ли изцяло на Христос? Като погледнете напред към деня, когато Христос се върне, ще ви намери ли Отец вършейки Неговото дело? Ще предадете ли доходите си, ще прекарате ли времето си в молитва, да бъдете ли верни в поклонение, ще кажете ли на другите за Исус Христос и ще откриете ли полезността, оптимизма и увереността, които принадлежат на Божиите деца?

Автор: Били Греъм
47353 BG PRAY Poster e1516179777257


Сподели
Translate »
error: