“Циганин” епитет на омразата – Иво Койчев

от Editor
700 четено
Сподели

Защо ромите не трябва да се наричат “цигани”?

През всички епохи отрицателната нагласа спрямо ромите е идвала от техния фолклор, култура и манталитет. Ромите са били считани за крадци, кавгаджии, нечистоплътни, неморални, измамници, асоциални и лентяи. В миналото хората говорили, че те разпространяват сатанински неща, а гадателските им умения едновременно привличали вниманието и всявали страх. Лексиката на различните езици отразява цялата отрицателна нагласа спрямо ромите. Например на английски, жаргонът to gyp означава: да мамя; zinganar означава: лъжа изкусно. Eдин испанец би казал същото по следния начин: embustero como un gitano, което съответства на българското лъже като циганин.

В почти всички страни терминът циганин има пейоративно значение (т.е. обидна насоченост). Списъкът с метафорите също е безкраен. Нека видим някои от тях: в гръцката лексика: циганска къща означава мръсна и разхвърлена къща; циганска работа има значение на тежка, мръсна и непривлекателна работа; миризма на циганин означава лоша миризма; с циганска сватба се означава нещо красиво, но повърхностно и нетрайно; циганин означава нечистоплътен човек, който излъчва неприятна миризма; изразът ти си циганин се използва за скъперник или алчен за печалба човек. Изразът гълтам накриво в унгарския език означава карам я по цигански. Значението на думата циганин в румънския език е безделник и нехранимайко. В полския език циганин означава лъжа. В словашкия език едно от значенията на думата също е лъжа.

Използването на думата циганин във всички тези езици препраща веднага към онеправдана социална група, която е в бедно и маргинално положение, а не към етническо-културална група. Подобни изрази съществуват в почти всички страни, да не говорим за заплахите, които са отправяни към непослушните деца от Малта до Ирландия, че ако не слушат, циганите ще ги отведат със себе си. В България думата циганин се използва по много пейоративен начин като синоним на мръсен, лъжлив, мързелив, криминален. Дори и в тълковните речници на българския език, като второ значение на думата циганин се посочват значенията: мръсен, лъжлив, лош.

През вековете на циганите се вменявал факта, че живеят извън най-елементарните правила (закони). За селянина те винаги са оставали номади без земя; за гражданина – маргинали от края на града; за работниците – непоправими безделници. За всички тях обаче циганите са били хора без вяра и закон.

Изводът от всичко това ни довежда до следния въпрос: при такава политико-социална нагласа към даден етнос, можем ли да имаме увереност, че той ще се интегрира в европейската общност? Погледнато исторически, Европа винаги е имала негативно отношение към ромите поради тяхната субкултура. В миналото, за да бъдат ромите променени и интегрирани в тогавашните ценности на Европа, са били приети изключително строги закони, които насилствено се опитвали, от една страна, да интегрират, но от друга, да маргинализират ромското общество, което е белег за социална шизофрения. Нека за пример вземем Испания, където ромският език е бил официално забранен; ако някой е говорел на него, му отрязвали езика. С тези строги мерки испанците са мислели, че ромите могат да бъдат интегрирани в обществото.

Нека да видим и Германия, където е имало закони, които са дискриминирали и тероризирали изцяло ромският етнос, като един от парадоксите е бил, че ромите са били принуждавани да учат в училища за бавно развиващи се. От това причисляване на ромите към хора с ниско интелектуално ниво, виждаме какво е било отношението на германците спрямо тях. В Италия дори и днес съществува закон, който забранява на ромите да участват в политико-социалния живот на страната. Нагласата на почти всички държави в Европа към ромския етнос продължава да бъде изключително негативна. На ромите все още се гледа като на номади, пътуващи безцелно по всички краища на света.

Жизненоважно е да осъзнаем, че процесът на ромската интеграция е отговорност не само на ромите, но и на Европейската общност като цяло. За да бъде интегриран ромският етнос успешно, генерално, трябва да се промени отношението към ромската общност започвайки от обикновения европейски гражданин до правителствено ниво в ЕС.

Автор: Иво Койчев

Иво Койчев


Сподели

Може да харесате още

Translate »
error: